Home Actueel Ontzorgingsprogramma Maatschappelijk Vastgoed van start in Overijssel

15 februari 2021

Ontzorgingsprogramma Maatschappelijk Vastgoed van start in Overijssel

Recent heeft het ministerie aan de Provincie Overijssel budget toegekend om een driejarig ontzorgingsprogramma voor het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed op te zetten. Sinds januari 2021 is dit programma formeel van start gegaan en kunnen eigenaren die een kleine hoeveelheid maatschappelijk vastgoed bezitten, zich aanmelden voor ondersteuning bij Nieuwe Energie Overijssel. Het doel is om eind 2023 minimaal 100 vastgoedeigenaren in Overijssel te bij te staan bij het verduurzamen van hun maatschappelijk vastgoed.

Duurzaamheidscoaches in de regio

Het Ontzorgingsprogramma Maatschappelijk Vastgoed zet duurzaamheidscoaches in die eigenaren helpen bij de eerste stappen naar het verduurzamen van hun school, buurthuis of monumentale molen. Deze coaches werken in regio. Daardoor zijn ze goed bekend met de betrokken gemeenten en kunnen zij lokaal maatwerk bieden.

Energiescan

De energiescan is het instrument dat duurzaamheidscoaches gebruiken om de mogelijkheden voor verduurzaming in beeld te brengen. Het ontzorgingsprogramma stimuleert eigenaren zelf een stap te zetten, bijvoorbeeld met maatregelen die zich snel terugverdienen. Wanneer eigenaren meer ambitie hebben, kunnen zij in een later stadium gebruik maken van specifieke kennis van zogenaamde projectfacilitatoren.

Voor wie is het Ontzorgingsprogramma Maatschappelijk Vastgoed?

Het Ontzorgingsprogramma is bedoeld voor eigenaren van klein maatschappelijk vastgoed die niet over de expertise en capaciteit beschikken om gebouwen te verduurzamen. De volgende organisaties komen in aanmerking voor deelname aan het ontzorgingsprogramma.

Doelgroep Maximum aan eigendom
1.       Kleine gemeenten < 25.000 inwoners
2.       Gemeentelijke sportbedrijven < 20 gebouwen
3.       Schoolbesturen PO < 10 gebouwen
4.       Schoolbesturen VO < 5 gebouwen
5.       Aanbieders langdurige zorg < 10 gebouwen
6.       Culturele instellingen (ANBI) < 10 gebouwen
7.       Organisaties ter exploitatie en beheer van gemeenschapshuizen, wijkcentra etc. < 10 gebouwen

 

Aanmelden

Wanneer u tot één van bovenstaande doelgroepen behoort, kunt u zich aanmelden voor deelname via ontzorgingsprogramma@overijssel.nl. Eén van onze duurzaamheidscoaches legt contact met u.

Programma Duurzame Scholen gaat op in ontzorgingsprogramma

De afgelopen vier jaar hebben veel schoolbesturen in Overijssel deelgenomen aan het programma Duurzame Scholen . Het grootste gedeelte van de deelnemers wordt automatisch onderdeel van het Ontzorgingsprogramma en kan blijvend ondersteuning aanvragen.

Meer informatie