Home Kennisloket

Kennisloket: startpunt voor antwoord op jouw energietransitievragen

Met een team van experts kijken we naar de energietransitievraag, maken deze in samenspraak met de probleemeigenaar nog scherper om vervolgens te bepalen welke vorm van kennis of onderzoek de meest passende is voor de vraag.

 

Het Kennisloket van Nieuwe Energie Overijssel biedt een plek waar energietransitievragen verbonden worden met het aanbod van de kennisinstellingen Saxion, Windesheim en Universiteit Twente. Vragen op het brede gebied van de energietransitie worden hier beantwoord met bestaande kennis of nieuw onderzoek. Dit kunnen bijvoorbeeld vragen zijn op technisch, sociaal-maatschappelijke, juridisch, economisch en politiek-bestuurlijk terrein.

 

Doel en aanpak

Het gaat zowel om waarom- als om hoe-vragen, die beantwoord kunnen worden met behulp van (toegepast) wetenschappelijk onderzoek, praktijkgericht onderzoek of een combinatie daarvan. Waar mogelijk worden vragen gebundeld tot een groter onderzoeksprogramma. Hierbij kunnen ook studenten gekoppeld worden op onderdelen als dit past binnen het onderzoek. Ook wordt er meegedacht in vormen van financiering die nodig zijn om het onderzoek uit te kunnen voeren.

 

Stel je vraag

Kennis- of onderzoeksvragen worden via onderstaand formulier aan de experts van de kennisinstellingen voorgelegd. Afhankelijk van de aard en complexiteit van de vraag zal de expert de vraag beantwoorden met bestaande kennis of wordt de vraag voorgelegd aan de experts van de kennisinstellingen om inhoudelijk te worden beoordeeld aan de hand van drie criteria:

1 Praktijkgerichte innovativiteit

2 Relevantie voor de energietransitie in Overijssel

3 Haalbaarheid om de vraag redelijkerwijs te beantwoorden.

 

Financiering

Indien de vraag beantwoord gaat worden met een nieuw onderzoek zal er gekeken worden naar passende financiering. Afhankelijk van de vorm en de omvang van het onderzoek zal een kennisinstelling dit zelf kunnen aanvragen met de opdrachtgever, kan er financiering via provincie Overijssel aangevraagd worden voor een haalbaarheidsonderzoek of kan de vraag ingebracht worden als onderdeel van een landelijke of Europese projectfinanciering.

Haalbaarheidsonderzoek Energie-innovatie

Binnen Overijssel jagen we op verschillende manieren de energietransitie aan: met processen, technische innovaties, uitvoeringsprogramma’s en projecten maar ook onderzoek. Voor gemeenten, stichtingen, verenigingen, bv’s, nv’s, maatschappen, zzp-ers, vof’s of eenmanszaken staat er tot 30 november 2023 een subsidie open voor het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek.

Op deze pagina vind je meer informatie over deze subsidie.

Kennisloket aanvraagformulier

Animatie Kennisloket Energie-innovatie