Home Wind

Werkvloer Wind

Overijssel wil in 2030 3,3 TWh aan duurzame energie opwekken. 40% daarvan moet met zonne-energie worden gerealiseerd, 60% met wind. Dat betekent dat we in 2030 2TWh aan windenergie willen opwekken. Wij willen vier tot acht (sub)regionale windclusters realiseren in 2030 om daarmee een substantiële bijdrage te leveren aan de RES-doelstelling van 2TWh windenergie.

 

Windwijzer

Ga jij als gemeente aan de slag met de ontwikkeling van windenergie? Dan is de Windwijzer het startdocument voor jou! In deze handreiking geven wij jou als gemeente handvatten om jouw windproject tot een succes te brengen. We delen ervaringen vanuit de hele provincie en daarbuiten. Hoe werkt een gebiedsproces? Hoe betrek je de omgeving op een goede manier? Wat is daarin de rol van overheid versus initiatiefnemer? Hoe ga je om met weerstand? Hoe zorg je voor genoeg lokaal eigendom? En wat zijn de tijdslijnen van de tekentafel tot draaiende windturbines? De Windwijzer geeft antwoorden op al deze vragen en meer. Bekijk de Windwijzer hier.

 

Windladder

Om gemeenten te kunnen ondersteunen bij het maken van ruimtelijke afwegingen rondom wind heeft provincie Overijssel de windladder opgesteld. Deze opdracht komt voort uit een motie van provinciale staten. In november is de windladder beschikbaar gekomen die je hier kunt downloaden.

 

Van weerstand naar draagvlak

Windmolens plaatsen met medewerking van de inwoners: in Nieuwleusen doen ze dat gewoon. En er is niet alleen draagvlak, ook brachten inwoners van de gemeente Dalfsen zelf 4,5 ton bij elkaar voor de financiering. In deze video wordt het geheim verklapt.

 

Windbossen

Welke mogelijkheden zijn er om de doelen vanuit het klimaatakkoord te behalen én de energietransitie in Overijssel succesvol aan te jagen? Wij denken dat een Windbos  hiervoor een uitgelezen kans biedt. Met 60 deelnemers vanuit natuurorganisaties, gemeenten, windenergieontwikkelaars, energiecoöperaties en belangengroepen, hebben we de kansen verkend. Lees hier verder.

 

Provinciaal Programma Energiestrategie

Volgens het Klimaatakkoord hebben de RESregio’s een opgave in het realiseren van grootschalige opwek van duurzame energie op land door zon en wind. Het Provinciaal Programma Energiestrategie vertelt hoe de provincie haar rol ziet in de Regionale Energiestrategie. Hierin is een afwegingskader opgenomen over de volgende vragen: hoe gaat de provincie om met een verzoek om een vergunning voor een windinitiatief van meer dan 5 MW en wanneer draagt de provincie haar bevoegdheid over aan gemeenten?

Daarnaast staan er kaders over lokaal eigendom in het programma.

Meer weten? Je kunt het Provinciaal Programma Energiestrategie downloaden door op de link te klikken.

 

Veel gestelde vragen over windenergie

Wat is het verschil tussen een kleine en een grote windturbine? En waarvoor is welke windturbine geschikt? Voor antwoord op deze en nog meer vragen, klik hier.

 

Partners werkvloer Wind

  • Provincie Overijssel
  • RES West-Overijssel en RES Twente
  • Gemeenten
  • Netbeheerders