Home Actueel Rijksbijdrage voor hulp bij verduurzaming van klein maatschappelijk vastgoed

8 december 2020

Rijksbijdrage voor hulp bij verduurzaming van klein maatschappelijk vastgoed

Het ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijkrelaties heeft de provincie Overijssel een specifieke uitkering van 1,8 miljoen toegekend om klein maatschappelijk vastgoedeigenaren te helpen bij het verduurzamen van hun gebouwen. De bijdrage is bedoeld voor het instellen van een provinciaal ontzorgingsprogramma maatschappelijk vastgoed dat binnenkort wordt opgestart.

Gebrek aan kennis en mensen

Voor kleine eigenaren van maatschappelijk vastgoed is verduurzaming van hun gebouwen een uitdaging. Simpelweg omdat het ontbreekt aan kennis en mensen. Dat zijn bijvoorbeeld kleinere gemeenten, schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs en zorgaanbieders met een klein aantal vestigingen, sportbedrijven, culturele instellingen en dorps- en buurthuizen. Daarom heeft het Rijk 24 miljoen euro beschikbaar gesteld aan de provincies voor het opzetten van een ontzorgingsprogramma maatschappelijk vastgoed.

Advies en ondersteuning op maat

Via het ontzorgingsprogramma van de provincie kunnen deze vastgoedeigenaren vanaf 2021 gebruik maken van advies en ondersteuning op maat. Duurzaamheidscoaches adviseren de vastgoedeigenaren bijvoorbeeld over welke maatregelen slim zijn om te doen, hoe deze gefinancierd kunnen worden en helpen bij het zoeken naar de juiste partijen voor de uitvoering. Iedere provincie geeft een eigen invulling aan het ontzorgingsprogramma en maakt zelf ook de keuze welke kleine vastgoedeigenaren zij binnen het programma willen gaan ontzorgen. De opgedane regionale kennis en ervaring wordt breed gedeeld. Het programma loopt tot 1 januari 2024.

Energietransitie versnellen

Het ontzorgingsprogramma draagt bij aan het sneller verduurzamen van maatschappelijk vastgoed. In 2030 moeten 1,5 miljoen woningen en gebouwen verduurzaamd zijn. Dat is zo afgesproken in het Klimaatakkoord. Alle vastgoedeigenaren, dus ook de grotere partijen, kunnen terecht bij het Kennis en innovatieplatform verduurzaming maatschappelijk vastgoed van het RVO. Hier vinden ze bijvoorbeeld informatie over portefeuilleroutekaarten, rekentools en praktijkvoorbeelden.