Home Gebouwde omgeving

Werkvloer Gebouwde Omgeving

De gebouwde omgeving van Overijssel energieneutraal in 2050. Dat is waar de werkvloer Gebouwde Omgeving zich voor inzet. Met verschillende projecten stimuleren we gebouweigenaren om energiebesparingsmaatregelen te nemen en duurzame energie op te wekken. En ondersteunen we Overijsselse gemeenten bij de energietransitie opgaven in de gebouwde omgeving. Hieronder een overzicht van de projecten en initiatieven waar we op dit moment aan werken.

Expertiseteam Gebouwde Omgeving

Gemeenten die hulp kunnen gebruiken bij het verduurzamen van de gebouwde omgeving, kunnen terecht bij het Expertiseteam Gebouwde Omgeving. Het Expertiseteam helpt gemeenten om in de actiestand te komen om bewoners en bedrijven zo goed mogelijk door de energietransitie te loodsen. Naast ondersteuning bij het maken van plannen om buurten en wijken collectief te verduurzamen, helpt het Expertiseteam gemeenten ook bij de individuele verduurzaming van woningen en utiliteitsgebouwen. Met een brede expertise en diversiteit aan werkvormen is het Expertiseteam er voor elke gemeente, onafhankelijk van de fase waarin hij zich bevindt of de aard van het vraagstuk. Meer weten? Kijk op de informatiepagina van het Expertiseteam Gebouwde Omgeving. Of neem contact op via expertiseteamgo@overijssel.nl.

Energiecrisis

De provincie Overijssel trekt 5 miljoen euro uit om energierekeningen van inwoners, ondernemers, verenigingen en culturele instellingen omlaag te brengen. Het pakket bestaat uit nieuwe regelingen en verruiming van bestaande regelingen gericht op energiebesparing. Bedrijven, verenigingen en (culturele) instellingen kunnen hier mee aan de slag. Binnen de crisisaanpak werkt de provincie samen met gemeenten en andere instellingen om verduurzaming van woningen te bevorderen. Lees meer: Investeren om te besparen.

Overijssel Verbouwt

In 2050 moeten alle ongeveer 500.000 woningen in Overijssel aardgasvrij verwarmd worden. Voor een groot deel van de woningen betekent dit dat er een individueel warmtealternatief moet komen. Met het project Overijssel Verbouwt wil de provincie, samen met gemeenten en andere stakeholders, bestaande en (deels) ontwikkelde concepten slim inzetten om realisatie van individuele warmtealternatieven te versnellen. Dit project is in de zomer van 2022 gestart en duurt tot de zomer van 2025. Er doen zes gemeenten mee. Kennis en ervaringen worden gedeeld op de Werkplaatsen van Nieuwe Energie Overijssel. Lees meer over Overijssel Verbouwt.

Ontzorgingsprogramma Maatschappelijk Vastgoed

Het Ontzorgingsprogramma Maatschappelijk Vastgoed van de provincie Overijssel helpt eigenaren van klein maatschappelijk vastgoed om hun gebouw(en) te verduurzamen. Met advies en ondersteuning op maat begeleiden duurzaamheidscoaches en projectfacilitatoren eigenaren bij:
– het bepalen van een gezamenlijke ambitie op het gebied van duurzaamheid;
– het inzichtelijk maken van de te nemen stappen;
– het opstellen van een plan van aanpak;
– de financieringsmogelijkheden;
– het vinden van een uitvoerende partij.
Lees meer over het ontzorgingsprogramma en wie ervoor in aanmerking komen.

Transform

Bestaande wijken sneller laten overstappen van aardgas op duurzame energie. Dat is het doel van Transform: een samenwerking van de gemeenten Apeldoorn, Deventer, Zwolle, Zutphen en de provincies Overijssel en Gelderland. Dit moet bereikt worden door bundeling van aanbod (via www.verduurzamingsmarkt.nl), bundeling van financiering (geen subsidie, maar sluitende businesscases en publiek geld als hefboom) en stroomlijning van regelgeving. Ook klimaat, mobiliteit en sociale aspecten worden betrokken in dit project.

Natuurvriendelijk isoleren

Het isoleren van woningen en andere gebouwen is goed voor de energierekening én het klimaat. Maar wat veel mensen niet weten is dat er bij het isoleren regelmatig beschermde diersoorten worden gedood of verstoord, zoals gierzwaluwen, huismussen en vleermuizen. Soorten die we hard nodig hebben, maar die nu steeds zeldzamer worden. De provincie Overijssel werkt samen met isolatiebedrijven en gemeenten aan oplossingen, zodat de energietransitie in de gebouwde omgeving door kan en diersoorten behouden blijven. Lees meer.

INDU-ZERO

Het duurzaam renoveren van bestaande woningen is nodig om de doelstellingen uit het Klimaatakkoord te halen. Met het project INDU-ZERO worden gestandaardiseerde renovatiepakketten ontwikkeld voor woningen, met steun van het internationale North Sea Region Interreg project. Onder leiding van de Provincie Overijssel, partner van Nieuwe Energie Overijssel, hebben 14 organisaties uit 6 landen hun kennis gebundeld om een blauwdruk te ontwerpen voor een innovatieve fabriek die duurzame nul-op-de-meter renovatiepakketten voor huizen kan produceren. Het doel is 15.000 pakketten per jaar voor de helft van de huidige prijs. Lees meer over INDU-ZERO.

Energieloketten

Energieloketten zijn gemeentelijke informatie- en adviesloketten waar inwoners kunnen aankloppen met vragen over energiebesparing en verduurzaming van woningen. Een energieloket is een belangrijke schakel tussen de gemeente en haar inwoners om te komen tot een aardgasvrije en energieneutrale leefomgeving. Nieuwe Energie Overijssel neemt deel aan de Werkgroep Energieloketten die gemeenten ondersteunt bij het professionaliseren van hun energieloket. Meer weten? Neem contact op met Tim Lammers: T.Lammers@overijssel.nl.

Energiefonds Overijssel

Energiefonds Overijssel financiert projecten gericht op energiebesparing bij utiliteitsgebouwen, woningen van eigenaren verenigd in VVE’s en sociale huurwoningen van woningcorporaties. Met als doel het behalen van de doelstelling van de provincie om in 2050 energieneutraal te zijn. Het fonds heeft sinds de start in 2012 al meer dan 220 miljoen euro geïnvesteerd in energiebesparing, de productie van hernieuwbare energie en technologische innovatie op dit gebied. Lees meer.

Inkoopacties

De provincie Overijssel biedt subsidie aan gemeenten voor het organiseren van inkoopacties gericht op energiemaatregelen voor particuliere woningeigenaren. Een inkoopactie is een actie waardoor er voor een groep particuliere woningeigenaren korting wordt afgesproken bij één of meerdere leveranciers op de inkoop van energiemaatregelen aan de woning. De energiemaatregelen leiden tot energiebesparing of opwekking van hernieuwbare energie. Lees meer.

Partners werkvloer Gebouwde Omgeving

Provincie Overijssel
Gemeenten
Woningcorporaties
Netwerkbedrijven
Natuur en Milieu Overijssel