Home Expertiseteam Gebouwde Omgeving

Hulp bij de energietransitie in de Gebouwde Omgeving

Het Expertiseteam Gebouwde Omgeving helpt gemeenten bij de energietransitie van de gebouwde omgeving. Naast ondersteuning op de gebiedsgerichte aanpak, helpen we ook bij de individuele aanpak en de aanpak van utiliteitsbouw. Met een brede expertise en diversiteit aan werkvormen zijn we er voor elke gemeente, onafhankelijk van de fase waarin hij zich bevindt of de aard van het vraagstuk.

Door het delen van kennis en ervaring, het bieden van overzicht in alles wat speelt in de warmtetransitie en het opzetten en aanjagen van (gemeente overstijgende) projecten, helpen we gemeenten stappen zetten in de energietransitie in de Gebouwde Omgeving. Onze activiteiten zijn grotendeels vraag gestuurd: we zoeken continu naar actuele vraagstukken in Overijssel.

Je kunt bij ons terecht voor het volgen van thematische kennissessies of praktijkgerichte werksessies, voor korte of langer lopende adviestrajecten en voor praktische tools en leerproducten. Het leren van projecten en ervaringen uit de praktijk staat centraal. Je vindt ons op de Energiewerkplaatsen en we organiseren sessies buiten de werkplaatsen om. Meer weten? Neem contact op: expertiseteamgo@overijssel.nl.

Het team

Het expertiseteam bestaat uit een compact kernteam en een flexibele schil van experts op afroep. Het kernteam bestaat uit vijf mensen. Twee daarvan zijn aanspreekpunt: Nick Bijlsma voor de regio West Overijssel en Rik Heijman voor de regio Twente. Daarnaast heeft elk inhoudelijk thema binnen het programma een expert en aanspreekpunt. De flexibele schil bestaat uit externe partners met diepgaande ervaring op het gebied van kwetsbare doelgroepen, juridische vraagstukken, participatie en community.