Home Werkplaats Overijssel

Welkom in de Werkplaats!

Sta jij voor een opgave in de energietransitie? Begin dan in de Werkplaats. Hier vind je kennis, ervaring, een netwerk en inspiratie. Zo zet jij de eerste en de volgende stap met jouw project.

 

De Werkplaats is een fijne plek die de uitvoerders van de energietransitie eens in de twee weken kunnen gebruiken om elkaar te ontmoeten, samen aan opgaven te werken en om inspiratie op te doen.

 

Maar de Werkplaats is meer dan een plek. Het is een werkwijze. Samen problemen oplossen en kansen pakken. In doelgerichte werksessies, van wisselende samenstelling, afhankelijk van de vraag. Met een goede voorbereiding en regie, om er zoveel mogelijk uit te halen.

 

Ben jij er ook bij?

Wil je uitnodigingen van de Werkplaats ontvangen? Klik hier voor Werkplaats Twente en hier voor Werkplaats West-Overijssel. Tot snel in de Werkplaats!

Dit is de plek voor kennisdeling, netwerken en inspiratie. Deelnemers of partijen kunnen hier elkaar treffen en samen nadenken. Het is meer dan alleen halen en brengen. Het is namelijk vooral ook kennis opkrikken en aan de slag gaan. Zo kom je sneller tot stappen, sneller tot filteren van ideeën, kun je meer vinger aan de pols houden en sneller resultaten delen.

 

 

Bekijk ons netwerk en kijk welke specialisten je kunt bellen voor welk onderwerp. De bijeenkomsten die in de Werkplaatsen (Twente en West-Overijssel) worden georganiseerd, vind je hier. De Werkplaats Twente is elke tweede donderdag van de maand, de Werkplaats West-Overijssel is elke derde donderdag van de maand.  

 

Wil jij een werksessie organiseren? Dat kan! We helpen je er graag bij. Bekijk deze pdf voor de stappen om tot een goede werksessie te komen.

Werksessie

In de werksessies maak je gezamenlijk iets via het PDS-principe:

Project: projectmatig werken, met nadruk op de projectfasen uitwerking en uitvoering. Het totaal van projecten wordt gestuurd via portfoliomanagement.

Direct: rechtstreeks verband tussen activiteit en doelstelling; kort-cyclisch werken, lokaal waar het kan, regionaal/provinciaal waar het moet.

Select: focus op sterke projecten die aantoonbaar bijdragen aan de doelen. Portfoliomanagement is ook selecteren: up or out.

Waarom de Werkplaats?

De Werkplaats gaat de energietransitie in Overijssel praktisch realiseren. Zodat de afspraken uit het klimaatakkoord worden gehaald. De samenwerking tussen gemeenten en de provincie is hiervoor de basis. Het samenwerken met alle partners, het delen van kennis en ervaring én het begeleiden van het proces, moet er voor zorgen dat alle partijen hun aandeel in de transitie met resultaat kunnen uitvoeren.

Daarom de Werkplaats, om samen te werken aan versnelling van projecten in uitvoering.

Samenwerken

De Werkplaatsen worden georganiseerd en gefaciliteerd door Nieuwe Energie Overijssel in samenwerking met de alliantiepartners en de RES West-Overijssel en RES Twente. Ook vele andere partners zijn te vinden in de Werkplaatsen met ieder met hun eigen expertise. Samen zijn zij de energie achter de transitie.

Op naar 2030

De energietransitie in Overijssel gaat een nieuwe fase in. Met het klimaatakkoord van juni 2019 staan lokale overheden en lokaal eigenaarschap nog meer centraal. De Regionale Energie-strategieën West-Overijssel en Twente (RESsen) gaan richting uitvoering. En het programma Nieuwe Energie Overijssel (NEO) is tussentijds geëvalueerd, met als belangrijke aanbeveling samenvoegen NEO/RES en vergroting van de realisatiekracht. Deze aanbevelingen vragen om een aanpassing van onze aanpak. In deze nieuwe aanpak willen we het goede van RES en NEO behouden en (door)ontwikkelen zodat we onze slagkracht kunnen vergroten.