Home Werkplaats Overijssel

Welkom in de Werkplaats!

Sta jij namens een gemeente of (semi-)publieke organisatie voor een opgave in de energietransitie? Kom dan naar de Werkplaats. We delen er kennis en ervaring en organiseren hele concrete werksessies. We praten niet alleen over de transitie, we maken er ook werk van. Samen werken we aan versnelling van projecten in uitvoering, waarbij alle partijen en partners hun aandeel hebben.

Het gaat over opwek, de gebouwde omgeving, energiebesparing, infrastructuur. Over participatie, lokaal eigenaarschap en meer. Kortom, alle onderwerpen die een rol spelen in de energietransitie.

Bekijk de agenda

Schrijf je in voor de werkplaats in West-Overijssel

Schrijf je in voor de werkplaats in Twente

Waar en wanneer

Iedere tweede donderdag van de maand is de werkplaats in Twente:

ConnectU (Universiteitsgebouw)
Ariënsplein 1
Enschede

Iedere derde donderdag van de maand is de werkplaats in West-Overijssel
(LET OP: locatie gewijzigd)

Holstohus,
Jan Schamhartstraat
Olst

Aanmelden is niet nodig, je kan gewoon binnenlopen. Als je je wel aanmeldt, dan krijg je alle informatie in je mailbox en de uitnodiging in je agenda.

Ongeveer een week voor aanvang publiceren we het programma in jouw agenda en in de agenda op deze website.

De Werkplaats is er voor

  • Ambtenaren die werken aan de realisatie van energie- en klimaatdoelen 
  • Medewerkers van netbeheerders, waterschappen, woningcoöperaties en adviseurs 
  • Bedrijven en organisaties die zich bezighouden met de energietransitie en de verduurzaming van Overijssel 

Zelf een werksessie organiseren

Je kan meedoen aan werksessies die anderen organiseren, maar je kan ook zelf initiatief nemen en je eigen onderwerp agenderen. Neem contact met ons op via werkplaatsneo@overijssel.nl en we werken samen aan een passende opzet.

Kijk ook alvast eens hier voor een stappenplan. 

Wanneer is de Werkplaats iets voor jou? 

  • Je wilt niet alleen praten, maar direct werken aan een resultaat waar je verder mee kunt 
  • Je wilt profiteren van de lessons learned in andere projecten of hebt zelf ervaring te delen 
  • Je wilt je netwerk verbreden met medewerkers van gemeentes, provincie, netbeheerders en andere organisaties 
  • Je wilt samen aan de slag! 

 

Bekijk de agenda

Schrijf je in voor de werkplaats in West-Overijssel

Schrijf je in voor de werkplaats in Twente

Of neem contact met ons op: werkplaatsneo@overijssel.nl