Home Ontzorgingsprogramma
Maatschappelijk Vastgoed

Ben jij eigenaar van klein maatschappelijk vastgoed en kun je expertise en capaciteit gebruiken om  je gebouw(en) te verduurzamen? Dan kom je in aanmerking voor het Ontzorgingsprogramma Maatschappelijk Vastgoed van de provincie Overijssel.

Wat is het?

Het ontzorgingsprogramma biedt advies en ondersteuning op maat. Duurzaamheidscoaches en projectfacilitatoren begeleiden je bij:

– het inzichtelijk maken van de te nemen stappen;
– het opstellen van een plan van aanpak;
– de financieringsmogelijkheden;
– het vinden van een uitvoerende partij.

De duurzaamheidscoaches brengen de mogelijkheden voor verduurzamen in kaart met een energiescan. Het budget voor het nemen van de maatregelen valt niet binnen het programma. Er zijn wel aantrekkelijke financieringsvormen. En er wordt gekeken naar vraagbundeling. Het samenvoegen van voorgenomen maatregelen bij verschillende eigenaren kan het makkelijker maken om (aantrekkelijke) financiering te krijgen. Hier kunnen de projectfacilitatoren je bij helpen.

Voor wie?

Er is gekozen voor eigenaren van klein maatschappelijk vastgoed, omdat bij deze doelgroep vaak de kennis en capaciteit ontbreekt die nodig is om te verduurzamen. Onderstaande organisaties komen in aanmerking.

Doelgroep                                                       Maximum aan eigendom
1.       Kleine gemeenten                              < 25.000 inwoners
2.       Gemeentelijke sportbedrijven        < 20 gebouwen
3.       Schoolbesturen PO                            < 10 gebouwen
4.       Schoolbesturen VO                           < 5 gebouwen
5.       Aanbieders langdurige zorg            < 10 gebouwen
6.       Culturele instellingen (ANBI)           < 10 gebouwen
7.       Organisaties ter exploitatie en       < 10 gebouwen
beheer van gemeenschapshuizen,
wijkcentra etc.

Aanmelden

Heb je vragen of wil je je aanmelden voor het ontzorgingsprogramma? Stuur een mail naar ontzorgingsprogramma@overijssel.nl. Een van de duurzaamheidscoaches neemt contact op.

Bekijk de flyer van het ontzorgingsprogramma
Bekijk het overzicht van quick wins om energie te besparen

  Duurzaamheidscoaches en projectfacilitatoren

  Mignon Sanchez

  Duurzaamheidscoach

  Twente

  Stan Fritschy

  Duurzaamheidscoach

  West-Overijssel

  Remond Molenkamp

  Projectfacilitator

  Eke Schins-Derksen

  Projectfacilitator

Landelijke opgave, regionale aanpak

Het ontzorgingsprogramma draagt bij aan het sneller verduurzamen van maatschappelijk vastgoed. Volgens het Klimaatakkoord moeten in 2030 1,5 miljoen woningen en gebouwen verduurzaamd zijn. Het ministerie van Buitenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) stelt daarom €25 miljoen beschikbaar om eigenaren van klein maatschappelijk vastgoed te ondersteunen in de verduurzamingsopgave. Het ontzorgingsprogramma wordt regionaal aangeboden, iedere provincie heeft de komende drie jaar bijna €2 miljoen beschikbaar. Overijssel wil hiermee eind 2023 minimaal 100 vastgoedeigenaren in Overijssel bijstaan bij het verduurzamen van hun maatschappelijk vastgoed.

Duurzame Scholen

De afgelopen vier jaar hebben veel schoolbesturen in Overijssel deelgenomen aan het programma Duurzame Scholen. Dit programma is afgerond. Scholen die willen deelnemen aan het ontzorgingsprogramma, kunnen contact opnemen. Stuur een mail naar ontzorgingsprogramma@overijssel.nl.