Home Netwerk

Wij zijn de energie achter de transitie

De professionals die bezig zijn met de energietransitie voor het maatschappelijk belang in Overijssel vormen een netwerk: samen met de partners van gemeenten en andere maatschappelijke organisaties zijn zij de energie achter de transitie!

Wil jij als expert ook zichtbaar zijn in dit netwerk? Meld je dan hier aan.

Arien Scholtens

Functie: Lokale Energie-Initiatieven coach (LEI-coach)

Specialisme: Lokale Energie-Initiatieven

Organisatie: Natuur en Milieu Overijssel, Provincie Overijssel

Elektriciteit

Gebouwde Omgeving

Ariën Smit

Functie: Projectleider

Specialisme: Restwarmte

Organisatie: provincie Overijssel

Industrie + MKB

A.Smit@overijssel.nl

038 499 7091

Astrid Pap-Schwieger

Functie: Beleidsontwikkelaar Energie

Specialisme: Bio-energie, Groen Gas, Aquathermie

organisatie: provincie Overijssel

Cross-sectoraal

Warmte

a.pap-schwieger@overijssel.nl

038 499 7653 of 06 1098 1217

Auke Oosterhoff

Functie: Lid cluster Bedrijven & Industrie

Organisatie: VNO-NCW Midden

Industrie + MKB

Bert Schipper

Functie: Senior adviseur Strategie en Beleid

Specialisme: Gebouwde Omgeving, Wijkaanpak, besparing woningen

Organisatie: Welbions

Gebouwde Omgeving

b.schipper@welbions.nl

06 1190 7404

Carmen Oude Wesselink

Functie: Communcatieadviseur

Specialisme: Communicatie, aanjagen en verbinden

Organisatie: Nieuwe Energie Overijssel

Cross-sectoraal

Christiaan Voortman

Functie: Senior beleidsadviseur

Specialisme: Gebouwde Omgeving

Organisatie: gemeente Zwolle

Gebouwde Omgeving

Coen Hanschke

Functie: Strateeg energietransitie

Specialisme: Lange termijn ontwikkeling (energiesysteem), Energieinfrastructuur, Systeemintegratie

Organisatie: Nieuwe Energie Overijssel

Cross-sectoraal

Gebouwde Omgeving

Constantijn Cox

Functie: Innovatiemanager

Specialisme: Energie

Organisatie: OostNL

Cross-sectoraal

Elektriciteit

Gebouwde Omgeving

Industrie + MKB

Dicky van Keulen

Functie: Projectleider

Organisatie: provincie Overijssel

Industrie + MKB

Dirk Jan Masselink

Functie: Portfoliohouder Systeem Integratie

Specialisme: Systeem integratie, netcongestie

Organisatie: Nieuwe Energie Overijssel

Cross-sectoraal

Elektriciteit

Infrastructuur

Eelon de Jongh

Functie: Stagiair

Organisatie: Provincie Overijssel, schrijfgroep beleidskader

Eke Schins-Derksen

Functie: Projectfacilitator

Specialisme: Maatschappelijk vastgoed

Organisatie: Arcadis

Gebouwde Omgeving

Ester Aldenberg

Functie: Beleidsmedewerker

Specialisme: Gebouwde Omgeving

Organisatie: provincie Overijssel

Gebouwde Omgeving

e.aldenberg-boer@overijssel.nl

WhatsApp: 06-10708092

Frans Feil

Functie: Portfoliohouder Bio-energie, Coördinator BEON

Specialisme: Bio-energie, Vergisting, Groen gas

Organisatie: Stichting BEON

Cross-sectoraal

Warmte

Gábor Oolthuis

Functie: Programmaleider Nieuwe Energie Overijssel

Specialisme Projectmanagement

Organisatie: provincie Overijssel

Algemeen

Cross-sectoraal

Gerard Fidom

Functie: Clusterleider Mbiliteit

Specialisme: Mobiliteit

Organisatie: Nieuwe Energie Overijssel

Mobiliteit

Gertjan Mulder

Functie: Clusterleider Infrastructuur en Warmte

Specialisme: infrastructuur en elektriciteit

Organisatie: Enexis

Cross-sectoraal

Gebouwde Omgeving

Industrie + MKB

gertjan.mulder@enexis.nl

06 506 30 652

Guido Bakema

Functie: Lokale Energie-Initiatieven coach (LEI-coach)

Specialisme: Lokale Energie-Initiatieven

Organisatie: SolWind

Elektriciteit

guidobakema@LEI-coach.nl

06 55 156 776

Hans Berends

Functie: Kwartiermaker Werkplaats Energie

Specialisme: Organisatieadvies

Organisatie: provincie Overijssel

Algemeen

Hans Scholten

Functie: Lid Startteam

Specialisme Technisch specialist

Organisatie Energy Watch

Cross-sectoraal

Elektriciteit

Gebouwde Omgeving

Infrastructuur

Warmte

Harry van der Geest

Functie: Coördinator Energietransitie

Specialisme: Industrie, Elektriciteit, Cross-sectoraal, Gebouwde Omgeving

Organisatie: N-TRA

Cross-sectoraal

Elektriciteit

Gebouwde Omgeving

Industrie + MKB

Hidde van Ooststroom

Functie: Kwartiermaker Energie-Infrastructuur

Specialisme: Energie-Infrastructuur, Regionale Energie Strategie

Organisatie: provincie Overijssel

Elektriciteit

Gebouwde Omgeving

Industrie + MKB

Ilse Jansen

Functie: Communicatieadviseur

Specialisme: Communicatie

Organisatie: Natuur en Milieu Overijssel

Elektriciteit

Irene van Oenen

Functie: sr. Projectmanager, thema’s leefbaarheid en energie & duurzaamheid

Specialisme: Inwonersparticipatie en gebiedsprocessen platteland (bv. lokaal eigendom) Landgebruik/landbouw

Organisatie: Stimuland

Elektriciteit

ivanoenen@stimuland.nl

T 0529 - 47 81 80 M 06 – 83 52 20 21

Jaap de Boer

Functie: Lid Startteam

Specialisme: technisch specialist

Organisatie: Energy Watch

Cross-sectoraal

Elektriciteit

Gebouwde Omgeving

Infrastructuur

Warmte

Jan Hermen Kat

Functie: Portfoliohouder Energie uit Water, Themaleider Duurzaamheid en partnerschap RES

Specialisme: Energie uit water (aquathermie, zon op water en land, waterkracht, biogas, waterstof, systeem integratie, strategie)

Organisatie: Waterschap Vechtstromen

Warmte

j.kat@vechtstromen.nl

06 4671 5576

Jasper Ottink

Functie: Secretaris Gebouwde Omgeving

Organisatie: provincie Overijssel

Gebouwde Omgeving

J.Ottink@overijssel.nl

038 499 70 02

Jeike Wallinga

Functie: Lector Energietransitie

Specialisme: Energietransitie

Organisatie: Windesheim

Cross-sectoraal

Gebouwde Omgeving

Jelle Zoomer

Functie: Clusterleider Innovatie, accounthouder RES Twente

Specialisme: projectmanagement

Organisatie: provincie Overijssel

Cross-sectoraal

Gebouwde Omgeving

John van den Hof

Functie: lector en coördinator onderzoeksprogramma Smart Energy

Specialisme: Innovatie, Gebouwde Omgeving, Warmtenetten

Organisatie: Saxion

Cross-sectoraal

Gebouwde Omgeving

Industrie + MKB

Jolanda Vrolijk

Functie: Projectleider Smart Energie Hubs en Europa

Specialisme: Innovatie

Organisatie: provincie Overijssel

Cross-sectoraal

Infrastructuur

Jorian Bakker

Functie: Projectleider Smart Energy Hubs

Specialisme: Smart Energy Hubs (waterstof, systeemintegratie, infra, innovatie, bedrijventerreinen)

Nieuwe Energie Overijssel

Cross-sectoraal

Infrastructuur

Jurgen Jaakke

Functie: Adviseur/Projectmanager Ontzorgingsprogramma Maatschappelijk Vastgoed

Specialisme: Maatschappelijk vastgoed

Organisatie: Twynstra Gudde

Gebouwde Omgeving

Kim Hofhuis

Functie: Clusterleider Gebouwde Omgeving

Specialisme: Gebouwde Omgeving

Organisatie: provincie Overijssel

Gebouwde Omgeving

Liesbeth Rijsdijk

Functie: Opleidingsmanager Windesheim Honours College/Global Project and Change Management en senior onderzoeker Lectoraat Sociale Innovatie

Specialisme: Sociale innovatie: Inclusieve burgerparticipatie en - samenwerking; leiderschapscompetentie en governance bij wicked vraagstukken

Organisatie: Hogeschool Windesheim, lectoraat Sociale Innovatie

Cross-sectoraal

Linda van IJzendoorn

Functie: Clusterleider Lokale Energie-Initiatieven

Specialisme: Lokale Energie-Initiatieven

Organisatie: Natuur en Milieu Overijssel

Elektriciteit

Loet van der Heijden

Functie: Projectleider Energie & Duurzaamheid

Specialisme: Lokale Energie-Initiatieven

Organisatie: Natuur en Milieu Overijssel

Elektriciteit

Maarten Arentsen

Functie: Universitair hoofddocent

Specialisme: Gebouwde Omgeving

Organisatie: Universiteit Twente

Cross-sectoraal

Gebouwde Omgeving

Maarten Epema

Functie: Projectleider energiegebieden

Specialisme: zon, wind, infra, systeem-integratie, waterstof

Organisatie: Nieuwe Energie Overijssel

Cross-sectoraal

Elektriciteit

Gebouwde Omgeving

m.epema@overijssel.nl

06 29608860

Marcel Heskes

Functie: Adviseur

Specialisme: Gebouwde Omgeving

Organisatie: SquareWise/Woningwaard

Gebouwde Omgeving

Margriet Bouma

Functie: Lid cluster Bedrijven & Industrie

Organisatie: Koninklijke Metaalunie

Industrie + MKB

Bouma@metaalunie.nl

06 53421498

Marie José Herik

Functie: Interim Programmamanager Centre for Energy Innovation

Specialisme: Cross-sectoraal, Gebouwde Omgeving

Organisatie: Universiteit Twente

Cross-sectoraal

Marleen Volkers

Functie: Programmaleider energie-infrastructuur en warmte

Specialisme: Warmtenetten, infrastructuur

Organisatie: provincie Overijssel

Infrastructuur

Warmte

Mart Oude Egbrink

Functie: Projectleider Energieopwekking

Specialisme: Elektriciteit (Wind, Zon), Bio-energie

Organisatie: provincie Overijssel

Cross-sectoraal

Elektriciteit

Warmte

Martin Kloet

Functie: Clusterleider Bedrijven & Industrie

Organisatie: VNO-NCW – MKB-Nederland

Industrie + MKB

Maura Vaandrager

Functie: Communicatieadviseur Nieuwe Energie Overijssel

Specialisme: Communicatie

Organisatie: provincie Overijssel

Algemeen

Gebouwde Omgeving

Warmte

Mignon Sanchez

Functie: Duurzaamheidscoach Twente

Specialisme: Maatschappelijk vastgoed

Organisatie: Nieuwe Energie Overijssel

Gebouwde Omgeving

Nathalie de Vries

Functie: Secretaris Nieuwe energie Overijssel

Specialisme: Projectmanagement

Organisatie: provincie Overijssel

Algemeen

Nick Vollebergh

Functie: Projectleider optimalisatie open bodemenergiesystemen

Specialisme: Gebouwde Omgeving

Organisatie: provincie Overijssel

Cross-sectoraal

Gebouwde Omgeving

06 10432312

Oscar Jansen

Functie: Adviseur Expertiseteam Aardgasvrij wijken

Specialisme: Warmtetransitie

Organisatie: provincie Overijssel

Gebouwde Omgeving

o.jansen@overijssel.nl

06 174 14 947

Peter de Jong

Functie: Portfoliohouder Zon

Specialisme: Zon

Organisatie: provincie Overijssel

Elektriciteit

P.E.d.Jong@overijssel.nl

06 1075 89978

Ralph de Graaf

Functie: Verkenner Warmte infra

Specialisme: Industrie, Cros-sectoraal, Elektriciteit, Gebouwde Omgeving

Organisatie: Enpuls

Cross-sectoraal

Elektriciteit

Gebouwde Omgeving

Industrie + MKB

Remko Cremers

Functie: Senior adviseur Energietransitie

Specialisme: Gebouwde Omgeving

Organisatie: gemeente Hengelo

Gebouwde Omgeving

Remond Molenkamp

Functie: Projectfacilitator

Specialisme: Maatschappelijk vastgoed

Organisatie: Nieuwe Energie Overijssel

Gebouwde Omgeving

René Venendaal

Functie: Lid Startteam

Specialisme: Energietransitie en nationaal en internationaal netwerk

Organisatie: BTG Biomass Technology Group BV

Cross-sectoraal

Elektriciteit

Gebouwde Omgeving

Industrie + MKB

Resa de Jongh

Functie: Programmaondersteuner Nieuwe energie Overijssel

Specialisme: Programmaondersteuning

Organisatie: provincie Overijssel

Algemeen

Rianne Knippels

Functie: Projectleider Energie gebieden: procesmanagement, ontwikkelen & design

Specialisme: Cross-sectoral , systeem integratie

Organisatie: provincie Overijssel

Cross-sectoraal

Gebouwde Omgeving

Rob Hamer

Functie: Vakspecialist duurzaamheid en milieu

Specialisme: Gebouwde Omgeving, Energie uit water

Organisatie: gemeente Hardenberg

Cross-sectoraal

Gebouwde Omgeving

Robbert Cornelissen

Functie: Adviseur Energietransitie

Elektriciteit, Infra, Warmet

Organisatie: Coteq

Cross-sectoraal

Elektriciteit

Gebouwde Omgeving

Industrie + MKB

Ron Sint-Nicolaas

Functie: Regisseur Duurzame Energie

Specialisme: Gebouwde Omgeving

Organisatie: gemeente Deventer

Gebouwde Omgeving

Roy Oosten

Functie: Coördinator Communicatie Nieuwe Energie Overijssel

Specialisme: Marketingstrategie

Organisatie: Nieuwe Energie Overijssel

Algemeen

Cross-sectoraal

r.oosten@overijssel.nl

06 5359 7276

Stan Fritschy

Functie: Duurzaamheidscoach West-Overijssel

Specialisme: Maatschappelijk vastgoed

Organisatie: Nieuwe Energie Overijssel

Gebouwde Omgeving

stan@antenna.nl

06 4146 1145

Stefanie van den Boogaart

Functie: Communcatieadviseur

Specialisme: Communicatieadvies en tekstschrijven

Organisatie: Nieuwe Energie Overijssel

Gebouwde Omgeving

Industrie + MKB

Tess Ruiterkamp

Functie: Trainee warmtenetten

Specialisme: Warmtenetten, warmtetransitie

Organisatie: provincie Overijssel

Cross-sectoraal

Tim Lammers

Functie: Projectleider Nieuwe Energie

Specialisme: Lokale Energie-Initiatieven

Organisatie: Provincie Overijssel

Elektriciteit

Tom Nieuwenhuis

Functie: Manager Programmabeheersing

Specialisme: Businesscases

Organisatie: provincie Overijssel

Algemeen

Ulla-Britt Krämer

Functie: Projectleider Nieuwe Energie

Specialisme: Internationale projecten binnen de Gebouwde Omgeving

Organisatie: provincie Overijssel

Cross-sectoraal

Gebouwde Omgeving

Wendy Oude Vrielink

Functie: Adviseur Energie & Duurzaamheid

Specialisme: Lokale initiatieven, Gebouwde Omgeving

Organisatie: Natuur en Milieu Overijssel

Cross-sectoraal

Gebouwde Omgeving

Wicher Schönau

Functie: Projectleider Ontzorgingsprogramma Maatschappelijk Vastgoed

Specialisme: Maatschappelijk vastgoed

Organisatie: provincie Overijssel

Gebouwde Omgeving

w.schonau@overijssel.nl

038 499 88 99

Wim Wijnhoud

Functie: Projectmanager Energietransitie

Specialisme: Gebouwde Omgeving

Organisatie: DeltaWonen

Gebouwde Omgeving

Yvonne Vink

Functie: Projectondersteuner

Specialisme: projectondersteuning voor alle thema's en de energiewerkplaats Twente

Organisatie: Provincie Overijssel

Algemeen

y.vink@overijssel.nl

06 - 1079 3189