Home Kennisplein Kennisdossier – Energiebesparing

2 juli 2024

Kennisdossier – Energiebesparing

Dit is een Kennisdossier op het onderwerp energiebesparing. Het doel van dit document is drieledig: 1) overzicht bieden van verschillende actuele begrippen en deelthema’s binnen energiearmoede; 2) per onderwerp de basiselementen uitleggen en doorlinken naar handige informatiebronnen of online tools; en 3) veelgestelde vragen van gemeenten in Overijssel terugvinden, per onderwerp.

Dit document is veranderlijk: het wordt aangevuld als daar aanleiding toe is. Het expertiseteam gebouwde omgeving (ETGO) onderscheidt de volgende hoofdonderwerpen:

  • Strategieën en Maatregelen
  • Uitvoering en Implementatie
  • Monitoring en Evaluatie
  • Regierol gemeente
  • Samenwerking en Stakeholderbetrokkenheid
  • Wetgeving en Beleidskaders