Home Actueel Sprinten naar een duurzaam bedrijventerrein: meld je aan!

7 maart 2023

Sprinten naar een duurzaam bedrijventerrein: meld je aan!

De energietransitie – van fossiele brandstoffen naar duurzame alternatieven – is een grote opgave die veel vraagt van onder andere bedrijven, gemeenten en netbeheerders. Bedrijventerreinen zijn bij uitstek geschikt om die transitie gezamenlijk aan te pakken. Op bedrijventerreinen heb je immers een grote verscheidenheid aan bedrijven die geografisch binding hebben: het zijn buren.

Sprintsessies om samen te verduurzamen

De provincie heeft speciaal hiervoor sprintsessies bedacht. Sprintsessies kunnen een kickstart geven aan het collectief verduurzamen van een bedrijventerrein. Er wordt een proces opgestart met lokale stakeholders zoals de ondernemers, parkmanagement, gemeente en de netbeheerders om de transitie uit te denken en uit te voeren. Daarvoor zijn voor de lange termijn afspraken nodig met de netbeheerders én is er handelingsperspectief voor de korte termijn nodig.

Tijdens een sprintsessie komen alle relevante stakeholders (bedrijven, parkmanagers, netbeheerders, gemeente en provincie) één dag bij elkaar om de situatie op een bedrijventerrein te bepalen, belemmeringen in kaart te brengen en mogelijke oplossingen te bedenken. De meeste kansrijke ideeën zullen hierna verder uitgewerkt moeten worden door de aanwezige partners.

Bedrijventerreinen gezocht

Eind 2022 zijn er sprintsessies geweest op Groot Verlaat in Steenwijk, Broeklanden in Hardenberg en in Goor op de bedrijventerreinen Zenkeldamshoek, De Whee en Spechthorst. In alle drie regio’s worden nu voorbereidingen getroffen om collectief aan de slag te gaan met verduurzaming en projecten op te pakken die bijdragen aan de energietransitie. Dit jaar willen we zo’n zes sprintsessies organiseren en daarvoor zoeken wij nog enkele bedrijventerreinen.

Mocht je als individu of collectief, ondernemer of parkmanager enthousiast worden, dan horen we graag van je!

We vragen in ieder geval om:
• Bedrijventerreinen met o.a. productieprocessen en een flink energieverbruik
• Commitment van ondernemers door tijd vrij te maken voor dit traject
• Investeringsbereidheid waar cofinanciering tegenover staat
• Organisatiegraad of ambities om dit te realiseren
• Participatie door de gemeente in kennis en middelen

Mocht je interesse of ideeën hebben, meld je dan aan bij Lars Visscher (06 3072 7278) of Dicky van Keulen (06 1043 2094) voor 15 april 2023. Ook voor meer informatie kun je contact met hen opnemen.