Home Actueel Routekaart voor aquathermie in 2021

4 januari 2021

Routekaart voor aquathermie in 2021

Inzicht in kansen

Om versnelling te realiseren op het gebied van aquathermie is op 8 december in de Tweede Kamer een motie aangenomen voor het maken van een Routekaart voor aquathermie. Deze kaart maakt inzichtelijk hoe met energie uit water op een duurzame manier in de vraag naar warmte en koude voorziening in Nederland kan worden voorzien.

 

Green Deal Aquathermie

Aquathermie biedt kansen voor duurzame energie opwekking, ook in provincie Overijssel. Dit kwam al naar voren tijdens de kennissessie ‘Aquathermie in de gebouwde omgeving’, die de werkgroep Energie uit water in november organiseerde. Deze werkgroep van Nieuwe energie Overijssel focust dit jaar met name op aquathermie en kan op meerdere wijzen projecten ondersteunen met kennis en netwerk.

De Green Deal Aquathermie uit 2019 en het daaruit ontstane Netwerk Aquathermie hebben er al voor gezorgd dat aquathermie landelijk goed op de kaart is gezet met een onderzoeksagenda, praktijkprojecten die worden gedeeld en het verbinden van verschillende partijen uit de warmteketen. De routekaart is een volgende stap om tot versnelling in grootschalige toepassing te komen.

 

Voordelen van aquathermie

Aquathermie is met name geschikt voor laag temperatuurwarmte. Grote voordelen van aquathermie zijn onder andere:
•    Water is een betrouwbare warmtebron, want de bronhouders (eigenaren) van oppervlaktewater, afvalwater en drinkwater zijn stabiel (overheden of semi-overheden).
•    Het gebruik van deze energiebron kan met een klein warmtenet starten en uitgebouwd worden naar de hele wijk of verder.
•    Er is weinig van te zien: in de wijk zelf niet en er zijn ook minder windmolens of zonneparken in het landschap nodig. Dit in tegenstelling tot volledig elektrische warmtevoorzieningen.
•    Het beperkt verlagen van de temperatuur van het oppervlaktewater kan positieve effecten hebben op de waterkwaliteit en ecologie.

Meer informatie

 

Extra budget voor Warmtenetten

De provincie Overijssel trekt 7 miljoen euro uit om de realisatie van warmtenetten te versnellen. Dat is nodig, omdat de aanleg van deze netten op dit moment onvoldoende van de grond komt. Er komt een subsidieregeling voor investeringen in warmtenetten, het Energiefonds Overijssel wordt voorbereid op het verstrekken van leningen aan warmtenetten, en er komt extra ondersteuning voor onderzoek naar de haalbaarheid van projecten, en versterking van de organisatie ervan. De maatregelen moeten ertoe leiden dat de aanleg van warmtenetten wordt versneld. Dit Stimuleringsprogramma Warmtenetten levert zo een bijdrage aan de duurzame energieambities van Nieuwe Energie Overijssel, waar de provincie deel van uitmaakt. Overijssel is de eerste provincie die de aanleg van warmtenetten op deze manier ondersteunt.