Home Bio-energie

Werkvloer Bio-energie

Bio-energie is hernieuwbare energie uit biogrondstoffen, ofwel biomassa, verkregen door vergisting, verbranding of andere technieken. Bio-energie draagt nu met bijna met  70% het meest bij aan hernieuwbare energieopwekking in Overijssel. Nieuwe Energie Overijssel (NEO) heeft als doel om in 2023 zijn 30-50 kleinschalige mestvergisters en 5-6 regionale mestvergisters te realiseren, oftewel 0,5 tot 1 PJ duurzaam gas. Daarnaast is een totale NEO-doelstelling voor bio-energie afgesproken: 4 PJ groei tot 2023.

Feiten en fabels over biomassa

De inzet van biomassa staat al enige tijd onder druk. “Discussies werden aangewakkerd door berichten over houtpellets die geïmporteerd werden uit Noord-Amerika voor de bijstook in kolencentrales. Daarnaast werd het kappen van bossen als grondstoffen voor de biomassacentrales vaak genoemd. Dat heeft de discussie enorm besmet,” aldus René Venendaal, voorzitter van het samenwerkingsverband van Biogrondstoffen en duurzame Energie Oost Nederland (BEON). Benieuwd naar de feiten en fabels op een rij? Klik hier.

Groen gas in een notendop

CCS Energie-advies nam onlangs de gemeenten van de RES West-Overijssel mee in ‘het verhaal’ van groen gas. Hierbij kregen de deelnemers antwoord op vragen als: Wat is groen gas? Hoe wordt het geproduceerd? Welke verschillende vormen van vergisting zijn er? Wat is het verschil tussen groen gas/biogas? Wat zijn de feiten en fabels over groen gas? Maar ook werd er een beeld geschetst welke schaalgroottes er mogelijk zijn en welke ontwikkelingen spelen een rol (stikstof & veestapel inkrimping). Lees hier verder!

Inbedden in bestemmingsplan

Om de potentie van groen gas te kunnen benutten, moet  gemeentelijk beleid toegesneden zijn op de groen gasproductie en locaties hiervoor beschikbaar zijn. Zo gaf Albert Albers van Countus een presentatie over hoe gemeenten monomestvergisting op boerderijschaal kunnen inbedden in hun bestemmingsplannen. Hij noemde aandachtspunten en verbeteropties voor bestemmingsplannen. Tijdens de sessie wisselden gemeenten ervaringen uit. Zo leren zij van elkaar en kunnen ze sneller aan de slag. Lees meer over inbedden.

Businesscase en samenwerking

De werkgroep Groen Gas van RES West-Overijssel werkt samen met de alliantiepartners van Nieuwe Energie Overijssel om de kansen voor groen gas te benutten en barrières weg te nemen. Na een eerste sessie, waarin de deelnemers meegenomen werden in het verhaal van groen gas, ging het in de tweede sessie over ruimtelijk beleid om groen gas projecten makkelijker mogelijk te maken. De derde sessie groen gas ging over de businesscase van boerderijvergisters en mogelijke samenwerkingsvormen. Tot slot worden de eerste inzichten gepresenteerd voor de handreiking voor gemeenten om mestvergisting op boerderijschaal makkelijker ruimtelijk in te passen. Lees hier de samenvatting.

Samenwerking belangrijk

In dit dossier werkt de provincie samen met partners zoals gemeenten, waterschappen, netbeheerders, woningcorporaties, onderwijsinstellingen en marktpartijen. Samen stimuleren deze partners de energieproductie uit biomassa in Overijssel. Focus van het beleid van Overijssel ligt op groen gas/biogas als vervanger van fossiel aardgas. Biomassa is schaars en daarom is het belangrijk om deze energiebron verantwoord in te zetten. Dat doet de provincie met nieuw beleid. Hierbij gebruiken we bestaande technieken en zetten we in op innovatie.