Home Achter-de-meter Achter de meter – E-Team

Wat is het E-Team?

Het E-Team is een samenstelling van duurzaamheidsprofessionals met gespecialiseerde kennis op het gebied van energiebesparende maatregelen. Dit team is samengesteld om quickscans van bedrijfssituaties te maken en op basis hiervan adviesrapporten aan te leveren. Een bedrijf kan met het adviesrapport op zoek gaan naar een aanbieder met een passende achter-de-meter oplossing via de marktplaats.

Hoe gaan wij te werk?

  1. De methode van het E-Team begint met een intakegesprek waarin de problematiek en behoeften van de ondernemer centraal staan. Als het E-Team de behoeften van de ondernemer kan faciliteren volgt het startgesprek. In het startgesprek worden de meetdata en de bedrijfsprocessen in kaart gebracht.
  2. Vervolgens maakt het E-Team een quickscan van de opgeleverde informatie. Een aansluitend locatiebezoek volgt om eventueel missende informatie aan te vullen en kritisch te kijken naar mogelijkheden voor oplossingen.
  3. Het E-Team levert uiteindelijk een adviesrapport aan de ondernemer. Dit rapport beschrijft de quickscan en de resultaten hiervan, en mogelijke achter-de-meter oplossingen. Ten slotte bevat het rapport een businesscase van de voorgestelde oplossingen en een advies- en uitvoeringsplan voor de realisatie van de oplossingen.


De contactpersoon van het E-Team is Jan Hemrica van het adviesbureau Ekwadraat.

Jan Hemrica

Ekwadraat is een adviesbureau met bijna twintig jaar ervaring in de begeleiding van ondernemers en overheden in het realiseren van hun duurzaamheidsopgaves. Ekwadraat is de afgelopen jaren nadrukkelijk actief met het helpen van bedrijven in netcongestie gebied.

Ben je benieuwd wat het E-Team voor jou kan betekenen? Neem dan contact op via onderstaande inschrijfformulier.