Home Bio-energie

Werkvloer Bio-energie

Bio-energie is hernieuwbare energie uit biogrondstoffen (biomassa) verkregen door vergisting, verbranding of andere technieken. Bio-energie draagt nu met bijna 60% het meest bij aan hernieuwbare energieopwekking in Overijssel.

De focus van ons bio-energiebeleid ligt op de productie van groen gas en biogas als vervanger van fossiel aardgas. Nieuwe Energie Overijssel heeft als doel om in 2030 30 tot 50 kleinschalige mestvergisters en 5 à 6 regionale mestvergisters te realiseren, oftewel 0,5 tot 1 PJ duurzaam gas. Daarnaast is een totale doelstelling voor bio-energie afgesproken: 4 PJ groei tot 2023.

 

Groen gas in een notendop

Wat is groen gas? Hoe wordt het geproduceerd? Welke verschillende vormen van vergisting zijn er? Wat is het verschil tussen groen gas en biogas? Wat zijn de feiten en fabels over groen gas? Lees hier verder!

Subsidie kleine mestvergisters

Provincie Overijssel heeft een subsidie om boeren te stimuleren een kleine mestvergister op hun erf te plaatsen en zo groen gas of biogas te produceren. De subsidie is er voor het aanpassen van de stalvloer voor dagverse mest in de mestvergister, de aanleg van een groengasleiding of biogasleiding en de aanleg van een nabewerkingsinstallatie voor vergiste mest. Kijk op de site van het subsidieloket voor meer informatie.

Inbedden in bestemmingsplan

Om de potentie van groen gas te kunnen benutten, moet gemeentelijk beleid toegesneden zijn op de groengasproductie en moeten locaties hiervoor beschikbaar zijn. Gemeenten moeten dus monomestvergisting op boerderijschaal inbedden in hun bestemmingsplannen. Lees meer over inbedden.

Businesscase en samenwerking

De werkgroep Groen Gas van RES West-Overijssel werkt samen met de alliantiepartners van Nieuwe Energie Overijssel om de kansen voor groen gas te benutten en barrières weg te nemen. Voor een groengasproducent is een rendabele businesscase een voorwaarde. Maar wat bepaalt een rendabele businesscase? Lees hier de samenvatting.

Samenwerking belangrijk

In dit dossier werkt de provincie samen met partners zoals gemeenten, waterschappen, netbeheerders, woningcorporaties, onderwijsinstellingen en marktpartijen. Samen stimuleren deze partners de energieproductie uit biomassa in Overijssel. Biomassa is schaars en daarom is het belangrijk om deze energiebron verantwoord in te zetten. Dat doet de provincie met nieuw beleid. Hierbij gebruiken we bestaande technieken en zetten we in op innovatie.

Feiten en fabels over biomassa

De inzet van biomassa staat al enige tijd onder druk. “Discussies werden aangewakkerd door berichten over houtpellets die geïmporteerd werden uit Noord-Amerika voor de bijstook in kolencentrales. Daarnaast werd het kappen van bossen als grondstoffen voor de biomassacentrales vaak genoemd. Dat heeft de discussie enorm besmet,” aldus René Venendaal, voorzitter van het samenwerkingsverband van Biogrondstoffen en duurzame Energie Oost Nederland (BEON). Benieuwd naar de feiten en fabels op een rij? Klik hier.