Home Actueel Terugkoppeling enquête 

27 maart 2024

Terugkoppeling enquête 

De ETGO enquête van januari telde 40 vragen. We vroegen jullie naar ervaringen, zorgen, wensen en behoeften bij isolatie en de aanpak van energiearmoede. Twaalf gemeenten vulden de vragenlijst in: Kampen, Dinkelland en Tubbergen, Hellendoorn, Losser, Hardenberg, Enschede, Oldenzaal, Staphorst, Wierden, Twenterand, Rijssen-Holten en Borne. In dit artikel koppelen we de meest opvallende resulaten terug.  

Isolatie
We hebben gevraagd welke maatregelen worden aangeboden binnen de SpUk LAI. Er waren meerde opties mogelijk. Uit deze vraag blijkt dat in de isolatieaanpakken vooral dak- of zoldervloerisolatie (11 keer gekozen), vloer- of bodemisolatie (11 keer gekozen) en kozijn- of glasisolatie wordt vergoed (10 keer gekozen). Spouwmuurisolatie is 9 keer gekozen en binnen- of buitengevelisolatie 5 keer. De subsidie voor deze maatregelen worden bij 11 van de 12 gemeenten aan de grondgebonden- en eengezinswoningen aangeboden.  

De subsidiebedragen liggen veelal op of rond de landelijke €1460.-. Waar de subsidie lager ligt (4 gemeenten) komt dat door aftrek van de uitvoeringskosten van de gemeente en hoger (2 gemeenten) wordt gemotiveerd door de exponentieel groeiende conversiecijfers  die je krijgt als je een hele maatregel gratis kan aanbieden voor bewoners.  

Voor de uitvoering gaan 6 gemeenten aanbesteden, 4 niet en 2 weten het nog niet. Er wordt vooral voor aanbesteden gekozen vanwege de doe-het-zelf aanpak, 10 van de 12 gemeenten heeft een doe-het-zelf aanpak opgenomen. Er wordt ook aanbesteed om complete ontzorging aan bewoners te bieden; aanbellen, keukentafelgesprek (of variant), advies, subsidiehulp en uitvoering.  

Doe-het-zelf, VvE’s en energiearmoede
Van de ingevulde vragenlijsten gaan 4 gemeenten specifiek aan de slag met een VvE-aanpak, de rest doet dit niet of pas in een later stadium. Er zijn daarom nog geen concrete ervaringen en vragen over een VvE aanpak.  

Voor energiearmoede bouwen 2 gemeenten een specifiek aanbod (naast het NIP) en in 2 andere gemeenten wordt gewerkt aan een wijkuitvoeringsplan of soortgelijke wijkaanpak.   

Energielabels
In de open vragen kwam de zorg naar voren dat energielabels onbekend of achterhaald zijn. Veel gemeenten delen die zorg, maar hebben nog geen zicht op in hoeverre dat ook voor hen geldt. De soms oude of onbetrouwbare informatie zorgt voor onvolledige of vertekende analyses en maakt het tevens moeilijk (of onmogelijk) om effectief te sturen en regie te hebben op de opgave. Er is behoefte aan landelijke handvatten voor hoe je dit als gemeente kan aanvliegen.  

Vooruitblik
We signaleerden de volgende behoeften uit de enquête en hebben deze gekoppeld aan activiteiten:   

  • Subsidiehulp en -inzicht “Hoe doen andere gemeenten dit? 3 april gaat er een leerproduct live op onze kennisbank om de “subsidiespaghetti” (voor in ieder geval de SpUk LAI, SpUk energiearmoede, SpUk natuurinclusief isoleren en SpUk NPLW) in kaart te brengen.   
  • Ervaringen uitwisselen op het gebied van energiearmoede à elke maand is er een online uitwisselingsuur wat om en om gaat over het thema energiearmoede of energiebesparing. De volgende twee edities zijn op 22 april over Energiebesparing (16-17u) en 30 mei over Energiearmoede (16-17u).  
  • Best practices en praktische handvatten om de doelgroep energiearmoede te vinden én activeren Na de zomer start een leerlab energiearmoede: Activeren moeilijk bereikbare doelgroepen. Zelfde punt als hierboven. En we starten op 22 april met een ‘Leerlab Wijkenkunde: Verbeter je aanpak door af te stemmen op het DNA van wijken en dorpen’. Daar kan je je voor aanmelden via onze mailbox en dit leerlab wordt ook uitgelicht in de nieuwsbrief.  
  • Inzicht in verschillende aanpakken (effectiviteit, uitvoeringskosten, communicatiestrategie, databeheer etc…) Na de zomer starten we een leerlab “Best practices lokale isolatieaanpakken”, houd onze agenda en nieuwsbrief in de gaten om je aan te melden!  
  • Ondersteuning herziening gemeentelijke transitievisie warmte Kern van onze programmalijn Missie 2026, daar zullen in september best practices en hulpmiddelen van worden gedeeld voor gemeenten die niet konden deelnemen aan dat programma.  

Mis je zaken in deze enquêteresultaten of ons aanbod? Laat het vooral weten!