Home Actueel Dit is de inzet van het programma Nieuwe Energie Overijssel tot 2027

24 april 2024

Dit is de inzet van het programma Nieuwe Energie Overijssel tot 2027

Provinciale Staten hebben woensdag 24 april besloten om 8 miljoen euro beschikbaar te stellen voor uitvoering van het programma Nieuwe Energie Overijssel in de periode 2024 – 2027. Doel van het programma is te komen tot een betrouwbare energievoorziening waarbij nauwelijks nog CO2 vrijkomt.

“Het realiseren van de energietransitie is urgent. We willen de doelen bereiken op een manier die het beste past bij Overijssel.” Deze tekst uit het coalitieakkoord is de basis voor ons programma Nieuwe Energie Overijssel.

Zowel ondernemers als huishoudens richten zich op een toekomst met nieuwe energie. Wij verbinden en versterken initiatieven die bijdragen aan de energietransitie. Met een daadkrachtig netwerk, kennis, geld en regelgeving komen we sneller tot slimme en concrete oplossingen.

De overgang naar nieuwe energie gaat over:

  1. Energiebronnen
  2. Energienetwerken
  3. Energiegebruik

Het programma houdt ze komende jaren vooral bezig met:

  • Regie op energie-infrastructuur
  • Groen gas uit mestvergisting
  • Innovatie
  • Borgen van lokaal eigenaarschap
  • Verduurzaming bedrijven
  • Warmtenetten
  • Duurzame elektriciteitsopwek

Wil je meer weten? Bekijk dan deze infographic.
Het statenvoorstel lees je hier.