Home Netwerk

Wij zijn de energie achter de transitie

De professionals die bezig zijn met de energietransitie voor het maatschappelijk belang in Overijssel vormen een netwerk: samen met de partners van gemeenten en andere maatschappelijke organisaties zijn zij de energie achter de transitie!

Wil jij als expert ook zichtbaar zijn in dit netwerk? Meld je dan hier aan.

Astrid Pap-Schwieger

Functie: Beleidsontwikkelaar Energie

Specialisme: Bio-energie, Groen Gas, Aquathermie

organisatie: provincie Overijssel

Cross-sectoraal

Warmte

a.pap-schwieger@overijssel.nl

038 499 7653 of 06 1098 1217

Carmen Oude Wesselink

Functie: Communcatieadviseur

Specialisme: Communicatie, aanjagen en verbinden

Organisatie: Nieuwe Energie Overijssel

Cross-sectoraal

Coen Hanschke

Functie: Strateeg energietransitie

Specialisme: Lange termijn ontwikkeling (energiesysteem), Energieinfrastructuur, Systeemintegratie

Organisatie: Nieuwe Energie Overijssel

Cross-sectoraal

Gebouwde Omgeving

Constantijn Cox

Functie: Innovatiemanager

Specialisme: Energie

Organisatie: OostNL

Cross-sectoraal

Elektriciteit

Gebouwde Omgeving

Industrie + MKB

Dirk Jan Masselink

Functie: Portfoliohouder Systeem Integratie

Specialisme: Systeem integratie, netcongestie

Organisatie: Nieuwe Energie Overijssel

Cross-sectoraal

Elektriciteit

Infrastructuur

Frans Feil

Functie: Portfoliohouder Bio-energie, Coördinator BEON

Specialisme: Bio-energie, Vergisting, Groen gas

Organisatie: Stichting BEON

Cross-sectoraal

Warmte

Gábor Oolthuis

Functie: Programmaleider Nieuwe Energie Overijssel

Specialisme Projectmanagement

Organisatie: provincie Overijssel

Algemeen

Cross-sectoraal

Hans Scholten

Functie: Lid Energie Innovatie Supportteam

Specialisme Technisch specialist

Organisatie Energy Watch

Cross-sectoraal

Elektriciteit

Gebouwde Omgeving

Infrastructuur

Warmte

Harry van der Geest

Functie: Coördinator Energietransitie

Specialisme: Duurzame gassen, Industrie, Elektriciteit, Cross-sectoraal, Gebouwde Omgeving

Organisatie: N-TRA/RENDO

Cross-sectoraal

Elektriciteit

Gebouwde Omgeving

Industrie + MKB

Jaap de Boer

Functie: Lid Energie Innovatie Supportteam

Specialisme: technisch specialist

Organisatie: Energy Watch

Cross-sectoraal

Elektriciteit

Gebouwde Omgeving

Infrastructuur

Warmte

Jeike Wallinga

Functie: Lector Energietransitie

Specialisme: Energietransitie

Organisatie: Windesheim

Cross-sectoraal

Gebouwde Omgeving

Jelle Zoomer

Functie: Clusterleider Innovatie, accounthouder RES Twente

Specialisme: projectmanagement

Organisatie: provincie Overijssel

Cross-sectoraal

Gebouwde Omgeving

John van den Hof

Functie: lector en coördinator onderzoeksprogramma Smart Energy

Specialisme: Innovatie, Gebouwde Omgeving, Warmtenetten

Organisatie: Saxion

Cross-sectoraal

Gebouwde Omgeving

Industrie + MKB

Jorian Bakker

Functie: Projectleider Smart Energy Hubs

Specialisme: Smart Energy Hubs (waterstof, systeemintegratie, infra, innovatie, bedrijventerreinen)

Nieuwe Energie Overijssel

Cross-sectoraal

Infrastructuur

Maarten Arentsen

Functie: Universitair hoofddocent

Specialisme: Gebouwde Omgeving

Organisatie: Universiteit Twente

Cross-sectoraal

Gebouwde Omgeving

Maarten Epema

Functie: Projectleider energiegebieden

Specialisme: zon, wind, infra, systeem-integratie, waterstof

Organisatie: Nieuwe Energie Overijssel

Cross-sectoraal

Elektriciteit

Gebouwde Omgeving

m.epema@overijssel.nl

06 29608860

Marie José Herik-Jonker

Functie: Project Developer bij Center for Energy Innovation & projectsecretaris RES-Twente

Specialisme: Cross-sectoraal, Innovatie

Organisatie: Universiteit Twente / RES-Twente

Cross-sectoraal

energy@utwente.nl

06 53 72 21 11

Mart Oude Egbrink

Functie: Projectleider Energieopwekking

Specialisme: Elektriciteit (Wind, Zon), Bio-energie

Organisatie: provincie Overijssel

Cross-sectoraal

Elektriciteit

Warmte

Nick Vollebergh

Functie: Projectleider optimalisatie open bodemenergiesystemen

Specialisme: Gebouwde Omgeving

Organisatie: provincie Overijssel

Cross-sectoraal

Gebouwde Omgeving

06 10432312

Ralph de Graaf

Functie: Verkenner Warmte infra

Specialisme: Industrie, Cros-sectoraal, Elektriciteit, Gebouwde Omgeving

Organisatie: Enpuls

Cross-sectoraal

Elektriciteit

Gebouwde Omgeving

Industrie + MKB

Rob Hamer

Functie: Vakspecialist duurzaamheid en milieu

Specialisme: Gebouwde Omgeving, Energie uit water

Organisatie: gemeente Hardenberg

Cross-sectoraal

Gebouwde Omgeving

Robbert Cornelissen

Functie: Adviseur Energietransitie + Kwartiermaker Waterstof

Elektriciteit, Infra, Warmet

Organisatie: Coteq

Cross-sectoraal

Elektriciteit

Gebouwde Omgeving

Industrie + MKB

r.cornelissen@coteq.nl

06 20 40 70 78

Tess Ruiterkamp

Functie: Trainee warmtenetten

Specialisme: Warmtenetten, warmtetransitie

Organisatie: provincie Overijssel

Cross-sectoraal

Ulla-Britt Krämer

Functie: Projectleider Nieuwe Energie

Specialisme: Internationale projecten binnen de Gebouwde Omgeving

Organisatie: provincie Overijssel

Cross-sectoraal

Gebouwde Omgeving

Wendy Oude Vrielink

Functie: Adviseur Energie & Duurzaamheid

Specialisme: Lokale initiatieven, Gebouwde Omgeving en Mobiliteit.

Organisatie: Natuur en Milieu Overijssel

Cross-sectoraal

Gebouwde Omgeving