Home Actueel Groen gas voor 3000 huishoudens

7 oktober 2022

Groen gas voor 3000 huishoudens

Schoon water, grondstoffen en 3.000 huishoudens verwarmen met groen gas uit mest. Dat lukt met de mestverwaarderingsinstallatie van Twence die gedeputeerde Tijs de Bree in Zenderen opende.

Jaarlijks gaat de mestverwaarderingsinstallatie in Zenderen 250.000 ton varkensmest verwerken. Behalve groen gas worden er ook waardevolle grondstoffen zoals stikstof, fosfaat en kalium uit gewonnen. De installatie is al langer in bedrijf. In april werd het eerste gas op het aardgasnet van Cogas ingevoerd.

Officieel open

De installatie is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel. Gedeputeerde Tijs de Bree (Energie) opende daarom op vrijdag 7 oktober samen met Marc Kapteijn, algemeen directeur Twence en Floris Wolf, manager Mest van het ministerie van LNV officieel de waterkraan.

Minder stikstof

Behalve aan de energietransitie draagt de installatie ook bij aan reductie van stikstofuitstoot. Dit stimuleert de kringlooplandbouw. Niet alleen ontrekt de installatie stikstof aan de mest, ook de uitstoot van stikstof wordt verminderd.