Home Maatschappelijke organisaties

Maatschappelijke organisaties

Ben je eigenaar van een gebouw met een publieke functie? Scholen, musea, buurthuizen en faciliteiten voor zorg en welzijn noemen we maatschappelijk vastgoed. En als eigenaar ervan ben je misschien vooral gericht op je publieke taak en missie, of moet je het met beperkte middelen doen. Daarom is er ondersteuning vanuit Nieuwe Energie Overijssel.

Want door verstandige stappen te zetten kan je al snel veel geld besparen op je energierekening en op een mooie manier bijdragen aan de energietransitie en het terugbrengen van CO2-uitstoot. Ook als je je vooral wilt richten op je publieke taak.

Ontzorgingsprogramma Maatschappelijk Vastgoed

Het Ontzorgingsprogramma Maatschappelijk Vastgoed van de provincie Overijssel helpt eigenaren van klein maatschappelijk vastgoed om hun gebouw(en) te verduurzamen. Met advies en ondersteuning op maat begeleiden duurzaamheidscoaches en projectfacilitatoren eigenaren bij:

  • het bepalen van een gezamenlijke ambitie op het gebied van duurzaamheid;
  • het inzichtelijk maken van de te nemen stappen;
  • het opstellen van een plan van aanpak;
  • de financieringsmogelijkheden;
  • het vinden van een uitvoerende partij.

Lees meer over het ontzorgingsprogramma en wie ervoor in aanmerking komen.

Subsidies en financieringen

Subsidie voor energiebesparende maatregelen

Heb jij een stichting, een vereniging, een BV, een NV, een maatschap, een vennootschap onder firma, een commanditaire vennootschap, een eenmanszaak of een kerkgenootschap? Dan kun je een subsidie aanvragen voor energiebesparende maatregelen die je hebt laten uitvoeren én voor energieonderzoek dat je in de afgelopen drie jaar hebt laten uitvoeren. Meer informatie over deze subsidie vind je hier.

Stimuleringslening verduurzaming maatschappelijk vastgoed

Ben of heb jij een stichting, een vereniging of coöperatie die gericht is op maatschappelijke behoeften en vraagstukken uit de buurt of gemeente? De provincie Overijssel biedt je de mogelijkheid om een financiering af te sluiten tegen gunstige voorwaarden: de Stimuleringslening verduurzaming maatschappelijk vastgoed. Verduurzamingsmaatregelen zijn maatregelen die aantoonbaar direct leiden tot energiebesparing of reductie van CO2-emissies.

Inspiratie

Het Kennisloket

Voor antwoorden op jouw energietransitie-vragen. De snelle ontwikkelingen in de energietransitie zorgen ervaar dat relevante kennis essentieel is om een degelijke energiestrategie te bepalen en weloverwogen beslissingen te kunnen nemen. Het Kennisloket van Nieuwe Energie Overijssel is dé plek waar je laagdrempelig terecht kunt met jouw energietransitie-vragen. Experts van kennisinstellingen als Hogeschool Saxion, Hogeschool Windesheim en Universiteit Twente bespreken jouw vraag en helpen je bij het vinden van de nodige kennis of het opzetten van onderzoek. Heb je je technische, sociaal-maatschappelijke, juridische, economische of politiek-bestuurlijke vraag nog niet volledig duidelijk? Geen probleem, het Kennisloket ondersteunt je graag bij het verscherpen ervan.

Lunchen met Nieuwe Energie

Voor inspiratie en ondersteuning bij de energietransitie

Op iedere tweede woensdag van de maand organiseert het team van Nieuwe Energie Overijssel ‘Lunchen met Nieuwe Energie’. Tijdens deze inspirerende digitale lunch van een uur laten we een expert uit ons vakgebied aan het woord. Zo verbinden we bedrijven, instellingen en kennis met elkaar op verschillende actuele thema’s en dragen we eraan bij dat de energietransitie sneller en beter plaatsvindt. Wil jij je aanmelden voor de volgende lunchsessie? Dat kan via deze link.

Werkplaatsen

Sta jij namens een (semi-)publieke organisatie voor een opgave in de energietransitie? Kom dan naar de Werkplaats. We delen er kennis en ervaring en organiseren hele concrete werksessies. We praten niet alleen over de transitie, we maken er ook werk van. Samen werken we aan versnelling van projecten in uitvoering, waarbij alle partijen en partners hun aandeel hebben.

Het gaat over opwek, de gebouwde omgeving, energiebesparing, infrastructuur. Over participatie, lokaal eigenaarschap en meer. Kortom, alle onderwerpen die een rol spelen in de energietransitie.

Meer weten en deelnemen? Klik dan hier.

Contact

Heb je ideeën of wil je graag contact? Neem dan contact met ons op. Kijk daarvoor op onze contactpagina, daar zie je ook wie van onze collega’s zich met jouw onderwerp bezighoudt.