Home Actueel Coördinerende rol in de warmtetransitie, iets voor jou?

13 juni 2024

Coördinerende rol in de warmtetransitie, iets voor jou?

Wil jij als kartrekker en coördinator werken aan aardgasvrije wijken, het ontwikkelen van warmtenetten, natuurvriendelijk isoleren en het creëren van opleidingsaanbod voor energiecoaches?

 

Wij zijn op zoek naar een kandidaat voor twee functies: trekker Warmte RES West-Overijssel en coördinator NPLW West-Overijssel. Deze inhuuropdrachten zijn voor twee keer 4-6 uur per week. De opdrachten lopen tot en met 31 december 2024, met optie tot verlenging. De sluitingsdatum van de aanvraag is 24-6-2024 om 23:59 uur.

Trekker Warmte

De 11 gemeenten die samen werken binnen de Regionale Energie Strategie (RES) in West-Overijssel, doen dat onder andere op het thema warmtetransitie. Je gaat als trekker Warmte RES West-Overijssel werken aan het aardgasvrij maken van de woonwijken op regionaal niveau. Iedere gemeente gaat over haar eigen aanpak voor realisatie van aardgasvrije wijken maar wat als die aanpakken elkaar nu raken en wat is de betekenis van die keuzes voor onze opwekstrategie? Hoe veel sneller kan het gaan als je samen ontwikkelt en leert en daarin ook de landelijke trends mee neemt? Als je dat weet te combineren word jij onze trekker op het warmtedossier. Je werkt met het RES-team aan het samen ontwikkelen, legt verbanden met de thema’s opwek en netwerk en denkt mee over participatie.

  • Je brengt de opgaven waar regionale samenwerking gewenst is in kaart
  • Je adviseert het Bestuurlijk Platform
  • Je agendeert warmteonderwerpen in het ambtelijk platform
  • Je organiseert het regionale afstemmingsoverleg

Coördinator Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie

Daarnaast stuur je in dit verband als Coördinator NPLW West-Overijssel projectleiders aan die in samenwerking met gemeenten werken aan de ontwikkeling van kleine warmtenetten, het implementeren van natuurvriendelijk isoleren en het creëren van opleidingsaanbod voor energiecoaches.

  • Je bent het aanspreekpunt voor het NPLW
  • Je agendeert NPLW-projecten in de werkgroep warmte, het ambtelijk en bestuurlijk platform
  • Je levert voortgangsinformatie voor de monitor
  • Je zorgt voor kennisdeling

Reageren uiterlijk 24 juni

Ben je geïnteresseerd? Schrijf je dan in via de knop registreren op deze website: app.inhuuroverijssel.nl. Vervolgens vind je deze aanvraag in ons Dynamisch Aankoop Systeem terug onder de categorieën Projectmanagement en Beleid.