Home Actueel Dit jaar 8 miljard euro voor duurzame energie met SDE++-subsidie

17 februari 2023

Dit jaar 8 miljard euro voor duurzame energie met SDE++-subsidie

Op 6 juni wordt de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) weer opengesteld. De SDE is de belangrijkste regeling waarmee de overheid duurzame (energie)projecten ondersteunt. Er is 8 miljard euro beschikbaar voor 2023.

 

Minister Jetten voor Klimaat en Energie: “Ik ben blij dat dat we dit jaar opnieuw een fors budget beschikbaar kunnen stellen voor het opschalen van de productie van duurzame energie en andere projecten die de CO2-uitstoot structureel verlagen. Daarmee kunnen zoveel mogelijk duurzame projecten die in voorbereiding zijn van start gaan. Dat is nodig om sneller te verduurzamen en onze klimaatdoelen te halen, maar ook om onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen zo snel mogelijk af te bouwen.”

Nieuw dit jaar: hekjes

Dit jaar worden voor het eerst ‘hekjes’ geïntroduceerd in SDE++-regeling. Met een hekje rond een deel van het budget wordt een minimaal bedrag voor een specifieke categorie gereserveerd. Daardoor komen technieken die op de korte termijn minder kosteneffectief zijn, maar op de langere termijn noodzakelijk zijn voor de energietransitie, vaker aan bod. Daarom wordt de maximale subsidie binnen de hekjes verhoogd van 300 naar 400 euro per ton CO2.

De hekjes bestaan uit drie categorieën: lagetemperatuurwarmte (zoals zon- en aquathermie), hogetemperatuurwarmte (zoals ultradiepe geothermie en elektrische boilers) en moleculen (zoals groen gas en hernieuwbare brandstoffen). Voor alle drie de categorieën is 750 miljoen euro gereserveerd. Binnen de hekjes blijft het concurrerende principe gelden waarbij kosteneffectieve projecten eerder aan bod komen.

Lucht-water-warmtepomp

De SDE++ staat in 2023 weer open voor onder meer zon, wind, geo- en aquathermie, elektrische boilers, waterstof en ondergrondse CO2-opslag (CCS). Dit jaar wordt de lucht-water-warmtepomp, waarmee warmte uit de buitenlucht wordt gebruikt voor het verwarmen van water, voor het eerst toegevoegd. Het plafond voor hernieuwbare elektriciteit verdwijnt uit de SDE-regeling, zodat de productie van zon- en windenergie mee kan groeien met de verwachte vraag naar duurzame elektriciteit.

 

Interesse in de SDE++-subsidie voor jouw bedrijf of non-profitorganisatie? Vanaf 6 juni kun je weer aanvragen. Hou onze website en de site van RVO in de gaten.