Home Actueel Blog #35 ‘Vertrouwen of geen vertrouwen?’

22 juni 2022

Blog #35 ‘Vertrouwen of geen vertrouwen?’

Linda van IJzendoorn, projectleider Energie en Duurzaamheid Natuur en Milieu Overijssel

Een beetje onwennig lopen we rond in de open ruimte van Cogas in Almelo. Sinds een dikke twee jaar is het Kennisfestival Lokale Energie weer georganiseerd door Lokale Energie Overijssel. Langzaamaan druppelen de gasten binnen. Het is een mooie mix van gemeenteambtenaren, ondersteuners en initiatiefnemers van lokale energieprojecten en projecten rond de warmtetransitie. Ik zie veel mensen die me vagelijk bekend voorkomen, maar die er in het echt toch anders uit blijken te zien dat op het beeldscherm van mijn laptop… En om de een of andere reden ook vaak een andere lengte hebben ten opzichte van het beeld dat ik in mijn hoofd gevormd heb. Na wat lichte twijfels blijk ik inderdaad veel mensen al eens online gesproken of gezien te hebben. Het is ontzettend fijn om zo zonder scherm ertussen met elkaar te kunnen kletsen. Naast de inhoudelijke zaken komen ook favoriete campings en de Camino-wandeling voorbij.  

Diversiteit

Op de grond ligt een grote kaart van Overijssel. Dagvoorzitter André van der Zee laat de lokale energie-initiatieven en gemeenteambtenaren zich opstellen op de kaart. De diversiteit aan mensen valt mij op. Er staan mensen in pak, in spijkerbroek en zelfs in een fietsoutfit. Mooi gezicht! 

Lokale energie op de kaart

“Ik denk dat het belangrijk is om te laten zien dat je als gemeente vertrouwen hebt in een lokale club, dan zullen ze sneller floreren.”

                           Linda van IJzendoorn, Natuur en Milieu Overijssel

Kip of ei

In de plenaire discussie blijkt het gat tussen de lokale energie-initiatieven en gemeenten op sommige vlakken nog wel aanwezig. Het gaat onder andere over het al dan niet hebben van vertrouwen in de realisatiekracht van de lokale initiatieven. Ja, het is belangrijk om lokaal eigendom te realiseren, het liefst zo veel mogelijk! Maar het realiseren van de opgave is uiteindelijk belangrijker, aldus de wethouders op het podium. Volgens mij is dit een ‘kip of ei verhaal’. Ik denk dat het belangrijk is om te laten zien dat je als gemeente vertrouwen hebt in een lokale club, dan zullen ze sneller floreren.  

Deelnemers laten met de rode en gele kaarten zien of ze het eens of oneens zijn met de stellingen van de plenaire discussie

Professionaliteit

Maar kunnen ze het wel, die vrijwilligers? Een vraag die vaak doorschemert in discussies met gemeenten en commerciële projectontwikkelaars. Ja, we vragen veel van vrijwilligers die naast hun werkzaamheden of naast het oppassen op de kleinkinderen hele zonne- en windparken uit de grond moeten stampen. Ik denk niet dat elke vrijwilliger die ambitie heeft, maar er zijn er genoeg die daar wel voor de volle 100% voor willen gaan. Dat blijkt ook uit wat er al gerealiseerd is door lokale energie-initiatieven in Overijssel en uit de ambities die leven. Dat enthousiasme heb ik ook zeker weer gevoeld tijdens het Kennisfestival. Uniek en bijzonder dat mensen daar met zoveel overgave voor willen gaan! Als die wil er is, dan is het aan de andere spelers om de weg zoveel mogelijk vrij te maken. Gemeenten moeten heldere kaders stellen en meedenken met initiatieven. Procedures en leges aanpassen op deze lokale projecten. Daarnaast kan het zijn dat er expertise mist binnen die fanatieke vrijwilligersclubs, maar dat lijkt mij niet zo’n probleem. Inmiddels zijn er veel experts op dit gebied. Van projectleiders tot technisch adviseurs. Allemaal in te huren. En daar is ook provinciaal geld voor beschikbaar.  

Power van onderop

Kortom: door de gesprekken in de zaal en de 1-op-1 momenten met zowel gemeenteambtenaren als lokale energie-initiatiefnemers is mijn vertrouwen gegroeid. Met zoveel power en enthousiasme van onderop moet het toch zeker lukken om de lusten en de lasten van de energietransitie eerlijk te verdelen?! 

Zoals het rondzoemde en ook door meerdere sprekers werd genoemd: om het samen voor elkaar te krijgen zijn bijeenkomsten zoals het Kennisfestival Lokale Energie heel belangrijk. Volgend jaar weer wat mij betreft!