Home Kennisplein Haalbaarheidsonderzoek Energie-innovatie

22 juni 2022

Haalbaarheidsonderzoek Energie-innovatie

Binnen Overijssel jagen we op verschillende manieren de energietransitie aan: met processen, technische innovaties, uitvoeringprogramma’s en projecten maar ook onderzoek. Voor gemeenten, stichtingen, verenigingen, bv’s, nv’s, maatschappen, zzp’ers, vof’s of eenmanszaken staat er tot 30 november 2023 een subsidie open voor het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek.

Vernieuwing op het gebied van energiebesparing en -opwekking

De subsidie voor een haalbaarheidsonderzoek is gericht op energie-innovatie in de provincie Overijssel. Met energie-innovatie bedoelen wij: een project gericht op vernieuwing op het gebied van energiebesparing en energieopwekking. Het doel is om het aandeel duurzame energie of CO2-reductie te vergroten. Het onderzoek moet worden uitgevoerd door een hogeschool of een universiteit, waarbij de uitkomsten bruikbaar moeten zijn voor een bredere groep. (Het onderzoek mag niet gericht zijn op een investering bij een individueel pand.)

 

Om het haalbaarheidsonderzoek uit te laten voeren moet je aan kunnen tonen welk belang je hebt bij de uitkomsten. Dat belang kan zijn dat de aanvrager op basis van de uitkomsten de investeringsbeslissing neemt, het project gaat uitvoeren of dat de aanvrager eigenaar of mede-eigenaar is van het innovatieve concept dat wordt uitgewerkt. De opzet voor het haalbaarheidsonderzoek moet worden afgestemd met het Kennisloket.

Subsidiebedrag

De subsidie is maximaal 50% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen. De subsidie is minimaal 5.000 en maximaal 24.999 euro per aanvraag. De aanvrager betaalt zelf minimaal 25% van de kosten van derden met een geldbijdrage. De overige 25% mag van derden zijn. De bijdrage van de aanvrager of van derden mag niet afkomstig zijn van de provincie Overijssel. Het subsidieplafond is 150.000 euro en is geldig in 2022 en 2023.

De subsidie kun je aanvragen met het aanvraagformulier Haalbaarheidsonderzoek Energie-Innovatie. In het formulier kun je ook de gevraagde bijlagen uploaden.

 

Alle informatie voor het aanvragen en de voorwaarden vind je op deze pagina.