Home Zoeken almelo

Totaal aantal gevonden zoekresultaten: 52

Energiehub op XL Businesspark Almelo wil in najaar van start

Op 30 mei hebben Enexis, Regionaal Bedrijventerrein Twente, ondernemers van XL Businesspark in Almelo, Firan, provincie Overijssel en Oost NL een intentieverklaring getekend om samen te verkennen hoe op het bedrijventerrein een Smart Energy...

https://www.nieuweenergieoverijssel.nl/energiehub-op-xl-businesspark-almelo-in-najaar-van-start/

Tijs de Bree loopt mee met Energiefixers in Almelo

Gedeputeerde Tijs de Bree was vorige week op werkbezoek bij de Energiefixers in Almelo. Die doen kleine aanpassingen in huurwoningen om bewoners te helpen de energierekening omlaag te brengen. Met behulp van radiatorfolie, tochtstrips...

https://www.nieuweenergieoverijssel.nl/tijs-de-bree-loopt-mee-met-energiefixers-almelo/

FIXbrigade Almelo: “In drie maanden tijd écht veel aanvragen gekregen”

Het kabinet stelt 200 miljoen euro beschikbaar voor het tegengaan van energiearmoede door de inzet van energiefixers. Goed nieuws voor de FIXbrigade in Almelo! Die bestaat nu drie maanden. Hoe is de start verlopen?...

https://www.nieuweenergieoverijssel.nl/fixbrigade-almelo-in-drie-maanden-tijd-echt-veel-aanvragen-gekregen/

Almelo krijgt 4 miljoen rijkssubsidie voor verduurzamen wijk Aalderinkshoek

De gemeente Almelo krijgt een subsidie van circa 4 miljoen euro vanuit het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Met dit programma ondersteunt het Rijk de gemeente in...

https://www.nieuweenergieoverijssel.nl/almelo-krijgt-4-miljoen-rijkssubsidie-voor-verduurzamen-wijk-aalderinkshoek/

Almelo presenteert plan van aanpak inclusieve energietransitie

Almelo vindt dat het voor iedere inwoner haalbaar én betaalbaar moet zijn mee te doen met verduurzaming. “Dat levert bovendien meer op dan alleen energiebesparing en minder kosten. Het draagt ook bij aan een...

https://www.nieuweenergieoverijssel.nl/almelo-presenteert-plan-van-aanpak-inclusieve-energietransitie/

Almelo, Tubbergen, Twenterand en Overijssel doen samen onderzoek naar windenergie

De gemeenten Almelo, Tubbergen en Twenterand en de provincie Overijssel gaan samen de mogelijkheden voor windmolens in het gebied op de grens van de drie gemeenten onderzoeken. In een gezamenlijk proces worden alle belangrijke...

https://www.nieuweenergieoverijssel.nl/almelo-tubbergen-twenterand-en-overijssel-doen-samen-onderzoek-naar-windenergie/

De Almelose wijk Aalderinkshoek is aangemeld als proeftuin voor Aardgasvrije wijken

De gemeente Almelo kijkt samen met woningcorporaties Sint Joseph, Beter Wonen en Woonzorg Nederland, Cogas, waterschap Vechtstromen en bewoners in de wijk naar de beste oplossing voor het aardgasvrij(ready) maken van een deel van...

https://www.nieuweenergieoverijssel.nl/almelo-meldt-deel-aalderinkshoek-aan-voor-proeftuin-aardgasvrije-wijken/

Waterplas koelt duurzaam het ziekenhuis ZGT in Almelo

De manier waarop het ziekenhuis voortaan gekoeld wordt, is milieuvriendelijk en duurzaam. Hierdoor wordt ongeveer 90% elektriciteit bespaard. Bovendien zorgt deze manier van koelen voor veel minder CO2-uitstoot dan reguliere koeling. De opening van...

https://www.nieuweenergieoverijssel.nl/waterplas-koelt-duurzaam-het-ziekenhuis-zgt-in-almelo/
1 2 3 7