Home Kennisplein Hoe werken we aan duurzame scholen in Overijssel?

25 augustus 2020

Hoe werken we aan duurzame scholen in Overijssel?

Een gezonde leer- en werkomgeving in een betaalbaar, duurzaam en energiezuinig gebouw. Dat is het doel van het project Duurzame Scholen Overijssel

Waarom is het project Duurzame Scholen interessant voor scholen?

Overijssel telt ongeveer 600 basisscholen. Veel van die scholen hebben een verouderd schoolgebouw met een slechte energiehuishouding. Basisscholen kunnen begeleiding krijgen om hun schoolgebouw energiezuinig te maken. Het gaat dan om maatregelen die helpen minder energie te verbruiken en het binnenklimaat van school verbeteren. Het project Duurzame Scholen geeft scholen ondersteuning bij het concreet maken van hun plannen. Energiecoaches en procesbegeleiders van het Versnellingsteam Duurzame Scholen Overijssel helpen scholen bij vraagstukken op juridisch, financieel, (aanbestedings)technisch en procesmatig gebied. Ook voor de realisatie van energiezuinige nieuwbouwprojecten biedt het project Duurzame Scholen Overijssel ondersteuning.

Filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=JDyPyQItrnM

Wat is de werkwijze van het project Duurzame Scholen?

De eerste stap in verduurzaming is bewustwording en energiebesparing. Onze energiecoaches helpen scholen met het energiezuinig maken van het schoolgebouw. Het gaat dan om maatregelen die leiden tot minder energiegebruik en verbetering van het binnenklimaat van de school. Schoolbesturen en gemeenten die voor grote, levensduurverlengende renovaties staan en op dat moment ook de stap willen zetten naar een energieneutraal of aardgasvrij schoolgebouw, kunnen via de energiecoach de hulp inschakelen van het Versnellingsteam Duurzame Scholen. De aanbevolen maatregelen zijn altijd maatwerk en verschillen per school; van relatief eenvoudige kortetermijnoplossingen (verwarming laag in vakantie), en gedragsaanpassingen (deuren achter je dicht en lichten uit waar mogelijk) tot het werkelijk investeren in lange termijn verduurzaming (zonnepanelen, isolatie en ledverlichting bijvoorbeeld).

Hoe pakken we het aan?

De energiecoach is het eerste aanspreekpunt voor de gemeente en de schoolbesturen. Samen bepalen ze of het handig en nuttig is om het Versnellingsteam in te schakelen en voor welk specifiek onderdeel. De gemeente, het schoolbestuur en de energiecoach formuleren dan samen de vraag aan het Versnellingsteam. Daarna volgt een eerste gesprek met de procesbegeleiders van het Versnellingsteam. Dit gesprek heeft als doel de vraag te verhelderen en in te schatten wie van het team het beste kan helpen bij het beantwoorden van de vraag. Na akkoord van alle betrokken partijen kan de ondersteuning vanuit het Versnellingsteam van start gaan. Een belangrijke voorwaarde voor ondersteuning van het Versnellingsteam is een onderliggende duurzame visie van gemeente én schoolbestuur: een duurzaam IHP (integraal huisvestingsplan).

Wat kan de energiecoach voor de school betekenen?

De energiecoach is in elke Overijsselse gemeente in gesprek met de ambtenaren onderwijshuisvesting en duurzaamheid. De meeste gemeenten hebben een periodiek schoolbesturenoverleg, waarbij de energiecoach aan kan schuiven voor een kennismaking en een gesprek over duurzaamheid en energie. De coach gaat vervolgens, in overleg met het bestuur, langs bij de scholen voor een intakegesprek. Indien er bij een school nog geen inzicht is in de energiesituatie, kunt u een energiescan laten doen. Een externe energieadviseur maakt deze scan, waarmee de school en het bestuur inzicht krijgen in de mogelijke energiemaatregelen, en de kosten daarvan. In een terugkoppelgesprek, waarbij zowel de energiecoach als de energieadviseur aanwezig zijn, worden vervolgacties besproken. De energiecoach blijft de school en het bestuur verder begeleiden bij het nemen van de maatregelen en is de onafhankelijke schakel tussen betrokken partijen.

Welke energiecoach kan ik benaderen?

Wilt u aan de slag met het verduurzamen en energiezuinig maken van uw school? De energiecoach begeleidt u hierbij en kent de weg in het woud van mogelijkheden. De energiecoach geeft het duwtje in de rug dat u nodig hebt om daadwerkelijk aan de slag te gaan. De coach biedt maatwerk en houdt dus rekening met uw situatie.

Wat is de meerwaarde van een integrale aanpak?

Filmpje over de voordelen van een integrale aanpak en samenwerking bij het verduurzamen van scholen in Overijssel https://www.youtube.com/watch?v=I2kQWBPqfzI&feature=youtu.be

Welke energiecoach kan ik benaderen?

Wilt u aan de slag met het verduurzamen en energiezuinig maken van uw school? De energiecoach begeleidt u hierbij en kent de weg in het woud van mogelijkheden. De energiecoach geeft het duwtje in de rug dat u nodig hebt om daadwerkelijk aan de slag te gaan. De coach biedt maatwerk en houdt dus rekening met uw situatie.

De energiecoaches voor Twente bereikt u via energiecoachtwente@overijssel.nl.
De energiecoach voor West-Overijssel bereikt u via energiecoachwest@overijssel.nl.

Hoe is het Versnellingsteam samengesteld?

Het Versnellingsteam bestaat uit Eke Schins-Derksen en Remond Molenkamp.

Deze procesbegeleiders brengen ervaring mee vanuit hun landelijk netwerk, weten hoe ze verduurzaming van schoolgebouwen integraal kunnen benaderen, weten veel van businesscases en hebben technische, juridische en financiële kennis. Het Versnellingsteam is per e-mail te bereiken via versnellingsteam@overijssel.nl. De procesbegeleiders zijn ook telefonisch bereikbaar. Eke via telefoonnummer 06 – 27 06 14 07 en Remond via 06 40 25 24 68.

Welke financiële regelingen zijn voor scholen van toepassing?

Heeft uw school de energiescan laten doen en gaat u de maatregelen daaruit uitvoeren, dan kunt u gebruik maken van enkele provinciale regelingen voor MKB-bedrijven (de school is dan een stichting of vereniging).

Ook zijn er landelijke regelingen en andere financiële mogelijkheden om je school te verduurzamen. Hier vind je een uitgebreid overzicht van alle financiële regelingen en aanvraagmogelijkheden op een rij.

Energiescan

Blijkt uit een gesprek met de energiecoach dat uw school weinig of geen inzicht heeft in de energiesituatie, dan kan u een energiescan laten uitvoeren door  een onafhankelijk energieadviseur.  Via de geld-terug-actie kunt u de scan (deels) vergoed krijgen, bij het nemen van energiemaatregelen die in de scan genoemd worden.

Een energiescan bevat:

  • een overzicht van de quickwins om energie te besparen
  • andere energiemaatregelen (inclusief kostenindicatie en terugverdientijd)
  • benchmark-vergelijking met (landelijke) gemiddelden
  • indicatie energielabel

De energiescan wordt door de energieadviseur toegelicht aan u en aan de energiecoach. De energiecoach kan uw school dan verder ondersteunen bij het nemen van de energiemaatregelen.

Contactpersoon bij Nieuwe Energie Overijssel

Voor algemene informatie over het project Duurzame Scholen Overijssel kunt u terecht bij:

Judith Siebring, projectleider Duurzame Scholen
Telefoon: 038 499 74 15
E-mail: j.siebring@overijssel.nl

Interessante informatie over het verduurzamen van scholen