Home Werkvloeren

Werkvloeren

“Het realiseren van de energietransitie is urgent. We willen de doelen bereiken op een manier die het beste past bij Overijssel.”

Deze tekst uit het coalitieakkoord van de provincie Overijssel is de basis voor ons programma Nieuwe Energie Overijssel. Vanuit het provinciehuis, maar nadrukkelijk samen met iedereen in Overijssel die aan de energietransitie werkt en initiatiefnemer is.

Wil je precies weten wat we willen bereiken? Bekijk dan deze infographic of ga naar deze pagina: Energietransitie in Overijssel. In dit statenvoorstel, dat werd aangenomen in april 2024, lees je uitgebreid over onze plannen voor de periode 2024-2027.

Om ons werk te structureren, hebben we verschillende werkvloeren.

 

Werkvloer Bedrijven & Industrie

Bedrijven staan voor de uitdaging om in 2030 hun gezamenlijke uitstoot van CO2 met 29% te verminderen ten opzichte van 2019. Dat betekent bijvoorbeeld dat de afhankelijkheid van aardgas moet worden afgebouwd, het wagenpark wordt geëlektrificeerd, gebouwen duurzaam moeten worden verwarmd. Met ons netwerk, onze kennis en financiële middelen helpen wij bedrijven bij het behalen van hun energieambities. Daarnaast werken we er hard aan om de goede voorwaarden te creëren voor het bedrijfsleven. Denk aan energie-infrastructuur, aanpak van netcongestie en het maken van maatwerkafspraken met grote energieverbruikers.

Lees meer over deze werkvloer >>
Ga direct naar ondersteuning voor bedrijven >>

 

Werkvloer Bio-energie

De Nederlandse overheid wil 2 miljard kuub gas gaan produceren in 2030. Dat is omgerekend 100 miljoen kuub groen gas in 2030 in Overijssel. Met hoeveelheid van 100 miljoen m3 groen gas kan 20% van het aardgasgebruik van alle huishoudens in Overijssel worden vervangen. Wij werken aan het creëren van een ontwikkelfaciliteit, het in kaart brengen van geschikte locaties en meer.

Lees meer over deze werkvloer >>
Lees dit transitieverhaal, over de kansen van groen gas in Overijssel >>

 

Werkvloer Energie-infrastructuur

De vraag naar elektriciteit neemt enorm toe en dat zorgt voor uitdagingen op het net. In de Energy Board werken wij met netbeheerders en de gemeente samen met als doel om de energietransitie en de energie-infrastructuur zoveel als mogelijk met elkaar in de pas te laten lopen. Als het gaat om investeringen in infrastructuur, werken we aan een prioritering waarin het maatschappelijk belang wordt gewogen. En voor de lange termijn werken we aan een energievisie. Hoe ziet het energielandschap van de toekomst eruit? Welke bronnen, hoeveel hebben we waarvan nodig en waar komen aansluitingen voor bijvoorbeeld waterstof?

Lees meer over deze werkvloer >>

 

Werkvloer Gebouwde Omgeving

De gebouwde omgeving van Overijssel energieneutraal in 2050. Dat is waar de werkvloer Gebouwde Omgeving zich voor inzet. We ondersteunen Overijsselse gemeenten bij de opgaven in de gebouwde omgeving en we ontzorgen eigenaren van maatschappelijk vastgoed bij het maken van duurzaamheidsplannen.

Lees meer over deze werkvloer >> 

 

Werkvloer Innovatie

De energietransitie vraagt om oplossingen die nog niet altijd bestaan. Daarom is innovatie prioriteit en één van de werkvloeren van Nieuwe Energie Overijssel. We onderzoeken de mogelijkheden voor kernenergie in Overijssel, hebben met het Supportteam Energie-innovatie en het Kennisloket twee teams die innovators en initiatiefnemers ondersteunen en organiseren de innovatieconferentie.

Lees meer over deze werkvloer >>

 

Werkvloer Smart Energy Hubs

In een Smart Energy Hub werken de juiste partners samen aan een slim lokaal energiesysteem: betrouwbaar, voordelig en duurzaam. Een Smart Energy Hub versnelt de overgang naar een groene economie en samenleving. Zo ontlasten we direct het elektriciteitsnet en besparen we maatschappelijke kosten. Een uniek voorbeeld in Nederland (en daarbuiten) hoe een economie groen kan groeien, zonder dat het milieu de prijs betaalt. Samen met Gelderland realiseren we 10 energiehubs in Oost-Nederland.

Lees meer over deze werkvloer >> 
Lees meer over 10 energiehubs in Oost Nederland >>

 

Werkvloer Warmte

Ongeveer 40% van ons energieverbruik zetten wij in voor warmte: gebouwverwarming en (industriële) processen. Op dit moment is aardgas nog de belangrijkste bron, maar uiteindelijk willen we in Nederland ook voor warmte geen fossiele bronnen meer gebruiken. De werkvloeren Gebouwde Omgeving en Bedrijven en Industrie proberen zoveel mogelijk energie te besparen, bijvoorbeeld door te stimuleren dat gebouwen worden geïsoleerd en bedrijfsprocessen efficiënter worden.

Lees meer over deze werkvloer >>

 

Werkvloer Wind

Gemeenten in Overijssel hebben met elkaar afgesproken dat we in 2030 3,3 TWh aan duurzame energie opwekken. 40% daarvan moet met zonne-energie worden gerealiseerd, 60% met wind. De komende jaren is het daarom nodig dat er ongeveer 90 windturbines bij komen in Overijssel. Wij werken aan ruimtelijk beleid, behandelen verzoeken en beoordelen deze en werken aan het creëren van goede voorwaarden voor lokaal eigendom.

Lees meer over deze werkvloer >>

 

Werkvloer Zon

Binnen de werkvloer Zon houden wij ons bezig zon op dak, zon op de gevel en solar parking. Met versnellingsteams helpen we geïnteresseerde organisaties om verder te komen. Ook zijn we betrokken bij grote projecten, zoals Duurzaamheidsroute A35.

Lees meer over deze werkvloer >>

Contact

Wil je met ons doorpraten over het werk dat wij doen? Bekijk dan deze pagina. Je ziet gelijk wie aan het onderwerp werkt waar jij mee bezig bent.