Home Actueel Wat betekent de Omgevingswet voor de energietransitie in de wijk? Volg ons webinar.

22 oktober 2020

Wat betekent de Omgevingswet voor de energietransitie in de wijk? Volg ons webinar.

Hoe verhoudt de Omgevingswet zich tot de energietransitie in de wijk? En hoe verbind je de plannen voor de energietransitie met de systematiek van de Omgevingswet? Deze vragen staan centraal in het webinar ‘Omgevingswet en Wijkgerichte aanpak’ van Nieuwe Energie Overijssel.

  • Webinar Omgevingswet en Wijkgerichte aanpak

  • door Floor Langendijk (BZK) en Regina Koning (VNG)

  • op 19 november 2020 van 14.00 tot 15.30 uur

Wat betekent de Omgevingswet voor de wijkgerichte energietransitie?

Op 1 januari 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Deze wet is een harmonisatie van het omgevingsrecht dat nu nog uit vele wetten, AMvB’s en ministeriele regelingen bestaat. Ondertussen zijn gemeenten volop aan de slag om in 2021 een transitievisie Warmte op te stellen en worden er uitvoeringsplannen op wijk- of buurtniveau ontwikkeld. Deze wijkgerichte ambities met ruimtelijke consequenties worden verankerd in instrumenten van deze wet.

Inhoud webinar

Gemeenten staan hiermee voor meerdere uitdagingen; de energietransitie, het leren werken met het instrumentarium van de Omgevingswet én die twee met elkaar verbinden. In dit webinar ‘Omgevingswet en Wijkgerichte aanpak’ behandelen Floor Langendijk (BZK) en Regina Koning (VNG) de basis van de Omgevingswet en de Wijkgerichte aanpak, om ze vervolgens aan elkaar te knopen. Met welke instrumenten van de wet kun je wijkgerichte planvorming vaststellen? Hoe gaat dat in zijn werk? En hoe kun je als gemeente in dit kader op de komst van de Omgevingswet voorsorteren?

 

Voor wie?

Dit webinar is bedoeld voor:

  • procesmanagers van wijkaanpakken in gemeenten,
  • betrokken gemeentelijke ambtenaren ruimtelijke ordening,
  • andere medewerkers van gemeenten die betrokken zijn bij de wijkgerichte energietransitie in de gebouwde omgeving.

Aanmelden

De aanmeldingstermijn is verstreken. Je kunt je niet meer aanmelden voor dit webinar.