Home Actueel Rijksbijdrage voor warmteprojecten in Zwolle en Deventer

27 oktober 2020

Rijksbijdrage voor warmteprojecten in Zwolle en Deventer

De gemeenten Deventer en Zwolle krijgen subsidie van het Rijk voor het aardgasvrij maken van hun wijken Zandweerd en Berkum. Deze wijken zijn daarmee aangemerkt als proeftuinprojecten van het programma Aardgasvrije Wijken (PAW). Daarmee doen gemeenten kennis en ervaring op om bestaande wijken haalbaar en betaalbaar te verduurzamen. Om gemeentelijke partners te ondersteunen in hun wijkgerichte warmtetransitie volgt Nieuwe Energie Overijssel deze projecten met belangstelling.

Proeftuinen als vliegwiel

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken heeft in de Tweede Kamer laten weten dat van de 71 aanvragen 19 gemeenten in Nederland zijn geselecteerd voor toekenning van een rijksbijdrage voor het aardgasvrij of aardgasvrij-ready maken van wijken. Twee daarvan liggen in Overijssel: Zwolle en Deventer. Om in aanmerking te komen voor de rijksbijdrage is er uitdrukkelijk gekeken naar de uitvoerbaarheid, betaalbaarheid en de betrokkenheid van de bewoners bij het project. Deze proeftuinen zorgen voor een vliegwiel, zodat gemeenten samen met de betrokken partijen op een steeds grotere schaal in staat zijn te starten met de wijkgerichte aanpak van het aardgasvrij maken van wijken.

Slim Warmtenet Zandweerd Deventer

Gemeente Deventer krijgt een rijkssubsidie van bijna 4,9 miljoen euro voor het aardgasvrij maken van de wijk Zandweerd. Eerder besloten de gemeenteraad van Deventer en de provincie Overijssel tot een financiële bijdrage. De aanleg van het Slim Warmtenet Zandweerd kan nu starten. In de toekomst kunnen ruim 2.000 woningen met warmte uit de rioolwaterzuiveringsinstallatie via het warmtenet aardgasvrij worden verwarmd.

De adviescommissie PAW is positief over volgende leerpunten in het project:

  • Het bieden van een keuzemenu met verschillende (isolatie)maatregelen inclusief financieringsopties aan gebouweigenaren
  • De realistische blik van de haalbaarheid en de uitdagingen in het plan.
  • De sturende rol van de gemeente, o.a. door het eigenaarschap voor de warmte-infrastructuur op zich te nemen
  • Er is commitment van de woningcorporatie en de netbeheerder.
  • Onderzoek naar de mogelijkheid van een regionaal warmtebedrijf kan een interessante leerervaring opleveren voor andere regio’s.
  • De gemeente is zich bewust dat draagvlak onder bewoners noodzakelijk is. Positief is de inzet van buurtambassadeurs.
  • Een ander sterk punt is de koppeling met de brede wijkontwikkeling en andere initiatieven en opgaven in de wijk (o.a. op het gebied van mobiliteit, groenvoorziening en arbeidsmarkt.

Berkum Energieneutraal Zwolle

Gemeente Zwolle krijgt 4 miljoen euro subsidie vanuit het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) voor het verduurzamen van de wijk Berkum. De subsidie is bedoeld om samen met Berkum Energieneutraal het traject naar een aardgasvrije en energieneutrale wijk te verbeteren en waar mogelijk te versnellen. Het project Berkum Energieneutraal mag zich nu ook nationale proeftuin noemen: een voorbeeld voor anderen.

Het Rijk vindt de aanpak van Berkum Energieneutraal uniek, omdat:

  • Inwoners in Berkum zelf een groot deel van de verduurzaming van hun wijk trekken.
  • De gemeente aansluit bij het tempo van de wijk door goed te luisteren en mee te denken in het project.

De bijdrage is bestemd voor de eerste stap: energiebesparing en het verduurzamen van de koopwoningen in de wijk. Binnenkort gaan 85 woningen, op vrijwillige basis, al collectief aan de slag met het verduurzamen van hun huis. De werkzaamheden worden gezamenlijk in de markt gezet en uitgevoerd. Wanneer alles klaar is, wordt gekeken naar de ervaringen. Daarna wordt een plan gemaakt voor de volgende fase.