Home Expertiseteam Gebouwde Omgeving

Hulp bij de energietransitie in de Gebouwde Omgeving

Gemeenten die hulp kunnen gebruiken bij het verduurzamen van de gebouwde omgeving, kunnen vanaf januari 2023 terecht bij het Expertiseteam Gebouwde Omgeving. Naast ondersteuning op de gebiedsgerichte aanpak, helpt het nieuwe Expertiseteam ook bij de individuele aanpak en de aanpak van utiliteitsbouw. Met een brede expertise en diversiteit aan werkvormen is het Expertiseteam er voor elke gemeente, onafhankelijk van de fase waarin hij zich bevindt of de aard van het vraagstuk. Het Expertiseteam helpt gemeenten stappen zetten in de energietransitie in de Gebouwde Omgeving.

Kennismaken met het team

Het Expertiseteam Gebouwde Omgeving bestaat uit een kernteam (Nick Bijlsma, Martijn van Lier en Marlijne ten Houte de Lange) en een flexibele pool van experts in onderwerpen als juridische zaken, gedrag, communicatie, participatie, financiën, techniek, energiebesparing, leerproducten en meer. De komende weken vinden kennismakingsafspraken met alle gemeenten plaats. Aan de hand van de behoeftes en hulpvragen van gemeenten, stelt het Expertiseteam een agenda op voor de komende periode. Denk aan een combinatie van kennissessies, trajecten, specifieke leerproducten en een tweewekelijks inloopspreekuur. Voor vragen neem contact op via expertiseteamgo@overijssel.nl.

Deze pagina wordt binnenkort uitgebreid met alle informatie over het Expertiseteam Gebouwde Omgeving.

 

Bekijk onderstaande afbeelding in het groot