Home Bedrijven & Industrie

Werkvloer Bedrijven & Industrie

Bedrijven staan voor de uitdaging om in 2030 hun gezamenlijke uitstoot van CO2 met 29% te verminderen ten opzichte van 2019.

Dat betekent bijvoorbeeld dat de afhankelijkheid van aardgas moet worden afgebouwd, het wagenpark wordt geëlektrificeerd, gebouwen duurzaam moeten worden verwarmd. En je zelf energie gaat opwekken.

Dat brengt uitdagingen met zich mee. Als bedrijf loop je tegen netcongestie aan, je moet hoge investeringen doen of staat voor ingewikkelde technische vraagstukken. Met ons netwerk, onze kennis en financiële middelen helpen wij bedrijven bij het behalen van hun energieambities.

Energie besparen

Energie die niet gebruikt wordt, hoeft ook niet te worden opgewekt. Veel bedrijven zijn zelfs bij wet verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen en daarover te rapporteren. Gebruikt je op jouw locatie vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas(equivalent) per jaar? Dan heb je waarschijnlijk een energiebesparingsplicht.

Om die reden zetten wij volop in op energiebesparing.

Subsidie

Heb je zelf plan om energie te besparen in jouw bedrijf? Provincie Overijssel biedt verschillende subsidies die je helpen jouw plannen uit te voeren. Zoals:

– De Geld terug actie waarbij je een deel van de investering in energiebesparende maatregelen achteraf vergoed krijgt. De getroffen maatregelen moeten gebaseerd zijn op een onafhankelijk energieonderzoek.
– Een lening of participatie van het Energiefonds Overijssel voor grote investeringen in energie besparen of energie opwekken uit hernieuwbare bronnen.
Subsidie voor haalbaarheidsstudies waarmee je kunt onderzoeken of een plan (bijvoorbeeld voor restwarmte) haalbaar is.
– De provincie leent meetkoffers uit voor meer inzicht in je energieverbruik.

Hier vind je een overzicht van alle subsidies van de provincie. Voor meer informatie kun je met ons contact opnemen.

Zon op dak

Zonnepanelen, je ziet ze steeds vaker op daken van bedrijven en woningen. Investeren in zonnepanelen verdient zich namelijk terug en is goed voor mens en milieu. Maar hoe organiseer je dat voor je bedrijfsdak? En wat is de beste manier? Deze pagina van Nieuwe Energie Overijssel adviseert je op een onafhankelijke manier over de te ondernemen stappen voor zonnepanelen op je dak. De ambitie? Ieder dak in Overijssel een zonnedak!

Verduurzamen bedrijventerreinen

Onze aanpak voor het verduurzamen van bedrijventerreinen is succesvol. Met alle belanghebbenden (ondernemers, netbeheerder, gemeente, maar ook expertise voor oplossingen) gaan we aan het werk in een sprintsessie. We bekijken de actuele situatie en onderzoeken wat er wél kan. Met financiele steun van gemeente en provincie kunnen de ondernemers daarna capaciteit inhuren om deze ideeeen ook uit te werken. Wanneer daar specialistische kennis nodig is kunnen zij een beroep doen op ons Versnellingsteam Toekomstbestendige Werklocaties. Wij gaan de komende jaren elk jaar op 20 terreinen op deze manier aan de slag.  

Innovatie

Door te pionieren en te innoveren kun je als ondernemer helpen de energietransitie te versnellen. Maar hoe breng je jouw innovatieve idee op de markt? Herken jij die drive om te vernieuwen, maar twijfel je of jouw innovatie goed genoeg is? Of loop je tegen financiële uitdagingen aan? Het Supportteam denkt graag met je mee. Het maakt niet uit of je in de brainstormfase zit of al een tastbaar product hebt. Wij kunnen je idee eerlijk beoordelen en je verder helpen met de uitdagingen van de uitvoering.

Het kennisloket is dé plek waar je laagdrempelig terecht kunt met jouw energietransitie-vragen. Het kennisloket legt jouw vraag voor aan het team dat verbonden is aan de volgende kennisinstellingen: Saxion, Windesheim en Universiteit Twente.

Koplopers

Met het project Energie Koplopers Overijssel begeleiden we grootverbruikers van energie bij het behalen van hun energiedoelen. De ervaringen die deze koplopers opdoen delen wij ter inspiratie. Ook helpen we bedrijven met de kansen die restwarmte biedt. Wij richten ons daarbij met name op de bedrijven die ook onderdeel zijn van het 6e cluster, dat zijn bedrijven die meer dan 1 mln kuub gas gebruiken of meer dan 10mln kWh. Wij denken met deze bedrijven mee over de mogelijkheden om te  verduurzamen. Dat doen wij in werksessies rondom een thema. Bijvoorbeeld waterstof, elektrische motoren en restwarmte. 

In opdracht van ons stelt stichting CES6 in 2024 een Cluster Energie Strategie op. Daarin inventariseren we de verduurzamingsplannen van de grootste industriebedrijven. We maken inzichtelijk welke energie-infrastructuur voor deze plannen nodig is. Op basis daarvan kunnen we de juiste prioriteiten stellen in het uitbreiden en aanleggen van nieuwe energie-infrastructuur. We helpen deze grootverbruikers daarnaast hun productieproces te verduurzamen en hun capaciteit op het elektriciteitsnet beter te benutten. 

Netcongestie, wat kan je doen?

Als ondernemer is schaarste op het elektriciteitsnet iets wat je direct kan raken in je bedrijfsvoering. Wat kan je daaraan doen? De energietransitie gaat er voor zorgen dat we uiteindelijk allemaal werken met duurzame, schone energie. Die we vaak lokaal of regionaal opwekken, slim inzetten en waarmee we naar verwachting kosten zullen besparen.

Maar dat gaat niet zonder slag of stoot. Zo kan het zijn dat je nu tegen netcongestie aanloopt: er is geen ruimte om te verduurzamen of uit te breiden. Wat moet je dan doen? We geven op deze pagina 7 aanknopingspunten.

Wat hebben we al bereikt?

Inmiddels ligt er meer dan 460 hectare aan zonnepanelen op bedrijfsdaken. Er zijn meerdere bio-installaties op bedrijfsterreinen geplaatst. Daarnaast hebben we energiescans uitgevoerd, onderzoek naar restwarmtepotentie gedaan en is een nieuwe groep koplopers gestart die aan de slag zijn met hun energieambities.

Ook hebben we deze toolbox voor verduurzaming van je kantoorgebouw gemaakt. Ben je eigenaar of gebruiker van een kantoorgebouw? En wil je het gebouw verduurzamen? Met deze toolbox kun je zelfstandig aan de slag. Hij dient ter inspiratie, indicatie en calculatie, en maakt de meerwaarde van een duurzaam kantoorgebouw inzichtelijk.

Handige links 

Overijsselbespaart.nu – de MBK Energy CheckUp die inzicht geeft in jouw energieverbruik en advies geeft over energie besparende maatregelen.
Iederdakeenzonnedak.nl – deze website van Nieuwe Energie Overijssel adviseert je op een onafhankelijke manier over de te ondernemen stappen voor zonnepanelen op je dak. De ambitie? Ieder dak in Overijssel een zonnedak!
deb.nl – een gratis digitale bespaarassistent die je helpt geld te besparen en je onderneming te verduurzamen (initiatief MKB-Nederland).

Contact

Wil je met jouw bedrijf energie besparen? Collectief met andere organisaties of individueel? Wil je weten hoe je dit kunt aanpakken, met wie en wat er financieel mogelijk is? Neem contact met ons op en wij helpen je verder met jouw energieambities.

Partners