Home Innovatie

Werkvloer Innovatie

Innovatie is één van de werkvloeren van Nieuwe Energie Overijssel waarin partners samenwerken om de energie-innovatie in Overijssel te stimuleren. Het versneld toepassen en ontwikkelen van innovaties helpt de energietransitie bij het reduceren van het energieverbruik en de opwek van duurzame energie. De werkvloer Innovatie werkt langs twee lijnen: het Supportteam Energie-innovatie en het Kennisloket.

Supportteam energie-innovatie

Met behulp van het Supportteam faciliteert de werkvloer Innovatie ondernemers bij het verder brengen van idee naar marktintroductie van nieuwe innovatieve energieproducten en diensten. We stimuleren samenwerking en innovatieoplossingen om stapsgewijs het energieverbruik te reduceren in de vorm van:

  • Hulp bij business-developmentvraagstukken
  • Energie-innovatiescans en advies voor businesscases
  • Koppelkansen in het netwerk van Nieuwe Energie Overijssel
  • Begeleiding naar financiering

Contactpersoon Supportteam energie-innovatie: Tess Ruiterkamp.

Download ook de flyer voor meer informatie. Wil je opgenomen worden in het netwerk van Energie-innovaties? Stuur dan een mail.

Kennisloket

Het Kennisloket van Nieuwe Energie Overijssel biedt een plek waar energietransitie-vragen verbonden worden met het aanbod van de kennisinstellingen Saxion, Windesheim en Universiteit Twente. Vragen op het brede gebied van de energietransitie worden hier beantwoord met bestaande kennis of nieuw onderzoek. Dit kunnen bijvoorbeeld vragen zijn op technisch, sociaal-maatschappelijk, juridisch, economisch en politiek-bestuurlijk terrein.

Haalbaarheidsonderzoek Energie-innovatie

Binnen Overijssel jagen we op verschillende manieren de energietransitie aan: met processen, technische innovaties, uitvoeringsprogramma’s en projecten maar ook onderzoek. Voor gemeenten, stichtingen, verenigingen, bv’s, nv’s, maatschappen, zzp’ers, vof’s of eenmanszaken staat er tot 30 november 2023 een subsidie open voor het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek. Op deze pagina vind je meer informatie over deze subsidie.

Subsidie Stimuleren energie-innovatie

Voor ondernemers die hun innovatieve energie-idee niet langer op de plank willen laten liggen en sneller marktrijp willen maken, heeft Nieuwe Energie Overijssel een voucherregeling. Gedeputeerde Staten van Overijssel stellen vouchers van maximaal 5.000 euro beschikbaar voor ondernemers om energie-innovaties in de bestaande gebouwde omgeving en in het mkb te stimuleren. Deze innovatievouchers zijn aan te vragen via het subsidieloket van de provincie Overijssel.

Launching Customership energie-innovatie

De werkvloer Innovatie heeft met een Startup in Residence-programma voor energie-innovaties in de gebouwde omgeving het bedrijfsleven geholpen om producten te ontwikkelen en te testen. Provincie Overijssel was hierbij een van de eerste klanten die de innovatieve producten en diensten af heeft genomen. Meer over dit project kun je vinden op onze website.