Home Actueel Losser zet voucher ‘Energie uit water’ in voor TEA project

7 december 2020

Losser zet voucher ‘Energie uit water’ in voor TEA project

Duwtje in de rug

Met de voucher, voor ondersteuning bij projecten op het gebied van ‘Energie uit water”, krijgen projecten net dat duwtje in de rug dat ze nodig hebben om slagen te kunnen maken. Deze hulp kan zijn op technisch, organisatorisch of juridisch vlak, maar kan ook helpen in bv het organiseren van de juiste samenwerking die nodig is om een project verder te helpen.

 

Losser heeft als eerste gemeente van het aanbod gebruik gemaakt voor ondersteuning middels de voucher. In de kern van de gemeente Losser wordt gekeken naar de mogelijkheden van thermische energie uit afvalwater. Als het zwembad Brilmansdennen omgebouwd kan worden naar een systeem met lage temperatuurverwarming, kan deze d.m.v. warmtepompen gevoed worden door het effluent van de RWZI en zo het zwembad voorzien van haar warmtebehoefte.

Externe expertise inschakelen

In Losser is inmiddels een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd op basis van de ervaring en kennis van een (commerciële) partner. De gemeente staat nu voor de fase om een definitieve haalbaarheidstoets te doen  en de financiële kosten exact in beeld te brengen zodat een voorstel gemaakt kan worden voor de gemeenteraad.   Met de voucher kan Losser externe expertise inschakelen die mee kan beoordelen en toetsen of de aannames en berekeningen juist zijn. Daarnaast zijn goede adviezen die de gemeente kan behoeden voor valkuilen natuurlijk ook welkom.

 

Met deze aanpassing van het energiesysteem kan het gasverbruik teruglopen van ca. 110.000 m3 per jaar naar ca 5000 m3 (back-up) en zal de CO2 uitstoot met ca. 200 ton per jaar verminderen. Door de warmtepompen zal het elektriciteitsverbruik echter wel toenemen, maar hiervoor worden mogelijk ook zonnepanelen op het dak van het zwembad gelegd.

De RWZI heeft wel meer warmtecapaciteit dan alleen de behoefte van het zwembad, hierover wordt overleg gevoerd met een aantal nieuwbouwprojecten in de nabijheid van de RWZI. Maar schaalgrootte en energieleveringswet maken dit nogal complex.

Twee vliegen in één klap

Gemeente Losser wil het retourwater van de warmteopwekking gebruiken voor het tegengaan van verdroging van de historisch Bleek (zie foto’s). In perioden van lange droogte dreigt deze te verdrogen wat vissterfte en stank tot gevolg heeft. Door dit retourwater nu als suppletiewater te gebruiken kan dit probleem opgelost worden. Deze Bleek gaat bij veel neerslag ook dienen als tijdelijke berging van hemelwater (klimaatadaptatie).

Samenwerken

Binnen dit traject zijn meerdere partners betrokken. Waterschap Vechtstromen als eigenaar van de RWZI, een adviesbureau, het zwembad (gemeentelijk eigendom) en de installateur van het zwembad. Mogelijk kunnen ook nog ontwikkelaars van nieuwbouwlocaties en woningbouwcoöperatie Domijn, die ook nieuw gaat bouwen in de omgeving van de RWZI, hierbij aansluiten. Een deel van de aanvoerleiding is al aangelegd in een kleine wijk in aanbouw. Hiermee kijkt de gemeente vooruit en investeert in een duurzame toekomst.

Voucher

De voucher is beschikbaar voor alle initiatieven op het gebied van Energie uit water in provincie Overijssel. Aanvragen worden beoordeeld op volgorde van aanmelding. De einddatum voor aanmelding is 15 december 2020. De periode van uitvoering vindt plaats tussen 15 november 2020 en 1 april 2021. Meer informatie en mogelijkheid tot aanmelden vind je op deze pagina.