Home Actueel Blog #47 Op papier is aquathermie in Overijssel al populair. Nu nog in de praktijk!

24 april 2023

Blog #47 Op papier is aquathermie in Overijssel al populair. Nu nog in de praktijk!

Door Lisanne Pilon, projectleider warmtetransitie Nieuwe Energie Overijssel

Aquathermie is op papier populair in Overijssel en heeft veel potentie. Een flink aantal Overijsselse gemeenten heeft aquathermie als mogelijke oplossing in hun Transitievisie Warmte opgenomen. De komende tijd gaat Nieuwe Energie Overijssel hier een slinger aan geven door het organiseren van verschillende sessies over aquathermie. Lisanne Pilon vertelt wat er op stapel staat.

Heb je de termen TEO en TEA wel eens voorbij horen komen? En nee, daar wordt niet het jeugdprogramma met het komische duo Theo en Thea mee bedoeld. TEO staat namelijk voor Thermische Energie uit Oppervlaktewater en TEA voor Thermische Energie uit Afvalwater. Allebei zijn dit vormen van aquathermie: het duurzaam verwarmen of koelen van de gebouwde omgeving met warmte of koude uit water.

Aquathermie komt van de grond

Aquathermie is op papier populair in Overijssel en heeft veel potentie. Een flink aantal Overijsselse gemeenten heeft aquathermie als mogelijke oplossing in hun Transitievisie Warmte opgenomen. Zo noemen acht gemeenten TEO en dertien gemeenten TEA als mogelijke oplossing. 

Er zijn helaas nog niet veel praktijkvoorbeelden van aquathermieprojecten in onze provincie. Uit een werksessie van Nieuwe Energie Overijssel in juni 2022 bleek dat verschillende knelpunten hiervan de oorzaak zijn. Onder andere de complexiteit van de projecten schrikt af en het gebrek aan ambtelijke capaciteit speelt een rol. Wij willen de gemeenten helpen om  aquathermieprojecten daadwerkelijk van de grond te krijgen. Hoe we dit doen? Door het organiseren van verschillende sessies over aquathermie!  

Kennissessie aquathermie

Op dinsdag 25 april van 11:00 tot 12:00 uur hebben we een online kennissessie over aquathermie georganiseerd. De sessie is voor jou interessant als je je kennisniveau over aquathermie wil opkrikken, een praktijkvoorbeeld toegelicht wil zien, de verdieping in wil met experts of meer inzicht wil krijgen waar je staat in het proces om een aquathermieproject met warmtenet te ontwikkelen. De sessie is terug te kijken in de LinkedIn-groep van de Werkplaatsen (wel even lid worden als je dat nog niet bent).

Wie weet doet jouw gemeente straks mee aan de tweede ronde van de haalbaarheidsstudies!’

– Lisanne Pilon

Nieuwe haalbaarheidsstudies faciliteren

In 2021 heeft Nieuwe Energie Overijssel de uitvoering van zes haalbaarheidsstudies naar aquathermie ondersteund. Een haalbaarheidsstudie brengt in beeld of aquathermie in een bepaalde wijk toepasbaar is. We gaan nu nog een keer een ronde haalbaarheidsstudies faciliteren. Daarom organiseren we een werksessie op 30 mei 2023 van 14:00-15:30 uur (locatie volgt nog).

In de werksessie staat de vraag centraal waar in de gemeente het zinvol is om een haalbaarheidsstudie uit te laten voeren voor aquathermie. Aan de hand van de Checklist Warmtenetten van het Expertisecentrum Warmte gaan we dit samen met de gemeenten onderzoeken. En wie weet doet jouw gemeente straks mee aan de tweede ronde van de haalbaarheidsstudies!

Schrijfsessie projectleider aquathermie

Met Hellendoorn, Oldenzaal en Ommen hebben we op 12 april een schrijfsessie gehad. Alle drie de gemeenten hebben een haalbaarheidsstudie uit laten voeren, waaruit blijkt dat aquathermie in een woonwijk toepasbaar lijkt. Nu willen ze het project verderbrengen met behulp van een projectleider aquathermie.

Tijdens de schrijfsessie hebben we de taakomschrijving en het profiel van de projectleider opgesteld. De kennis die de projectleider straks op zal doen bij de drie aquathermieprojecten gaan we uiteraard borgen, zodat we deze kennis ook kunnen verspreiden naar andere Overijsselse gemeenten die met aquathermie aan de slag zijn of gaan. Zo hopen we hiermee ook die gemeenten te helpen om hun eigen aquathermieprojecten van de grond te krijgen!


Lisanne Pilon is projectleider warmte bij Nieuwe Energie Overijssel. Meer weten? Bekijk de Werkvloer Warmte. Heb je vragen, stuur Lisanne dan een e-mail op l.pilon@overijssel.nl.