Home Expertiseteam Gebouwde Omgeving

Hulp bij de warmtetransitie van de Gebouwde Omgeving

Het Expertiseteam Gebouwde Omgeving helpt Overijsselse gemeenten bij de warmtetransitie van de lokale gebouwde omgeving. Door het delen van kennis, het organiseren van diverse werk- en themasessies en (in kleinere mate) individuele ondersteuning, helpen we gemeenten stappen zetten om de doelstellingen van 2050 te halen.

Thema’s
De collectieve ondersteuning van het Expertiseteam Gebouwde Omgeving focust zich op drie hoofdthema’s:
1. Energiebesparing
2. Energiearmoede
3. Warmtetransitie

Tijdens diverse bijeenkomsten, zoals themasessies, intervisiebijeenkomsten en leerlabs, delen onze experts hun kennis en ervaring. We stimuleren gemeenten ook om onderling ervaringen uit te wisselen en we werken samen aan concrete leerproducten. Daarnaast bieden we ondersteuning bij individuele vraagstukken als daar behoefte aan is.

Heb je vragen? Neem contact met ons op via expertiseteamgo@overijssel.nl.

Nieuwsbrief
Iedere zes weken versturen we een nieuwsbrief om je te informeren over actualiteiten, handige documenten, bijeenkomsten die we de komende tijd organiseren en meer. Wil je deze nieuwsbrief ontvangen?

Meld je aan

Handige links
Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie
Natuurvriendelijk isoleren provincie Overijssel
Ontzorgingsprogramma Maatschappelijk Vastgoed