Home Actueel Ruim € 5,5 miljoen Europese subsidie voor uniek Twents Waterstof initiatief

1 februari 2024

Ruim € 5,5 miljoen Europese subsidie voor uniek Twents Waterstof initiatief

Voor het verder ontwikkelen van kennis, expertise en infrastructuur op gebied van waterstof in Twente hebben de Universiteit Twente, Almelo Energie en de H2Hub Twente ruim € 5,5 miljoen Europese subsidie opgehaald.

Met het Waterschap Vechtstromen wordt een samenwerkingsproject opgezet waarbij gestreefd wordt naar optimalisatie van de efficiëntie van de productie van waterstof in combinatie met de naastgelegen waterzuivering.

Crematoria verduurzamen

Verder wordt de mogelijkheid onderzocht van een innovatieve herbestemming van het huidige aardgasdistributienet naar waterstof met minimale aanpassingen om waterstof vanuit de H2Hub Twente naar Aadorp te transporteren voor de warmtetransitie – het aardgasvrij maken van Aadorp. Als dat niet haalbaar blijkt, dan wordt een nieuwe 4 km lange waterstofleiding overwogen. Om dit mogelijk te maken is ook een compressor nodig om de waterstof op werkdruk van de leiding te brengen.

Daarnaast komt er een demo voor vervanging van aardgas naar waterstof in het crematorium van Enschede en een demo van waterstof voor een rij van vijfwoningen in Aadorp waarbij aardgas wordt vervangen door een waterstofketel. Met deze onderzoeken en demo’s wil de H2Hub Twente de energietransitie in de regio ondersteunen.

Nieuwe Energie Overijssel ondersteunt de crematoria bij hun verduurzaming en heeft als kwartiermaker geopereerd bij de totstandkoming van de H2hub. “Deze nieuwe financiering is een mooie beloning”, zegt procestechnoloog van Nieuwe Energie Overijssel, Ariën Smit.

De rol van waterstof in het energiesysteem van de toekomst is nog niet helemaal te voorspellen, maar “lokale, creatieve initiatieven zijn heel veelbelovend”, zegt Smit. “Je kan veel problemen oplossen, zoals overcapaciteit uit opwek benutten en het elektriciteitsnet ontlasten. Je kan zo op een slimme manier veel energievragen aan elkaar knopen.”

Blauwdruk voor andere regio’s

Eén van de drie partners is de H2Hub Twente. Ton Beune, manager van de H2Hub: “Twente heeft alle potentie om waterstof veilig, duurzaam en rendementsvol toe te passen. Daarmee willen we een business case op tafel leggen voor de ondersteuning van de energietransitie in Twente, ook als blauwdruk voor andere regio’s. Deze maatschappelijke uitdaging benutten we met de EU-subsidie maximaal.”

De subsidie is een onderdeel van een breder programma in het kader van Horizon-Europe. Dit programma, genaamd ‘Industrial Symbiosis to Hubs forCircularity (IS2H4C)’ telt 35 partners uit 7 landen die samenwerken aan innovatieve waterstoftoepassingen in 4 regio’s: naast Twente zijn dat Baskenland in Spanje, Industriepark Höchst in de regio Frankfurt en de regio Izmir in Turkije. De coördinatie van het totale programma, dat met een omvang van meer dan € 23 miljoen door de EU wordt gesubsidieerd met bijna € 20miljoen, berust bij de Universiteit Twente.

Meer lezen?

Bekijk de website van de H2Hub Twente