• Van het aardgas af: in Overijssel werken gemeenten samen aan een wijkaanpak

  We bereiden ons voor op een toekomst zonder aardgas. In zogenaamde warmteprogramma’s geven gemeenten aan op welke manier wijken gasloos gemaakt worden. In Overijssel...

 • Tool herkent transitiewensen wijkbewoners

  Wat motiveert een woningeigenaar om het eigen huis te verduurzamen? Onderzoekers Lectoraat Sociale Innovatie en studenten van Hogeschool Windesheim zochten het uit. Het onderzoeksrapport...

 • Ontzorgingsprogramma Maatschappelijk Vastgoed van start in Overijssel

  Recent heeft het ministerie aan de Provincie Overijssel budget toegekend om een driejarig ontzorgingsprogramma voor het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed op te zetten. Sinds...

 • Rijksbijdrage voor warmteprojecten in Zwolle en Deventer

  De gemeenten Deventer en Zwolle krijgen subsidie van het Rijk voor het aardgasvrij maken van hun wijken Zandweerd en Berkum. Deze wijken zijn daarmee...

 • Wat betekent de Omgevingswet voor de energietransitie in de wijk? Volg ons webinar.

  Hoe verhoudt de Omgevingswet zich tot de energietransitie in de wijk? En hoe verbind je de plannen voor de energietransitie met de systematiek van...

 • Voortgang Klimaatakkoord Gebouwde Omgeving onder de loep

  Eind september heeft de minister Ollongren van BZK de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van het Klimaatakkoord Gebouwde Omgeving. Deze brief geeft een...

 • De nieuwe Warmtewet komt eraan. Denk mee en reageer nu op het wetsvoorstel

  De nieuwe Warmtewet is in concept klaar. Tot 3 augustus kan iedereen via de internetconsultatie kennis nemen van dit wetsvoorstel en daarop reageren. Eerlijk...

 • Wat betekent de Warmtewet 2 voor warmtenetprojecten?

  Nederland gaat van het aardgas af. Maar hoe? Warmtenetten zijn een veelbesproken alternatief voor verwarming van woonwijken en bedrijventerreinen. De aanpak en keuzes daarin...