Home Bedrijven & Industrie

Werkvloer Bedrijven & Industrie

Energie besparen biedt kansen voor ondernemers. Of je nu een klein of een groot bedrijf leidt. Investeren in energiebesparende maatregelen zorgt voor lagere lasten en een beter imago. Veel bedrijven zijn zelfs bij wet verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen en daarover te rapporteren. Met ons netwerk, onze kennis en financiële middelen helpen wij bedrijven bij het behalen van hun energieambities.

Wat wij willen bereiken

Energie die niet gebruikt wordt, hoeft ook niet te worden opgewekt. Om die reden zetten wij volop in op energiebesparing. Onze doelstelling is om bedrijven te helpen, zodat we in 2023 minimaal 2,5% (1PJ) minder energie gebruiken. Daarnaast willen we 160 hectare aan zonnepanelen op bedrijfsdaken plaatsen, het aantal bio-installaties op bedrijfsterreinen verhogen en de realisatie van restwarmteverbindingen op tenminste twee locaties.

Concrete plannen

Collectief
Zoveel mogelijk ondernemers helpen om energie te besparen. Dat is onze ambitie. Daarom bieden wij onze hulp met name aan collectieven, zoals ondernemersverenigingen en bedrijventerreinen. Heb jij, namens een collectief, een concreet plan om energie te besparen? Dan gaan wij graag met je in gesprek. Met een goede projectaanpak, een financieel steuntje in de rug en het juiste netwerk kunnen wij je helpen om jouw plannen concreet te maken.

Individueel
Heb je geen collectief, maar een individueel plan om energie te besparen in jouw bedrijf? Provincie Overijssel biedt verschillende subsidies die je helpen jouw plannen uit te voeren. Zoals:

– De Geld terug actie waarbij je een deel van de investering in energiebesparende maatregelen achteraf vergoed krijgt. De getroffen maatregelen moeten gebaseerd zijn op een onafhankelijk energieonderzoek.
– De subsidie Verduurzaming MKB voor het inschakelen van een energieadviseur en voor ondersteuning bij het uitvoeren van energiebesparende maatregelen.
– Een lening of participatie van het Energiefonds Overijssel voor grote investeringen in energie besparen of energie opwekken uit hernieuwbare bronnen.
– De subsidie Energiebesparing Overijssel. Hiermee kun je een business case met een terugverdientijd van langer dan 5 jaar verbeteren. De regeling zet zowel in op besparen als op hernieuwbare opwek.
Subsidie voor haalbaarheidsstudies waarmee je kunt onderzoeken of een plan (bijvoorbeeld voor restwarmte) haalbaar is.
– De provincie leent meetkoffers uit voor meer inzicht in je energieverbruik.
– In samenwerking met Qredits en Energiefonds Overijssel hebben we een duurzaamheidslening voor het mkb opgezet.

Hier vind je een overzicht van alle subsidies van de provincie. Voor meer informatie kun je met ons contact opnemen.

Wat hebben we al bereikt?

Inmiddels ligt er meer dan 460 hectare aan zonnepanelen op bedrijfsdaken. Er zijn meerdere bio-installaties op bedrijfsterreinen geplaatst. Daarnaast hebben we energiescans uitgevoerd, onderzoek naar restwarmtepotentie gedaan en is een nieuwe groep koplopers gestart die aan de slag zijn met hun energieambities.

Ook hebben we deze toolbox voor verduurzaming van je kantoorgebouw gemaakt. Ben je eigenaar of gebruiker van een kantoorgebouw? En wil je het gebouw verduurzamen? Met deze toolbox kun je zelfstandig aan de slag. Hij dient ter inspiratie, indicatie en calculatie, en maakt de meerwaarde van een duurzaam kantoorgebouw inzichtelijk.

Ambities

Met het project Energie Koplopers Overijssel begeleiden we 14 grootverbruikers van energie bij het behalen van hun energiedoelen. De ervaringen die deze koplopers opdoen delen wij ter inspiratie. Ook helpen we bedrijven met de kansen die restwarmte biedt. Tot slot optimaliseren we dit jaar de aanpak voor bedrijventerreinen. We hebben de afgelopen jaren ervaring opgedaan met verschillende projectaanpakken. Acht ervan zijn geëvalueerd. Met de resultaten willen we de verduurzaming van bedrijventerreinen effectiever maken. De succesvolle ervaringen van Herstructureringsmaatschappij Overijssel (HMO) leren dat we ons willen richten op terreinen waar ondernemers en gemeenten echt aan de slag willen met toekomstbestendigheid of dat al zijn.

Handige links 

Overijsselbespaart.nu – de MBK Energy CheckUp die inzicht geeft in jouw energieverbruik en advies geeft over energie besparende maatregelen.
Iederdakeenzonnedak.nl – deze website van Nieuwe Energie Overijssel adviseert je op een onafhankelijke manier over de te ondernemen stappen voor zonnepanelen op je dak. De ambitie? Ieder dak in Overijssel een zonnedak!
deb.nl – een gratis digitale bespaarassistent die je helpt geld te besparen en je onderneming te verduurzamen (initiatief MKB-Nederland).

Contact

Wil je met jouw bedrijf energie besparen? Collectief met andere organisaties of individueel? Wil je weten hoe je dit kunt aanpakken, met wie en wat er financieel mogelijk is? Neem contact met ons op en wij helpen je verder met jouw energieambities.

Partners