Home Gemeenten

Ondersteuning en samenwerking

Samen kunnen we meer. Als je werkt bij een gemeente weet je dat de energietransitie een enorme opgave is. Maar ook dat je collega’s in andere gemeenten vaak tegen dezelfde uitdagingen aanlopen. Met Nieuwe Energie Overijssel bundelen we de krachten.

Samen werken en kennis opbouwen

Sta jij namens een gemeente of (semi-)publieke organisatie voor een opgave in de energietransitie? Kom dan naar de Werkplaats. We delen er kennis en ervaring en organiseren hele concrete werksessies. We praten niet alleen over de transitie, we maken er ook werk van. Samen werken we aan versnelling van projecten in uitvoering, waarbij alle partijen en partners hun aandeel hebben.

Het gaat over opwek, de gebouwde omgeving, energiebesparing, infrastructuur. Over participatie, lokaal eigenaarschap en meer. Kortom, alle onderwerpen die een rol spelen in de energietransitie. Meer weten en deelnemen? Klik dan hier.

Aan de slag met de verduurzaming van de gebouwde omgeving

Gemeenten die hulp kunnen gebruiken bij het verduurzamen van de gebouwde omgeving, kunnen terecht bij het Expertiseteam Gebouwde Omgeving. Het Expertiseteam helpt gemeenten om in de actiestand te komen om bewoners en bedrijven zo goed mogelijk door de energietransitie te loodsen. Naast ondersteuning bij het maken van plannen om buurten en wijken collectief te verduurzamen, helpt het Expertiseteam gemeenten ook bij de individuele verduurzaming van woningen. Met een brede expertise en diversiteit aan werkvormen is het Expertiseteam er voor elke gemeente, onafhankelijk van de fase waarin hij zich bevindt of de aard van het vraagstuk. Meer weten? Kijk op de informatiepagina van het Expertiseteam Gebouwde Omgeving. Of neem contact op via expertiseteamgo@overijssel.nl.

Aan de slag met een warmteprogramma

In 2021 hebben alle gemeenten een Transitievisie Warmte opgesteld. Hierin staat welke wijk wanneer van het aardgas afgaat en wat mogelijke duurzame warmteoplossingen zijn. Destijds hebben we ‘Missie 2021’ in het leven geroepen om de gemeenten te helpen om hun visie op tijd klaar te hebben. Gemeenten hebben tot 2026 de tijd om de Transitievisie te actualiseren en aan te passen aan de nieuwe regels van de Omgevingswet. Richting 2026 ondersteunt Nieuwe Energie Overijssel de gemeenten in dat proces. Door bijvoorbeeld inhoudelijke informatie te leveren (zoals een afwegingskader bodemenergie), te zorgen voor kennisuitwisseling of haalbaarheidsonderzoeken te helpen uitvoeren. Meedoen aan Missie 2026? Neem dan contact op met Patricia van Ling.

Aan de slag met natuurvriendelijk isoleren

Het isoleren van gevels en daken is een belangrijke stap in het verminderen van het gebruik van aardgas en de uitstoot van CO2. Maar door het isoleren van woningen raken regelmatig vogels of vleermuizen hun plekje kwijt. Gebouwbewonende soorten zoals de vleermuis, huismus en gierzwaluw zijn beschermd via de Omgevingswet. Dat betekent dat het verboden is om deze dieren te doden of om hun verblijfplaats aan te tasten.

Deze wet verplicht woning- en gebouweigenaren om éérst een natuuronderzoek te laten uitvoeren, voordat er isolatiemaatregelen worden genomen. Nieuw beleid van de provincie Overijssel biedt gemeenten de mogelijkheid door middel van een SMP (soortenmanagementplan) een gebiedsgerichte vergunning aan te vragen. Dit betekent dat woningeigenaren niet afzonderlijk onderzoek hoeven te doen en geen vergunning hoeven aan te vragen. Samen aan de slag met een soortenmanagementplan? Klik dan hier.

Inspiratie

Het Kennisloket – Voor antwoorden op jouw energietransitie-vragen

De snelle ontwikkelingen in de energietransitie zorgen ervaar dat relevante kennis essentieel is om een degelijke energiestrategie te bepalen en weloverwogen beslissingen te kunnen nemen. Het Kennisloket van Nieuwe Energie Overijssel is dé plek waar je laagdrempelig terecht kunt met jouw energietransitie-vragen. Als gemeente-ambtenaar kan je het Kennisloket gebruiken om initiatiefnemers die je treft verder te helpen. Of eigen projecten vorm te geven. Experts van kennisinstellingen als Hogeschool Saxion, Hogeschool Windesheim en Universiteit Twente bespreken jouw vraag en helpen je bij het vinden van de nodige kennis of het opzetten van onderzoek. Heb je je technische, sociaal-maatschappelijke, juridische, economische of politiek-bestuurlijke vraag nog niet volledig duidelijk? Geen probleem, het Kennisloket ondersteunt je graag bij het verscherpen ervan.

Lunchen met Nieuwe Energie

Voor inspiratie en ondersteuning bij de energietransitie. Op iedere tweede woensdag van de maand organiseert het team van Nieuwe Energie Overijssel ‘Lunchen met Nieuwe Energie’. Tijdens deze inspirerende digitale lunch van een uur laten we een expert uit ons vakgebied aan het woord. Zo verbinden we bedrijven, instellingen en kennis met elkaar op verschillende actuele thema’s en dragen we eraan bij dat de energietransitie sneller en beter plaatsvindt. Wil jij je aanmelden voor de volgende lunchsessie? Dat kan via deze link.

Samenwerken?

Op veel meer terreinen werken we samen. En misschien heb jij daar wel ideeën over. En natuurlijk kan je ons altijd bereiken met vragen. Kijk daarvoor op onze contactpagina, daar zie je ook wie van onze collega’s zich met jouw onderwerp bezighoudt.