Home Kennisplein Kennisdelen op het thema Aquathermie

13 november 2020

Kennisdelen op het thema Aquathermie

Energie uit water

Binnen provincie Overijssel zijn hier al een aantal mooie voorbeelden waarbij water al bron wordt gebruikt voor de warmtevoorziening. De werkgroep ‘Energie uit water’ van Nieuwe Energie Overijssel zet zich in om projecten op dit thema aan te jagen en verder te brengen met kennisdeling en ondersteuning. Voorzitter van de werkgroep Jan Hermen Kat, lichtte dit toe tijdens de kennissessie ‘Aquathermie in de gebouwde omgeving’ op 12 november 2020. De deelnemers werden meegenomen in twee praktijkvoorbeelden. Daarnaast werd bij de deelnemers de behoefte uitgevraagd en het aanbod toegelicht voor ondersteuning bij kennisvragen op het gebied van aquathermie.

Voorbeelden uit de praktijk

Machiel Karels lichtte het project Slim Warmtenet Zandweerd toe,. Dit project begeleidt hij als projectmanager voor de gemeente Deventer en is een samenwerking is tussen Deventer, Waterschap Drents-Overijsselse Delta, de woningcorporaties Rentree, Ieder1 en de Stichting Eigen Bouw. Een groot deel van de huurwoningen in de wijk Zandweerd wordt de komende jaren vernieuwd of gerenoveerd, waardoor de kans ontstaat om op grote schaal te verduurzamen. Met de warmte van het gezuiverde water van de rioolwaterzuiveringsinstallatie van waterschap Drents Overijsselse Delta kunnen in de eerste fase van het Slim Warmtenet Zandweerd circa 450 woningen worden verwarmd.

Bekijk hier zijn presentatie.

 

Na de pauze was het woord aan Rogier Scholten, beleidsmedewerker duurzaamheid van gemeente Oldenzaal. De gemeente Oldenzaal staat aan de start van de wijkuitvoeringsplannen (WUP). Gekozen is om bij de wijk De Thij te beginnen. Eén van de redenen om hier te beginnen is de kans die de nabije Rioolwaterzuiveringsinstallatie( RWZI) biedt. Het warmte uit het gezuiverde afvalwater kan gebruikt worden om een warmtenet te voorzien van warmte. Samen met het Waterschap Vechtstromen, bureau Syntraal en de gemeente is er een onderzoek gedaan naar de technische en financiële mogelijkheden. Het participatieproces vanuit de WUP start binnenkort.

Bekijk hier zijn presentatie.

Aanbod voor ondersteuning

Tijdens de kennissessie zijn bij de deelnemende gemeenten de vraagstukken opgehaald waar ondersteuning gewenst is voor hun aquathermie projecten. Hierbij geldt dat de projecten niet alleen uit effluent hoeven te komen zoals de projecten die vandaag werden gepresenteerd, maar dat het aanbod ook geldt voor projecten met thermische energie uit oppervlaktewater en riothermie. Hierbij kwam naar voren dat interesse is in de zoektocht naar een geschikt governance model. Een grote uitdaging bij dit soort projecten is de samenwerking tussen de betrokken partijen. Ook de financieringsopgave, participatie en draagvlak in de wijk zijn issues die bij aquathermie projecten nadrukkelijk aandacht verdienen. Belangrijkste conclusie is dat energie uit water bij nieuwbouw en renovatie een absoluut interessante en kosteneffectieve en duurzame maatregel kan zijn.

Het aanbod voor ondersteuning bij kennisvragen op het gebied van aquathermie heeft Jan Hermen toegelicht. Dit aanbod is gericht op het verder helpen van dit type projecten en de gemeenten daarbij te helpen. Hij nodigde de deelnemers dan ook van harte uit om hier gebruik van te maken.

 

Meer informatie

In de sprintsessies voor de transitievisie warmte is aquathermie vaak als potentiële bron genoemd. Naast de informatie op de kansenkaarten voor energie uit water in onze regio’s,  kun je meer informatie vinden op de websites van Nieuwe Energie Overijssel en het Netwerk AquaThermie.

 

Aankondigingen interessante bijeenkomsten:

  1. Sprintsessie Warmtenetten in samenwerking met ECW en Nieuwe Energie Overijssel op 17 november a.s. van 14.30 uur tot 17.00 uur
  2. Webinar ‘Leren van praktijkervaringen Aquathermie’ NAT op 24 november a.s. om 10.00 uur tot 11.00 uur.