Home Kennisplein Leerlab voor gemeenten: Het bereiken van ‘nog niet juist benaderde doelgroepen’

Leerlab voor gemeenten: Het bereiken van ‘nog niet juist benaderde doelgroepen’

Wil je effectiever communiceren met groepen bewoners die vaak over het hoofd worden gezien door gemeenten? Of merk je dat je bepaalde doelgroepen binnen je gemeenten wilt bereiken maar lukt dit je tot op heden nog niet naar tevredenheid? Dan is ons leerlab iets voor jou! In dit leerlab leer je wat de ‘gebruiksaanwijzing’ is van groepen bewoners waarvoor geldt dat de aanpak zoals die vaak wordt ingezet, maar matig effectief is.

Van ‘Moeilijk bereikbare bewoners’ naar ‘Nog niet juist benaderde bewoners’

Als duurzaamheidsambtenaar herken je dit waarschijnlijk: bepaalde bewonersgroepen lijken de aangeboden ‘hulplijnen’ niet of nauwelijks te bereiken, ondanks jouw inspanningen. Vanuit het gemeenteperspectief is het verleidelijk om hen als ‘moeilijk bereikbaar’ te bestempelen. Maar professionals zoals wijkmanagers, opbouwwerkers, wijkagenten en huisartsen zullen het hier niet mee eens zijn! Zij stellen dat goed contact met elke bewoner mogelijk is, mits de juiste aanpak wordt gehanteerd. In dit leerlab onderzoeken we samen met deze professionals welke benaderingen effectief zijn en hoe je deze kunt integreren in jouw duurzaamheidsbeleid. Je bent als duurzaamheidsambtenaar van harte welkom, maar ook als communicatiemedewerker.

De opzet van het leerlab

Digitale Kick-off

Het leerlab begint met een digitale kick-off bijeenkomst op dinsdag 2 juli van 11:00 tot 12:00 uur. Tijdens deze sessie inventariseren we op welke drie bewonersgroepen we ons in de drie komende bijeenkomsten gaan richten. Mogelijke groepen zijn ouderen, jonge gezinnen, inwoners met een migratieachtergrond, of inwoners die te maken hebben met (energie)armoede.

Drie fysieke bijeenkomsten

Na de kick-off maken we bekend welke drie bewonersgroepen gekozen zijn. Elke sessie biedt:

  • Concrete tips om de doelgroep beter te bereiken en te activeren.
  • Een bezoek van een expert die inspireert en kennis deelt.
  • Discussies met andere gemeenten om de uitdagingen binnen jouw gemeente te bespreken.

Aan het einde van elke sessie krijg je praktische handvatten en een aantal acties om de doelgroep juist te benaderen en te activeren.

Inschrijving en terugkombijeenkomst

Je kunt je inschrijven voor de hele reeks van drie bijeenkomsten of voor afzonderlijke sessies. In alle gevallen verwachten we dat je ook deelneemt aan de terugkombijeenkomst op 2 december. Tijdens deze terugkomsessie delen we met elkaar wat je n.a.v. het leerlab anders bent gaan doen en wat daar de resultaten en learnings van zijn.

Datum van de sessies

  • 2 juli van 11.00 – 12.00 – Kick-off Leerlab – digitaal
  • 9 september van 14.00 – 17.00 – Sessie 1 Doelgroep X – fysiek
  • 7 oktober van 14.00 – 17.00 – Sessie 2 Doelgroep Y – fysiek
  • 4 november 14.00 – 17.00 – Sessie 3 Doelgroep Z – fysiek
  • 2 december 14.00 – 17.00 – Terugkombijeenkomst – fysiek

Geïnteresseerd? Geef je dan op voor digitale Kick-Off op 2 juli door te mailen naar: expertiseteamgo@overijssel.nl. En zet de afspraak in je agenda door te klikken op deze link. Ben je verhinderd: geef dan ook je belangstelling door.