Home Zoeken cogas

Totaal aantal gevonden zoekresultaten: 14

Groen gas voor 3000 huishoudens

Jaarlijks gaat de mestverwaarderingsinstallatie in Zenderen 250.000 ton varkensmest verwerken. Behalve groen gas worden er ook waardevolle grondstoffen zoals stikstof, fosfaat en kalium uit gewonnen. De installatie is al langer in bedrijf. In april...

https://www.nieuweenergieoverijssel.nl/de-bree-opent-twence-in-zenderen/

Blog #35 ‘Vertrouwen of geen vertrouwen?’

Een beetje onwennig lopen we rond in de open ruimte van Cogas in Almelo. Sinds een dikke twee jaar is het Kennisfestival Lokale Energie weer georganiseerd door Lokale Energie Overijssel. Langzaamaan druppelen de gasten...

https://www.nieuweenergieoverijssel.nl/blog-item/blog-35-vertrouwen-of-geen-vertrouwen/

Het Kennisfestival Lokale Energie Overijssel is terug van weggeweest!

Na twee jaar is het Kennisfestival Lokale Energie Overijssel terug van weggeweest! Op donderdag 2 juni dompelen we ons onder in de Overijsselse energietransitie. Hét moment om uit te wisselen met de partijen die...

https://www.nieuweenergieoverijssel.nl/het-kennisfestival-lokale-energie-overijssel-is-terug-van-weggeweest/

Almelo krijgt 4 miljoen rijkssubsidie voor verduurzamen wijk Aalderinkshoek

De gemeente Almelo krijgt een subsidie van circa 4 miljoen euro vanuit het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Met dit programma ondersteunt het Rijk de gemeente in...

https://www.nieuweenergieoverijssel.nl/almelo-krijgt-4-miljoen-rijkssubsidie-voor-verduurzamen-wijk-aalderinkshoek/

Aalderinkshoek doet unieke aanvraag voor aardgasvrije proeftuin

De gemeente Almelo heeft samen met de woningbouwcorporaties Beter Wonen, Sint Joseph en Woonzorg Nederland, Waterschap Vechtstromen en Cogas een aanvraag ingediend om de Aalderinkshoek proeftuin te maken van het Programma Aardgasvrije Wijken. Uniek...

https://www.nieuweenergieoverijssel.nl/aalderinkshoek-doet-unieke-aanvraag-voor-aardgasvrije-proeftuin/

De Almelose wijk Aalderinkshoek is aangemeld als proeftuin voor Aardgasvrije wijken

De gemeente Almelo kijkt samen met woningcorporaties Sint Joseph, Beter Wonen en Woonzorg Nederland, Cogas, waterschap Vechtstromen en bewoners in de wijk naar de beste oplossing voor het aardgasvrij(ready) maken van een deel van...

https://www.nieuweenergieoverijssel.nl/almelo-meldt-deel-aalderinkshoek-aan-voor-proeftuin-aardgasvrije-wijken/

Leerlingen Het Erasmus in Almelo geven het beste advies voor een duurzame toekomst

Hoe ontwerp je een goede bewustwordingscampagne over energiebesparing? Hoe kun je jouw schoolgebouw verduurzamen? Leerlingen deden onderzoek, vormden een eigen visie en mening en gaven antwoord op deze vragen. Stuk voor stuk leverde dit...

https://www.nieuweenergieoverijssel.nl/leerlingen-het-erasmus-in-almelo-geven-het-beste-advies-voor-een-duurzame-toekomst/
1 2