Home Warmte

Werkvloer Warmte

Ongeveer 40% van ons energieverbruik zetten wij in voor warmte: gebouwverwarming en (industriële) processen. Op dit moment is aardgas nog de belangrijkste bron, maar uiteindelijk willen we in Nederland ook voor warmte geen fossiele bronnen meer gebruiken. De werkvloeren Gebouwde Omgeving en Bedrijven en Industrie proberen zoveel mogelijk energie te besparen, bijvoorbeeld door te stimuleren dat gebouwen worden geïsoleerd en bedrijfsprocessen efficiënter worden.

Warmtebronnen

Nieuwe Energie Overijssel helpt hernieuwbare warmtebronnen te realiseren. Bijvoorbeeld warmte uit de bodem of water, gas uit mestvergisters of van de zon. Een andere manier om duurzaam te verwarmen is om restwarmte van bedrijven te gebruiken om woningen of andere bedrijven mee te verwarmen.

Warmtenetten

Vaak is een warmtenet nodig om warmte uit de bron bij een gebruiker te brengen. Een warmtenet ontwikkelen is een grote uitdaging! Bijna alle gemeenten in Overijssel hebben in hun Transitievisie Warmte één of meer warmtenetten als oplossing staan. Nieuwe Energie Overijssel heeft samen met het Expertisecentrum Warmte de checklist warmtenetprojecten ontwikkeld als hulpmiddel om te bepalen of een warmtenet inderdaad een goede oplossing is. Zo wordt duidelijk of het zinvol is om het idee verder te ontwikkelen tot een kansrijk project.

Vervolgens is het van belang om een goede projectorganisatie neer te zetten. In de Werkplaats hebben wij een start gemaakt met een informatieblad over de interne gemeentelijke organisatie bij warmtenetontwikkeling. Dit informatieblad verschijnt medio 2023 bij het Expertisecentrum Warmte. Om de goede projecten te kunnen realiseren financiert Energiefonds Overijssel warmtenetten. Het Rijk heeft een subsidieregeling voor de onrendabele top van warmtenetten.

In Overijssel hebben we vooral grootschalige warmtenetten. In de toekomst verwachten we veel meer gebruik te maken van kleine warmtebronnen die een veel kleiner aantal gebouwen kan verwarmen. In 2023 bepalen we wat nodig is om deze kleinschalige warmtenetten te realiseren.

Opslag

Opslag van warmte wordt steeds belangrijker. Maar op dit moment zijn er nog weinig voorbeelden van succesvolle warmteopslag. Net als bij kleinschalige warmtenetten bekijkt Nieuwe Energie Overijssel in 2023 hoe we ervoor kunnen zorgen dat er meer opslagsystemen komen.

Missie 2026

In 2021 hebben alle gemeenten een Transitievisie Warmte opgesteld. Hierin staat welke wijk wanneer van het aardgas afgaat en wat mogelijke duurzame warmteoplossingen zijn. Destijds hebben we ‘Missie 2021’ in het leven geroepen om de gemeenten te helpen om hun visie op tijd klaar te hebben. Gemeenten hebben tot 2026 de tijd om de Transitievisie te actualiseren en aan te passen aan de nieuwe regels van de Omgevingswet. Richting 2026 ondersteunt Nieuwe Energie Overijssel de gemeenten in dat proces. Door bijvoorbeeld inhoudelijke informatie te leveren (zoals een afwegingskader bodemenergie), te zorgen voor kennisuitwisseling of haalbaarheidsonderzoeken te helpen uitvoeren.

Regionale Structuur Warmte

In heel Nederland zijn Regionale Energiestrategieën (RES) gemaakt. In Overijssel hebben we twee RES-regio’s: West-Overijssel en Twente. Onderdeel van de RES is de Regionale Structuur Warmte. Hierin staat welke warmtebronnen er zijn en wat de warmtevraag is. De RSW’s vind je hier: West-Overijssel en Twente.