Home Actueel Wat betekent de Warmtewet 2 voor warmtenetprojecten?

3 juni 2020

Wat betekent de Warmtewet 2 voor warmtenetprojecten?

Nederland gaat van het aardgas af. Maar hoe? Warmtenetten zijn een veelbesproken alternatief voor verwarming van woonwijken en bedrijventerreinen. De aanpak en keuzes daarin zijn complex. Nieuwe Energie Overijssel heeft voor professionals op 11 juni de laatste online kennissessie gehouden uit een serie van drie over het warmtenetten.

Ditmaal over:

  • Wat betekent de nieuwe Warmtewet 2 voor mijn warmtenetproject?

  • door Marleen Volkers van Nieuwe Energie Overijssel

Wat betekent de Warmtewet 2 voor mijn warmtenetproject?

Warmtenetten gaan een grotere rol spelen in de energievoorziening van de toekomst. Om de gewenste groei van warmtenetten mogelijk te maken, ontwikkelt het Rijk de Warmtewet 2. In deze wet worden de randvoorwaarden voor collectieve warmtelevering aangepast. De Warmtewet 2 borgt de publieke belangen, zoals betrouwbaarheid, betaalbaarheid en duurzaamheid. Ook de verantwoordelijkheid en rollen van publieke en private partijen veranderen flink. Maar weet u ook wát er gaat veranderen? Op 11 juni vertelde Marleen Volkers over de belangrijkste elementen van de Warmtewet 2, sinds kort genaamd Wet Collectieve Warmtevoorziening.

Bekijk hier de presentatie van 11 juni 2020

Marleen is programmaleider infrastructuur en warmte Provincie Overijssel en nauw betrokken bij het overleg over de wet tussen het Rijk en de decentrale overheden. Geen juridisch verhaal, maar zij liet vooral zien wat de nieuwe wet beoogt en hoe het planproces van warmtenetten verandert. Tevens gaf ze een inkijkje in het overleg en lobbytraject dat aan deze nieuwe wet voorafgaat.

Voor wie?

De kennissessies Warmtenetten gaven vooral antwoorden op vragen van:

  • Medewerkers van gemeenten die plannen voor warmtenetten opnemen in hun transitievisie warmte en de stap van ‘idee’ naar ‘project’ willen zetten.
  • Initiatiefnemers van warmtenetprojecten die in de ontwerpfase zitten en vragen hebben over publiek-private samenwerking onder Warmtewet 2.

Meer weten

Voor informatie over deze kennisserie Warmtenetten kunt u contact opnemen met Marleen Volkers.