Home Ontzorgingsprogramma
Maatschappelijk Vastgoed

Ben jij eigenaar van klein maatschappelijk vastgoed en kun je expertise en capaciteit gebruiken om  je gebouw(en) te verduurzamen? Dan kom je in aanmerking voor het Ontzorgingsprogramma Maatschappelijk Vastgoed van de provincie Overijssel.

Wat is het?

Het ontzorgingsprogramma biedt advies en ondersteuning op maat. Duurzaamheidscoaches en projectfacilitatoren begeleiden je bij:

– het bepalen van een gezamenlijke ambitie op het gebied van duurzaamheid;
– het inzichtelijk maken van de te nemen stappen;
– het opstellen van een plan van aanpak;
– de financieringsmogelijkheden;
– het vinden van een uitvoerende partij.

De duurzaamheidscoaches brengen de mogelijkheden voor verduurzamen in kaart met een energieadvies. Het budget voor het nemen van de maatregelen valt niet binnen het programma. Er zijn wel aantrekkelijke financieringsvormen, subsidiemogelijkheden en leningen. Onder andere de subsidie Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed (DUMAVA). Deze subsidie is begin 2024 weer beschikbaar. Door de grote interesse, wordt gekeken of de regeling eerder open kan. En de Stimuleringslening verduurzaming maatschappelijk vastgoed, speciaal voor eigenaren in de provincie Overijssel.

Voor wie?

Er is gekozen voor eigenaren van klein maatschappelijk vastgoed, omdat bij deze doelgroep vaak de kennis en capaciteit ontbreekt die nodig is om te verduurzamen. Onderstaande organisaties komen in aanmerking.

Doelgroep                                                       Maximum aan eigendom
1.       Kleine gemeenten                              < 50.000 inwoners
2.       Schoolbesturen PO                            < 15 gebouwen
3.       Schoolbesturen VO                            < 10 gebouwen
4.       Aanbieders langdurige zorg           < 10 gebouwen
5.       Culturele instellingen (ANBI)          < 10 gebouwen
6.      Organisaties ter exploitatie en        < 10 gebouwen
beheer van gemeenschapshuizen,
wijkcentra etc.
7.       Religieuze instellingen                      < 10 gebouwen

Ben je huurder?
Het Ontzorgingsprogramma Maatschappelijk Vastgoed helpt eigenaren van vastgoed verduurzamen. Ben je geen eigenaar, maar huur je een gebouw en wil je aan de slag met verduurzamen? Dan raden we je aan om contact op te nemen met je verhuurder. Is dat de gemeente, dan kun je terecht bij de afdeling vastgoed.

Aanmelden

Heb je vragen of wil je je aanmelden voor het ontzorgingsprogramma? Stuur een mail naar ontzorgingsprogramma@overijssel.nl. Een van de duurzaamheidscoaches neemt contact op.

Bekijk de flyer van het ontzorgingsprogramma
Bekijk het overzicht van quick wins om energie te besparen
Bekijk de online krant over het ontzorgingsprogramma

Landelijke opgave, regionale aanpak

Het ontzorgingsprogramma draagt bij aan het sneller verduurzamen van maatschappelijk vastgoed. Volgens het Klimaatakkoord moeten in 2030 1,5 miljoen woningen en gebouwen verduurzaamd zijn. Het ministerie van Buitenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) stelt daarom t/m 2024 €42 miljoen beschikbaar om eigenaren van klein maatschappelijk vastgoed te ondersteunen in de verduurzamingsopgave. Dit wordt verdeeld onder de provincies, die allemaal een ontzorgingsprogramma aanbieden.