Home Actueel De nieuwe Warmtewet komt eraan. Denk mee en reageer nu op het wetsvoorstel

10 juli 2020

De nieuwe Warmtewet komt eraan. Denk mee en reageer nu op het wetsvoorstel

De nieuwe Warmtewet is in concept klaar. Tot 3 augustus kan iedereen via de internetconsultatie kennis nemen van dit wetsvoorstel en daarop reageren.

Eerlijk en uitvoerbaar naar aardgasvrij

Warmtenetten gaan een grotere rol spelen in de energievoorziening. Om de gewenste groei van warmtenetten mogelijk te maken, is de Wet collectieve warmtevoorziening in ontwikkeling.

Voor gemeenten en hun inwoners is het van belang dat hiervoor een heldere marktordening komt, waarin de publieke belangen betaalbaarheid, betrouwbaarheid, duurzaamheid en energierechtvaardigheid zijn geborgd. De warmtewet moet de kaders bieden voor een eerlijke, duurzame en uitvoerbare energietransitie.

Draagvlak voor warmte vergroten

Het doel van de voorliggende Wet collectieve warmtevoorziening is om het draagvlak voor het product warmte, het vertrouwen in de markt en de bereidheid om te investeren in duurzame collectieve warmte, te vergroten.

Specifiek wordt met het wetsvoorstel het volgende nagestreefd:

  1. groei van collectieve warmtesystemen door nieuwe spelregels (marktordening);
  2. transparantie in de tariefstelling;
  3. aanscherpen van vereisten voor leveringszekerheid;
  4. zeker stellen van de verduurzaming.

Open eindjes

Bij de start van de consultatie heeft minister Wiebes een brief aan de Tweede Kamer  gestuurd. In deze brief noemt hij een aantal punten die nog uitgezocht worden. Dit doet het ministerie samen met de decentrale overheden.

Deze zijn:

  • De mogelijkheid dat een warmtebedrijf niet zelf over het eigendom van het warmtenet beschikt
  • De mogelijkheid dat publieke netwerkbedrijven een rol spelen in de infrastructuur van het collectieve warmtesysteem
  • Welke nadere regels voor toegang tot warmtesystemen wenselijk zijn om de koppeling van warmtesystemen van verschillende warmtebedrijven beter mogelijk te maken

Hoewel dit nog fundamentele punten zijn, heeft de minister besloten de wet al wel in consultatie te brengen. Dit vanwege de tijdsdruk: gemeenten bepalen uiterlijk in 2021 welke wijken vóór 2030 aardgasvrij worden en wat de oplossing is. Vervolgens hebben zij instrumenten nodig om hier daadwerkelijk op te kunnen sturen. De Wet Collectieve Warmtevoorziening biedt deze instrumenten.

Reageren?

Heeft u ideeën of opmerkingen op de concept Wet collectieve warmtevoorziening? Reageer dan uiterlijk 3 augustus via de internetconsultatie. Er is een basisbrief beschikbaar, opgesteld door VNG en IPO, die naar alle gemeenten is gestuurd. U kunt deze brief gebruiken en daar de eigen punten aan toevoegen.

Meer lezen over de nieuwe Warmtewet?