Home Een overvol elektriciteitsnet, wat kan je doen?

Wat kan je als bedrijf doen?

Als ondernemer is een overvol elektriciteitsnet iets wat je direct kan raken in je bedrijfsvoering. Wat kan je daaraan doen?

De energietransitie gaat er voor zorgen dat we uiteindelijk allemaal werken met duurzame, schone energie. Die we vaak lokaal of regionaal opwekken, slim inzetten en waarmee we naar verwachting kosten zullen besparen.

Maar dat gaat niet zonder slag of stoot. Ondanks dat we in Overijssel hard werken aan het vergroten van de capaciteit, zit het net op veel plekken vol. De beschikbaarheid van energie is op dit moment niet meer zo vanzelfsprekendheid als dat we gewend zijn geweest.

We werken hard aan het vergroten van de capaciteit (lees hier meer over wat we als provincie en overheid in samenwerking met netbeheerders doen aan netcongestie). Maar deze tijd vraagt ook om creativiteit en nieuwe oplossingen.

Creatieve oplossingen: Smart Energy Hub

In Zwolle-Noord, op het bedrijventerrein Hessenpoort, is de eerste Smart Energy Hub live gegaan in oktober 2023. Een eerste cluster van drie bedrijven is collectief energiecapaciteit gaan benutten. Het is het startpunt voor de geplande uitrol op het hele bedrijventerrein Hessenpoort, de regio en wat ons betreft in heel Nederland. De hub is een doorbraak in Nederland als het gaat om collectief betere netbenutting.

Een sturingsplatform balanceert opwek en verbruik, in pieken en dalen. Ieder bedrijf houdt zijn eigen aansluiting, maar heeft ook collectieve afspraken met de netbeheerder over de gezamenlijke transportcapaciteit en slimme sturing. Hierdoor ontstaat al vanaf de lancering 10% meer ruimte op het net voor deze bedrijven ten opzichte van een individuele benadering. In potentie, zo schatten we in, kan een Smart Energy Hub zorgen voor maar liefst 50% efficiëntere benutting.

Martijn Pietersen van Axxor is een van de participanten in de energiehun. Hij zegt in deze video: “Netcongestie is er en gaat niet meer weg. Je kan het oplossen door samen te werken. Het mooie is dat we de energie die we zelf opwekken onderling kunnen regelen en verdelen. Op het moment dat het op is, gebruiken we het energienet.” 

Maak energie onderdeel van je bedrijfsstrategie; 7 mogelijke acties voor nu

Energie Coöperatie Hessenpoort heeft in dit geval de bedrijven ondersteund bij de voorbereiding en werkt hierbij samen met provincie Overijssel (Nieuwe Energie Overijssel), gemeente Zwolle en Enexis. De belangrijke lessen die nu worden geleerd zullen ervoor zorgen dat we later snel op kunnen schalen. Op dit moment is een Smart Energy Hub dus niet de oplossing voor alle problemen, maar wel veelbelovend voor de nabije toekomst.

Wat kan je dan nu wél als je aanloopt tegen de grenzen van het elektriciteitsnet?

  1.  Breng je energieverbruik in kaart. Het begint met een goede analyse van de huidige situatie. Provincie Overijssel geeft grootverbruikers van elektriciteit de mogelijkheid om een half jaar een meetkoffer in bruikleen te nemen. Zo krijg je als ondernemer een heel gedetailleerd inzicht in je verbruik en waar er te besparen valt. Je kunt ook ons E-team inschakelen. Zij maken een scan van je situatie en begeleiden, als je dat wilt, de realisatie van oplossingen voor jouw bedrijf ‘achter de meter’.
  2. Maak een besparingsplan. Onze ervaring is dat na een goede analyse het verbruik bij heel veel bedrijven met vele procenten kan worden teruggebracht. Investeer je in technische voorzieningen? Bekijk dan deze subsidie voor energiebesparing.
  3. Zoek vast samenwerking met collega-ondernemers op je bedrijventerrein. Iedereen staat voor de uitdaging om uiteindelijk energieneutraal te worden en vroeg of laat lopen ook je collega’s tegen uitdagingen aan. Je hebt elkaar de komende jaren nodig. Deel de uitdagingen die je hebt met elkaar en denk in kansen.
  4. Vraag een sprintsessie aan! Nieuwe Energie Overijssel organiseert deze en ze kunnen een kickstart geven aan het collectief verduurzamen van een bedrijventerrein. Er wordt een proces opgestart met lokale stakeholders zoals de ondernemers, parkmanagement, gemeente en de netbeheerders om de transitie uit te denken en uit te voeren.
  5. Vanuit zo’n sprintsessie ontstaan misschien al ideeën over gezamenlijke laadinfrastructuur. De Vliegende Brigade helpt je graag verder.  Ons versnellingsteam Zon op Dak helpt je van idee tot realisatie.
  6. Andere opties verkennen? Kijk eens op deze pagina voor bedrijven en industrie.
  7. Lijkt een Smart Energy Hub dé oplossing voor jullie situatie? Je kan alvast meer lezen op OostNL.nl en EIGEN. EIGEN ontwikkelt een blauwdruk voor het realiseren van energy hubs op bedrijventerreinen, gericht op het inpassen van grootschalige hernieuwbare energie. Oost NL voert namens Gelderland en Overijssel regie op het programma Smart Energy Hubs Oost-Nederland. Neemt contact op met Marc Leeuw: marc.leeuw@oostnl.nl.

“Maak energie onderdeel van je bedrijfsstrategie. En zoek elkaar op. Je collega-ondernemers gaan vroeg of laat tegen dezelfde uitdagingen aan lopen.”

Lees verder: