Home Wind

We hebben de ambitie om 20% van het energieverbruik in Overijssel op een hernieuwbare manier op te wekken. Windenergie speelt een belangrijke rol in deze opwek. Wij willen 4-8 (sub)regionale windclusters realiseren in 2030 om daarmee een substantiële bijdrage te leveren aan de RES-doelstelling van 2TWh windenergie.

Van weerstand naar draagvlak

Windmolens plaatsen met medewerking van de inwoners: In Nieuwleusen doen ze dat gewoon. En er is niet alleen draagvlak, ook brachten inwoners van de gemeente Dalfsen zelf 4,5 ton bij elkaar voor de financiering. In deze video wordt het geheim verklapt.

 

Windbossen

Welke mogelijkheden zijn er om de doelen vanuit het klimaatakkoord te behalen én de energietransitie in Overijssel succesvol aan te jagen? Wij denken dat een Windbos  hiervoor een uitgelezen kans biedt. Met 60 deelnemers vanuit natuurorganisaties, gemeenten, windenergieontwikkelaars, energiecoöperaties en belangengroepen, hebben we de kansen verkend. Lees hier verder.

 

Veel gestelde vragen over windenergie

Wat is het verschil tussen een kleine en een grote windturbine? En waarvoor is welke windturbine geschikt? Voor antwoord op deze en nog meer vragen, klik hier.

 

Partners thema Wind

  • Provincie Overijssel
  • RES West-Overijssel en RES Twente
  • Gemeenten
  • Netbeheerders