Home Actueel Tool herkent transitiewensen wijkbewoners

3 juni 2022

Tool herkent transitiewensen wijkbewoners

Wat motiveert een woningeigenaar om het eigen huis te verduurzamen? Onderzoekers Lectoraat Sociale Innovatie en studenten van Hogeschool Windesheim zochten het uit. Het onderzoeksrapport ‘Wat beweegt bewoners in de energietransitie?’ herkent vier motieven en hiermee kunnen gemeenten verduurzaming aanjagen. Inmiddels is er een digitale tool die wensen van wijkbewoners inventariseert. Aan het bijbehorende dashboard voor gemeenten wordt nog gewerkt.

‘De energietransitie is voor veel mensen een groot en abstract begrip. Het is meer dan de technische ingrepen in huis. Het gaat om gedragsverandering. Om die voor elkaar te krijgen, is het nodig om te weten wat mensen beweegt. Dan kan je hen gericht aanspreken op datgene wat zij belangrijk vinden. Als je hun wens kent, kan je tonen hoe zij hun doel kunnen bereiken. Hierdoor zijn ze eerder bereid om te verduurzamen’, aldus onderzoeker Liesbeth Rijsdijk van het lectoraat Sociale Innovatie van Hogeschool Windesheim.

Wat beweegt bewoners?

Windesheim stelde het rapport op in opdracht van Nieuwe Energie Overijssel en is onderdeel van het onderzoeksproject “Inclusieve Energietransitie Overijssel: Wat beweegt bewoners?”. Het project moet volgens de onderzoekers inzicht vergroten over de inclusieve energietransitie op wijkniveau. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar wat bewoners belangrijk vinden, maar ook naar de staat van de duurzaamheid van hun woningen.

Vier motivaties bekend

Het rapport concludeert dat er vier soorten motivaties bij woningeigenaren bestaan: geldbesparing, verhoging van comfort, een sterke wens bij te willen dragen bescherming van natuur en milieu of juist de wens om over de nieuwste technische snufjes te beschikken. Deze drijfveren kwamen aan het licht nadat 239 huishoudens werden ondervraagd uit de woonwijken Holtenbroek in Zwolle, Barsbeek in Zwartsluis en Twekkelerveld in Enschede.

Kleine stappen verlagen drempel

Het is volgens Rijsdijk belangrijk dat lokale overheden beseffen dat energietransitie en warmtetransitie van woningen in de ogen van burgers grote, abstracte doelen zijn die niet makkelijk zijn te realiseren. ‘Maar als je eenmaal weet welke voorkeur bestaat, kun je laten zien hoe met kleine stappen deze doelen alsnog kunnen worden gehaald. Daarmee verlaag je de drempel om daadwerkelijk aan de slag te gaan’, aldus Rijsdijk.

‘Verlaag drempel om daadwerkelijk aan de slag te gaan’

Liesbeth Rijsdijk, lector Sociale Innovatie van Hogeschool Windesheim.

Goed uitvragen nodig

Het goed bevragen van bewoners is volgens Rijsdijk een onmisbaar onderdeel van het onderzoek: ‘Je kan eenvoudig niet het aantal dure elektrische auto’s en laadpalen in een wijk turven en concluderen dat deze bewoners meer waarde hechten aan het beschermen van het milieu. Je moet goed uitvragen wat mensen daadwerkelijk beweegt. Immers het kan goed zijn dat in de genoemde wijk mensen graag de nieuwste technische snufjes willen hebben omdat dit het comfort verhoogd. En dat een milieubewuste afweging op tweede plaats staat.’

Gericht inspireren

Op basis van de uitkomsten van het onderzoek, hebben de studenten en onderzoekers een digitale tool ontwikkeld waarmee bewoners concrete adviezen krijgen over verduurzaming van hun woning op basis van de staat van hun woning en hun motieven. Deze toepassing geeft bewoners tips en adviezen om hun woning aan te passen naar hun voorkeuren en geeft gemeenten tegelijkertijd inzicht welke wensen en voorkeuren er bestaan bij woningeigenaren op wijkniveau. Met deze kennis kan de gemeente gericht wijkbewoners aanspreken en inspireren om hun woning te verduurzamen.

Rapport beschikbaar

Meer lezen over het onderzoek en de motieven van wijkbewoners? Lees dan het onderzoeksrapport ‘Wat beweegt bewoners in de energietransitie?’