Home Actueel Van het aardgas af: in Overijssel werken gemeenten samen aan een wijkaanpak

2 mei 2024

Van het aardgas af: in Overijssel werken gemeenten samen aan een wijkaanpak

We bereiden ons voor op een toekomst zonder aardgas. In zogenaamde warmteprogramma’s geven gemeenten aan op welke manier wijken gasloos gemaakt worden. In Overijssel doen we dat samen, met ondersteuning van een expertiseteam. “Door een warmteprogramma stapsgewijs en in groepsverband op te stellen, leren gemeenten hoe ze dit in de toekomst zelf kunnen doen”.

Patricia van Ling, projectleider gebouwde omgeving bij de provincie Overijssel en opdrachtgever van het expertiseteam, en Silke Nieuwenhuis, onderdeel van het expertiseteam, vertellen op de website van het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie hoe het expertiseteam van de provincie Overijssel gemeenten ondersteunt om een warmteprogramma te maken.

Missie 2026
Het team bestaat uit 4 experts en richt zich op energiebesparing, energiearmoede en de warmtetransitie. Een van de activiteiten is het helpen van 10 gemeenten met het opstellen van warmteprogramma’s. We noemen dit in Overijssel Missie 2026.

Een transitievisie warmte is een beleidsdocument dat een eerste richting geeft aan de aanpak van het isoleren en aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving. Hierin staat beschreven hoe en welke wijken een gemeente van het aardgas afhaalt. Minimaal elke 5 jaar actualiseert een gemeente de transitievisie warmte.

Een plan per wijk
Patricia: “Gemeenten hebben 6 gezamenlijke sessies om tot een warmteprogramma te komen. En tussendoor gaan ze ermee aan de slag. Het expertiseteam denkt na over welke stappen gemeenten kunnen zetten en levert per sessie aan wat er nodig is aan formats, bouwstenen, voorbeeldmails en voorbeeldwerkvormen voor gesprekken met stakeholders.”

 

“Gemeenten reageren dan ook dat ze deze groepsopzet fijn vinden,

zo kunnen ze onderling ervaringen uitwisselen.”

 

“Met het warmteprogramma kan je de wijkuitvoeringsplannen opstellen, en dan in je omgevingsplan een aanwijsbevoegdheid opnemen. Daarom vinden wij kwaliteit en regievoering belangrijker dan dat er simpelweg een warmteprogramma is.”

Het schrijven van een warmteprogramma is soms best technisch of ingewikkeld, vertelt Silke: “We zien ook wel zorgen bij gemeenten en daar helpen we ze mee, en ze helpen elkaar ook. Dat is gaaf aan dit traject. Het is ruim opgezet, we zien elkaar 6 keer, dus de tijd om elkaar te helpen is er ook. Gemeenten reageren dan ook dat ze deze groepsopzet fijn vinden, zo kunnen ze onderling ervaringen uitwisselen.”

 

“Dan vergroot je de kennis van consultants

in plaats van de gemeenteambtenaren zelf.”

 

Volgens Patricia is de aanpak in Overijssel erg leerzaam: “Gemeenten besteden voor de energie- en warmtetransitie veel uit. De vraag is of gemeenten dan producten krijgen waar ze mee verder kunnen. Dan vergroot je de kennis van consultants in plaats van de gemeenteambtenaren zelf. Uiteindelijk moeten gemeenten in gesprek met bewoners en de lastige gesprekken voeren. Daar heb je wel bepaalde ervaring en achtergrondkennis voor nodig. Het is beter om dat zelf op te bouwen als gemeente.”

Lees het hele verhaal op NPLW.nl
Meer over onze ondersteuning voor gemeenten vind je hier

Wil je contact met Nieuwe Energie Overijssel over deze wijkaanpak? Neem dan contact op met Patricia van Ling.