Home Netwerk

Wij zijn de energie achter de transitie

De professionals die bezig zijn met de energietransitie voor het maatschappelijk belang in Overijssel vormen een netwerk: samen met de partners van gemeenten en andere maatschappelijke organisaties zijn zij de energie achter de transitie!

Wil jij als expert ook zichtbaar zijn in dit netwerk? Meld je dan hier aan.

Arien Scholtens

Functie: Lokale Energie-Initiatieven coach (LEI-coach)

Specialisme: Lokale Energie-Initiatieven

Organisatie: Natuur en Milieu Overijssel, Provincie Overijssel

Elektriciteit

Gebouwde Omgeving

Ariën Smit

Functie: Projectleider

Specialisme: Bedrijven & Industrie, Restwarmte, CES 6 en procestechniek.

Organisatie: provincie Overijssel

Industrie + MKB

A.Smit@overijssel.nl

038 499 7091

Astrid Pap-Schwieger

Functie: Beleidsontwikkelaar Energie

Specialisme: Bio-energie, Groen Gas, Aquathermie

organisatie: provincie Overijssel

Cross-sectoraal

Warmte

a.pap-schwieger@overijssel.nl

038 499 7653 of 06 1098 1217

Bert Schipper

Functie: Senior adviseur Strategie en Beleid

Specialisme: Gebouwde Omgeving, Wijkaanpak, besparing woningen

Organisatie: Welbions

Gebouwde Omgeving

b.schipper@welbions.nl

06 1190 7404

Brenda Timmer

Functie: Projectontwikkelaar en Kartrekker Energietransitie in relatie tot de landbouw

Specialisme: Landbouwtransitie en lokale initiatieven

Organisatie: Stimuland

Landbouw en landgebruik

Carmen Oude Wesselink

Functie: Communcatieadviseur

Specialisme: Communicatie, aanjagen en verbinden

Organisatie: Nieuwe Energie Overijssel

Cross-sectoraal

Christian Voortman

Functie: Senior beleidsadviseur

Specialisme: Gebouwde Omgeving

Organisatie: gemeente Zwolle

Gebouwde Omgeving

c.voortman@zwolle.nl

06 137 179 08

Coen Hanschke

Functie: Strateeg energietransitie

Specialisme: Lange termijn ontwikkeling (energiesysteem), Energieinfrastructuur, Systeemintegratie

Organisatie: Nieuwe Energie Overijssel

Cross-sectoraal

Gebouwde Omgeving

Constantijn Cox

Functie: Innovatiemanager

Specialisme: Energie

Organisatie: OostNL

Cross-sectoraal

Elektriciteit

Gebouwde Omgeving

Industrie + MKB

Dicky van Keulen

Functie: Projectleider

Organisatie: provincie Overijssel

Industrie + MKB

Dirk Jan Masselink

Functie: Portfoliohouder Systeem Integratie

Specialisme: Systeem integratie, netcongestie

Organisatie: Nieuwe Energie Overijssel

Cross-sectoraal

Elektriciteit

Infrastructuur

Eke Schins-Derksen

Functie: Projectfacilitator

Specialisme: Maatschappelijk vastgoed

Organisatie: Arcadis

Gebouwde Omgeving

Ester Aldenberg

Functie: Beleidsmedewerker

Specialisme: Gebouwde Omgeving

Organisatie: provincie Overijssel

Gebouwde Omgeving

e.aldenberg-boer@overijssel.nl

WhatsApp: 06-10708092

Fenny Lodewijk

Functie: Programmasecretaris

Organisatie: Nieuwe Energie Overijssel

Algemeen

Frans Feil

Functie: Portfoliohouder Bio-energie, Coördinator BEON

Specialisme: Bio-energie, Vergisting, Groen gas

Organisatie: Stichting BEON

Cross-sectoraal

Warmte

Gábor Oolthuis

Functie: Programmaleider Nieuwe Energie Overijssel

Specialisme Projectmanagement

Organisatie: provincie Overijssel

Algemeen

Cross-sectoraal

Guido Bakema

Functie: Lokale Energie-Initiatieven coach (LEI-coach)

Specialisme: Lokale Energie-Initiatieven

Organisatie: SolWind

Elektriciteit

guidobakema@LEI-coach.nl

06 55 156 776

Hans Scholten

Functie: Lid Energie Innovatie Supportteam

Specialisme Technisch specialist

Organisatie Energy Watch

Cross-sectoraal

Elektriciteit

Gebouwde Omgeving

Infrastructuur

Warmte

Harry van der Geest

Functie: Coördinator Energietransitie

Specialisme: Duurzame gassen, Industrie, Elektriciteit, Cross-sectoraal, Gebouwde Omgeving

Organisatie: N-TRA/RENDO

Cross-sectoraal

Elektriciteit

Gebouwde Omgeving

Industrie + MKB

Ilse Jansen

Functie: Communicatieadviseur

Specialisme: Communicatie

Organisatie: Natuur en Milieu Overijssel

Elektriciteit

Jaap de Boer

Functie: Lid Energie Innovatie Supportteam

Specialisme: technisch specialist

Organisatie: Energy Watch

Cross-sectoraal

Elektriciteit

Gebouwde Omgeving

Infrastructuur

Warmte

Jan Hermen Kat

Functie: Portfoliohouder Energie uit Water, Themaleider Duurzaamheid en partnerschap RES

Specialisme: Energie uit water (aquathermie, zon op water en land, waterkracht, biogas, waterstof, systeem integratie, strategie)

Organisatie: Waterschap Vechtstromen

Warmte

j.kat@vechtstromen.nl

06 4671 5576

Jasper Ottink

Functie: Secretaris Gebouwde Omgeving

Organisatie: provincie Overijssel

Gebouwde Omgeving

J.Ottink@overijssel.nl

038 499 70 02

Jeike Wallinga

Functie: Lector Energietransitie

Specialisme: Energietransitie

Organisatie: Windesheim

Cross-sectoraal

Gebouwde Omgeving

Jelle Zoomer

Functie: Clusterleider Innovatie, accounthouder RES Twente

Specialisme: projectmanagement

Organisatie: provincie Overijssel

Cross-sectoraal

Gebouwde Omgeving

John van den Hof

Functie: lector en coördinator onderzoeksprogramma Smart Energy

Specialisme: Innovatie, Gebouwde Omgeving, Warmtenetten

Organisatie: Saxion

Cross-sectoraal

Gebouwde Omgeving

Industrie + MKB

Jolanda Vrolijk

Functie: Projectleider Smart Energie Hubs en Europa

Specialisme: Innovatie

Organisatie: provincie Overijssel

Cross-sectoraal

Infrastructuur

Jorian Bakker

Functie: Projectleider Smart Energy Hubs

Specialisme: Smart Energy Hubs (waterstof, systeemintegratie, infra, innovatie, bedrijventerreinen)

Nieuwe Energie Overijssel

Cross-sectoraal

Infrastructuur

Jurgen Jaakke

Functie: Adviseur Ontzorgingsprogramma Maatschappelijk Vastgoed

Specialisme: Verduurzaming vastgoedportefeuilles

Organisatie: TwynstraGudde

Gebouwde Omgeving

Linda van IJzendoorn

Functie: Clusterleider Lokale Energie-Initiatieven

Specialisme: Lokale Energie-Initiatieven

Organisatie: Natuur en Milieu Overijssel

Elektriciteit

Lisanne Pilon

Functie: Projectleider warmtetransitie

Specialisme: Gebouwde omgeving, Warmtenetten en aquathermie

Organisatie: Provincie Overijssel

Warmte

l.pilon@overijssel.nl

038 499 95 72

Maarten Arentsen

Functie: Universitair hoofddocent

Specialisme: Gebouwde Omgeving

Organisatie: Universiteit Twente

Cross-sectoraal

Gebouwde Omgeving

Maarten Epema

Functie: Projectleider energiegebieden

Specialisme: zon, wind, infra, systeem-integratie, waterstof

Organisatie: Nieuwe Energie Overijssel

Cross-sectoraal

Elektriciteit

Gebouwde Omgeving

m.epema@overijssel.nl

06 29608860

Marcel Heskes

Functie: Adviseur

Specialisme: Gebouwde Omgeving

Organisatie: SquareWise/Woningwaard

Gebouwde Omgeving

Margriet Bouma

Functie: Lid cluster Bedrijven & Industrie

Digitalisering en circulariteit

Organisatie: Koninklijke Metaalunie

Industrie + MKB

Bouma@metaalunie.nl

06 53421498

Marie José Herik-Jonker

Functie: Project Developer bij Center for Energy Innovation & projectsecretaris RES-Twente

Specialisme: Cross-sectoraal, Innovatie

Organisatie: Universiteit Twente / RES-Twente

Cross-sectoraal

energy@utwente.nl

06 53 72 21 11

Marit Béguin

Functie: Projectfacilitator

Specialisme: Maatschappelijk vastgoed

Organisatie: De WarmteTransitieMakers

Gebouwde Omgeving

marit.beguin@dwtm.nl

06 4840 7922

Marleen Volkers

Functie: Programmaleider energie-infrastructuur en warmte

Specialisme: Warmtenetten, infrastructuur

Organisatie: provincie Overijssel

Infrastructuur

Warmte

Mart Oude Egbrink

Functie: Projectleider Energieopwekking

Specialisme: Elektriciteit (Wind, Zon), Bio-energie

Organisatie: provincie Overijssel

Cross-sectoraal

Elektriciteit

Warmte

Martin Kloet

Functie: Clusterleider Bedrijven & Industrie

Projectleider Energie en Duurzaamheid

Organisatie: VNO-NCW – MKB-Nederland

Industrie + MKB

kloet@vnoncw-mkb.nl

06-11351757

Maura Vaandrager-Kraai

Functie: Communicatieadviseur Nieuwe Energie Overijssel

Specialisme: Communicatie

Organisatie: provincie Overijssel

Algemeen

Gebouwde Omgeving

Warmte

Mignon Sanchez

Functie: Duurzaamheidscoach Twente

Specialisme: Maatschappelijk vastgoed

Organisatie: Nieuwe Energie Overijssel

Gebouwde Omgeving

Nick Vollebergh

Functie: Projectleider optimalisatie open bodemenergiesystemen

Specialisme: Gebouwde Omgeving

Organisatie: provincie Overijssel

Cross-sectoraal

Gebouwde Omgeving

06 10432312

Olivier van Bekkum

Functie: Communicatieadviseur Nieuwe Energie Overijssel

Specialisme: Communicatie

Organisatie: provincie Overijssel

Algemeen

Oscar Jansen

Functie: Adviseur Expertiseteam Aardgasvrij wijken

Specialisme: Warmtetransitie

Organisatie: provincie Overijssel

Gebouwde Omgeving

o.jansen@overijssel.nl

06 174 14 947

Peter de Jong

Functie: Portfoliohouder Zon

Specialisme: Zon

Organisatie: provincie Overijssel

Elektriciteit

P.E.d.Jong@overijssel.nl

06 1075 89978

Rachel Marty

Functie: Senior Partner Energietransitie

Specialisme: Warmtetransitie, systeemefficiëntie en duurzame energieopwekking

Organisatie: Enexis Netbeheer

Radboud Dood

Functie: Investment Manager

Specialisme: Innovatie & Lokale Energie Initiatieven

Organisatie: Energiefonds Overijssel

Algemeen

Elektriciteit

Ralph de Graaf

Functie: Verkenner Warmte infra

Specialisme: Industrie, Cros-sectoraal, Elektriciteit, Gebouwde Omgeving

Organisatie: Enpuls

Cross-sectoraal

Elektriciteit

Gebouwde Omgeving

Industrie + MKB

Remko Cremers

Functie: Senior adviseur Energietransitie

Specialisme: Gebouwde Omgeving

Organisatie: gemeente Hengelo

Gebouwde Omgeving

Remond Molenkamp

Functie: Projectfacilitator

Specialisme: Maatschappelijk vastgoed

Organisatie: Nieuwe Energie Overijssel

Gebouwde Omgeving

Resa de Jongh

Functie: Programmaondersteuner Nieuwe energie Overijssel

Specialisme: Programmaondersteuning

Organisatie: provincie Overijssel

Algemeen

Rianne Knippels

Functie: Projectleider Energie gebieden: procesmanagement, ontwikkelen & design

Specialisme: Cross-sectoral , systeem integratie

Organisatie: provincie Overijssel

Cross-sectoraal

Gebouwde Omgeving

Rob Hamer

Functie: Vakspecialist duurzaamheid en milieu

Specialisme: Gebouwde Omgeving, Energie uit water

Organisatie: gemeente Hardenberg

Cross-sectoraal

Gebouwde Omgeving

Robbert Cornelissen

Functie: Adviseur Energietransitie + Kwartiermaker Waterstof

Elektriciteit, Infra, Warmet

Organisatie: Coteq

Cross-sectoraal

Elektriciteit

Gebouwde Omgeving

Industrie + MKB

r.cornelissen@coteq.nl

06 20 40 70 78

Ron Sint-Nicolaas

Functie: Regisseur Duurzame Energie

Specialisme: Gebouwde Omgeving

Organisatie: gemeente Deventer

Gebouwde Omgeving

Roy Oosten

Functie: Coördinator Communicatie Nieuwe Energie Overijssel

Specialisme: Marketingstrategie

Organisatie: Nieuwe Energie Overijssel

Algemeen

Cross-sectoraal

r.oosten@overijssel.nl

06 5359 7276

Stan Fritschy

Functie: Duurzaamheidscoach West-Overijssel

Specialisme: Maatschappelijk vastgoed

Organisatie: Ontzorgingsprogramma Maatschappelijk Vastgoed

Gebouwde Omgeving

Stefanie van den Boogaart

Functie: Communcatieadviseur

Specialisme: Communicatieadvies en tekstschrijven

Organisatie: Nieuwe Energie Overijssel

Gebouwde Omgeving

Industrie + MKB

Tess Ruiterkamp

Functie: Trainee warmtenetten

Specialisme: Warmtenetten, warmtetransitie

Organisatie: provincie Overijssel

Cross-sectoraal

Tim Lammers

Functie: Projectleider Nieuwe Energie

Specialisme: Lokale Energie-Initiatieven

Organisatie: Provincie Overijssel

Elektriciteit

Tom Nieuwenhuis

Functie: Manager Programmabeheersing

Specialisme: Businesscases

Organisatie: provincie Overijssel

Algemeen

Ulla-Britt Krämer

Functie: Projectleider Nieuwe Energie

Specialisme: Internationale projecten binnen de Gebouwde Omgeving

Organisatie: provincie Overijssel

Cross-sectoraal

Gebouwde Omgeving

Wendy Oude Vrielink

Functie: Adviseur Energie & Duurzaamheid

Specialisme: Lokale initiatieven, Gebouwde Omgeving en Mobiliteit.

Organisatie: Natuur en Milieu Overijssel

Cross-sectoraal

Gebouwde Omgeving

Wicher Schönau

Functie: Projectleider Ontzorgingsprogramma Maatschappelijk Vastgoed

Specialisme: Maatschappelijk vastgoed

Organisatie: provincie Overijssel

Gebouwde Omgeving

w.schonau@overijssel.nl

038 499 88 99

Wim Wijnhoud

Functie: Programmamanager Energietransitie

Specialisme: Gebouwde Omgeving

Organisatie: DeltaWonen

Gebouwde Omgeving

w.wijnhoud@deltawonen.nl

038 851 02 00

Yvonne Vink

Functie: Projectondersteuner

Specialisme: projectondersteuning voor alle thema's en de energiewerkplaats Twente

Organisatie: Provincie Overijssel

Algemeen

y.vink@overijssel.nl

06 - 1079 3189