Home Dit zijn wij

Versnellen door te verbinden

Nieuwe Energie Overijssel is een programma van de Provincie Overijssel. Het team bestaat uit ruim 25 bevlogen mensen. Projectleiders, kwartiermakers, procestechnologen, beleidsadviseurs en transitiemakers.

Wij werken samen met gemeenten, bedrijven en maatschappelijke organisaties aan de overgang naar nieuwe energie: een betrouwbare energievoorziening waarbij nauwelijks nog CO2 vrijkomt.

Gaan wij ook samenwerken? Neem gerust contact met ons op. Dat kan via nieuweenergie@overijssel.nl, of door contact met één van ons op te nemen.

 

Ariën Smit

Functie: Projectleider

Specialisme: Bedrijven & Industrie, Restwarmte, CES 6 en procestechniek.

Organisatie: provincie Overijssel

Industrie + MKB

A.Smit@overijssel.nl

038 499 7091

Astrid Hoekstra

Functie: Zon, programmacoördinatie

Organisatie: provincie Overijssel

a.hoekstra@overijssel.nl

06 29 25 91 62

Astrid Pap-Schwieger

Functie: Beleidsontwikkelaar Energie

Specialisme: Bio-energie, Groen Gas, Aquathermie

Organisatie: provincie Overijssel

Cross-sectoraal

Warmte

a.pap-schwieger@overijssel.nl

038 499 7653 of 06 1098 1217

Bram Dees

Functie: Adviseur & projectleider windenergie

Organisatie: provincie Overijssel

b.dees@overijssel.nl

06 29 65 77 98

Coen Hanschke

Functie: Strateeg energietransitie

Specialisme: Langetermijnontwikkeling (energiesysteem), Energie-infrastructuur, Systeemintegratie

Organisatie: Nieuwe Energie Overijssel

Cross-sectoraal

Infrastructuur

Daniel Gimbrere

Functie: Projectondersteuner grootschalige opwek

Organisatie: provincie Overijssel

Dicky van Keulen

Functie: Projectleider

Organisatie: provincie Overijssel

Industrie + MKB

Erik van der Veer

Functie: Projectleider: duurzaamheidsroute A35 (grootschalige opwek zon op en naast rijksgrond, OER programma), planfase, provinciaal projectbesluit. ATT voorkeursgebied wind, verkenningsfase PPS, aansluitend planfase.

Organisatie: provincie Overijssel

Evert de Zoeten

Functie: Projectleider regionale energie-infrastructuur

Specialisme: Energie-infrastructuur

Organisatie: provincie Overijssel

Infrastructuur

Geert Plender

Functie: Communicatieadviseur

Specialisme: Strategie, campagnes, publicaties

Organisatie: provincie Overijssel

Algemeen

g.plender@overijssel.nl

06 42 30 49 61

Ivo de Vries

Functie: Stagiair verduurzaming bedrijventerreinen

Organisatie provincie Overijsel

Jan Koolenbrander

Functie: Projectleider energietransitie grootschalige opwek ZSDZ en A35-A1 (Hengelo, Borne Hof van Twente)

Organisatie: provincie Overijssel

Jasper Ottink

Functie: Secretaris Gebouwde Omgeving

Organisatie: provincie Overijssel

Gebouwde Omgeving

J.Ottink@overijssel.nl

038 499 70 02

Jelle Zoomer

Functie: Clusterleider Innovatie

Specialisme: Thematrekker Innovatie (supportteam + kennisloket), kwartiermaker Werkplaats Twente

Organisatie: provincie Overijssel

Cross-sectoraal

Gebouwde Omgeving

Jorian Bakker

Functie: Projectleider Smart Energy Hubs

Specialisme: Smart Energy Hubs (waterstof, systeemintegratie, infra, innovatie, bedrijventerreinen)

Organisatie: Nieuwe Energie Overijssel

Cross-sectoraal

Infrastructuur

Lisa Bannink

Functie: Communicatiemedewerker

Organisatie: provincie Overijssel

l.bannink@overijssel.nl

06 21 46 75 06

Loes Liemburg

Functie: Procesondersteuner RES

Specialisme: Ondersteuning

Organisatie: provincie Overijssel

Maarten Epema

Functie: Projectleider energiegebieden

Specialisme: zon, wind, infra, systeem-integratie, waterstof

Organisatie: Nieuwe Energie Overijssel

Elektriciteit

Cross-sectoraal

Gebouwde Omgeving

m.epema@overijssel.nl

06 29608860

Marleen Volkers

Functie: Programmaleider Nieuwe Energie Overijssel

Specialisme: Warmtenetten, infrastructuur

Organisatie: provincie Overijssel

Warmte

Infrastructuur

Mart Oude Egbrink

Functie: Coördinator en projectleider windenergie

Specialisme: Elektriciteit (Wind, Zon), Bio-energie

Organisatie: provincie Overijssel

Elektriciteit

Cross-sectoraal

Warmte

Maura Vaandrager-Kraai

Functie: communicatieadviseur windenergie

Specialisme: communicatie

Organisatie: provincie Overijssel

Algemeen

Niels Busschers

Functie: Adviseur & projectleider grootschalige opwek

Organisatie: provincie Overijssel

n.busschers@overijssel.nl

06 11 65 56 56

Patricia van Ling

Functie: Projectleider Gebouwde Omgeving

Specialisme: Verduurzaming gebouwde omgeving en coördinator werkplaats West – Overijssel

Organisatie: provincie Overijssel

Gebouwde Omgeving

PCE.v.Ling@overijssel.nl

06 25 38 02 02

Pauline Schut

Functie: Ondersteuner Nieuwe Energie Overijssel

Specialisme: Programmaondersteuning

Organisatie: provincie Overijssel

Algemeen

pm.schut@overijssel.nl

06 2965 7849

Resa de Jongh

Functie: Programmaondersteuner Nieuwe Energie Overijssel

Specialisme: Programmaondersteuning

Organisatie: provincie Overijssel

Algemeen

Tessa van Deventer

Functie: Projectleider Lokale Energie-Initiatieven

Specialisme: Lokale Energie-Initiatieven

Organisatie: provincie Overijssel

Tim Lammers

Functie: Projectleider Gebouwde Omgeving

Specialisme: Verduurzaming gebouwde omgeving, project Overijssel Verbouwt

Organisatie: provincie Overijssel

Elektriciteit