Home Smart Energy Hubs

De blauwdruk voor de groene economie

In de Smart Energy Hub werken de juiste partners samen aan een slim lokaal energiesysteem: betrouwbaar, voordelig en duurzaam.

Een Smart Energy Hub versnelt de overgang naar een groene economie en samenleving. Zo ontlasten we direct het elektriciteitsnet en besparen we maatschappelijke kosten. Een uniek voorbeeld in Nederland (en daarbuiten) hoe een economie groen kan groeien, zonder dat het milieu de prijs betaalt.

“Lokaal 100% duurzaam opgewekte energie gebruiken:

Dat is décentrale energie!”

Er dreigt een tekort aan duurzame energie voor industrie, gebouwen en mobiliteit. Terwijl nu 100% groen energieverbruik nog lang niet voor iedereen mogelijk is. Met decentrale energie biedt SEH die kans veel eerder dan te wachten op landelijke maatregelen. Oost-Nederland biedt de kansen: doe met ons mee!

De Kracht van Oost Nederland

Er zit een gedegen onderzoek achter de blauwdruk voor de groene economie. Er is een serieuze kijk genomen in de toekomst van onze energiebehoefte. Daarin kan het aanbod de vraag niet aan. Maar de belemmerende factoren zijn op te lossen, in het Positioneringsonderzoek Energie Oost-Nederland lees je hoe dat kan.

Meer weten?

In de Uitvoeringsagenda Smart Energy Hubs 2021-2023 lees je alles over onze ambities en plannen. Wil je meer informatie? Kijk dan hier. Neem contact op met Jorian Bakker voor een persoonlijke toelichting.