Home Actueel Aalderinkshoek doet unieke aanvraag voor aardgasvrije proeftuin

5 januari 2022

Aalderinkshoek doet unieke aanvraag voor aardgasvrije proeftuin

De gemeente Almelo heeft samen met de woningbouwcorporaties Beter Wonen, Sint Joseph en Woonzorg Nederland, Waterschap Vechtstromen en Cogas een aanvraag ingediend om de Aalderinkshoek proeftuin te maken van het Programma Aardgasvrije Wijken. Uniek is hoe Almelo een zogenaamd Zeer Lage Temperatuur bronnet wil gaan toepassen, door de nabijgelegen rioolwaterzuiveringsinstallatie te gebruiken als bron van lauw water. Het water in het gesloten bronnet wordt hierdoor verwarmd en gaat naar de afnemers. Daar wordt het door een warmtepomp omgezet naar warmte. Begin 2022 wordt bekend of de Aalderinkshoek mag rekenen op een Rijkssubsidie van ongeveer 4 miljoen euro.

 

Iedere proeftuingemeente ontvangt een financiële bijdrage vanuit het Rijk om bestaande woningen en andere gebouwen aardgasvrij of aardgasvrij-ready te maken. In 2018 startte het Rijk met de eerste 27 proeftuinen. In 2020 kwamen daar 23 nieuwe proeftuinen bij. Almelo dingt nu mee naar één van de 12 plekken in de derde ronde. Basis voor de aanvraag is de vorig jaar door de gemeenteraad vastgestelde Almelose Warmtevisie, die haalbaarheid én betaalbaarheid vooropstelt.

Samen kom je verder

Almelo hanteert het motto “Samen kom je verder” en zocht vanaf het allereerste begin de samenwerking in de wijk. Een goed plan voor de samenwerking met bewoners is belangrijk om geselecteerd te worden als proeftuin. Er is inmiddels een heel actief buurtteam ontstaan, bestaande uit bewoners die meedenken over kansen en mogelijkheden. Van isoleren tot gezamenlijke inkoopacties. Wethouder Van Mierlo van duurzaamheid: “Niet iedereen staat direct te juichen. Des te belangrijker is het dat iedere bewoner zelf het moment kan kiezen om in te haken. Deelname aan de proeftuin zou een mooie waardering zijn voor de betrokkenheid van bewoners én belangrijk om samen voortvarend nieuwe stappen te kunnen zetten.”

Energie van Bolletje, PIUS X College en Kringloop XL

De wethouder ziet in de Aalderinkshoek mogelijkheden die weer leerzaam kunnen zijn voor andere wijken in Almelo én Nederland. Van Mierlo duidt op verschillende warmtebronnen in de buurt, die gebruikt kunnen worden voor een nieuwe innovatieve warmtevoorziening in de wijk. Naast de rioolwaterzuiveringsinstallatie kan de Bolletje-fabriek functioneren als bron. Zonnepanelen op het dak van scholengemeenschap PIUS X College en de Kringloopwinkel XL zijn ook onderdeel van het plan. Deze bronnen voorzien eerst in hun eigen (energie)behoefte, en leveren dan pas aan het bronnet. Zo wordt onnodig transport uitgesloten. Van Mierlo: “Daarnaast kunnen we zaken combineren. De corporatie gaat bepaalde woningen toch al verduurzamen, dan is het logisch om samen te werken aan een aardgasvrije wijk.”

 

Om een goede indruk te krijgen, maakte gemeente Almelo deze impressie van de mensen in de wijk:

Expertiseteam Aardgasvrije Wijken

Dit traject heeft adviseur Oscar Jansen vanuit het Expertiseteam Aardgasvrije Wijken begeleid.

Dat Expertiseteam gaat per 2023 verder als het Expertiseteam Gebouwde Omgeving. Meer informatie en contactgegevens vind je hier.