Home Actueel Almelo presenteert plan van aanpak inclusieve energietransitie

2 maart 2022

Almelo presenteert plan van aanpak inclusieve energietransitie


Almelo vindt dat het voor iedere inwoner haalbaar én betaalbaar moet zijn mee te doen met verduurzaming. “Dat levert bovendien meer op dan alleen energiebesparing en minder kosten. Het draagt ook bij aan een gezondere omgeving én meer comfort voor bewoners”, benadrukt wethouder Van Mierlo van Duurzaamheid. Almelo kent veel inwoners met hoge energiekosten, een laag inkomen en een slecht geïsoleerd huis, bleek onlangs uit onderzoek van TNO.

Het Almelose college maakt zich hard voor een maatwerkaanpak waarbij de gemeente samen met inwoners kijkt naar duurzame oplossingen. Tegelijk vraagt Almelo samen met Enschede en Hengelo bij minister De Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening aandacht voor één eenvoudige en complete energieregeling. De steden willen een pilot starten om inwoners versneld in de actiestand te krijgen en om woningverbetering, leefbaarheid, armoedebestrijding en verduurzaming integraal aan te pakken.

Meldpunt energiearmoede
Stijgende energieprijzen en een onzekere situatie door de escalatie in de Oekraïne treffen steeds meer huishoudens in hun portemonnee. Van Mierlo: “Niet alle inwoners kennen de juiste verduurzamingsmogelijkheden. Velen hebben er het geld niet voor en vaak weten inwoners lastig de weg naar subsidies of andere regelingen te vinden.” Dat bleek ook uit de reacties die binnenkwamen bij het tijdelijke Meldpunt Energiearmoede dat de gemeente inrichtte. “Voor een succesvolle verandering naar duurzame warmte is draagvlak nodig en moet iedereen mee kunnen doen. We zoeken naar manieren die aansluiten bij de individuele bewoner. Iedereen is anders. Maar als iedereen een stapje zet, zetten we samen een grote.”

Ondersteunen van inwoners met laag inkomen
Almelo is van mening dat iedereen duurzame stappen moet kunnen zetten. De gemeente gaat de subsidie van €975.000,- die de gemeente kreeg van het Rijk besteden aan het ondersteunen van huurders en woningeigenaren met een laag inkomen en hoge energielasten. Om iedereen mee te krijgen wil Almelo mensen informeren over het verbeteren én isoleren van de woning en toegankelijke financierings- en subsidiemogelijkheden bieden.

Pilot Nieuwstraatkwartier
Eerder hield de gemeente in de wijk Nieuwstraatkwartier een proef die duurzame maatregelen stimuleerde bij particuliere woningeigenaren. Uit de pilot blijkt dat een persoonlijke benadering succesvol is. Bewoners kregen begeleiding bij het verbeteren en verduurzamen van hun eigen huis. De gemeente sloot tijdens de pilot aan op initiatieven in de wijk en keek goed naar wat de behoefte van inwoners was. Bewoners hebben vaak verschillende motivaties om mee te doen. Van Mierlo: “Geen tocht in huis door betere isolatie bleek een belangrijk argument, sommige gezinnen vinden koken op elektra veiliger dan gas.” Obstakels om mee te doen waren laaggeletterdheid, weinig vertrouwen in de overheid, geen geld en andere problemen die om aandacht vragen. De ervaring van deze proef vormt de basis voor het huidige Plan van Aanpak.

Proeftuin met Hengelo en Enschede
Net als Almelo kennen Hengelo en Enschede dezelfde problematiek als het gaat om energiearmoede. Door samen op te schalen is het mogelijk kosten te besparen. Want duidelijk is dat er veel geld nodig is. Geld dat het Rijk deels ook al heeft toegezegd in het coalitieakkoord. De Twentse steden denken dat het anders én beter kan: minder regelingen en meer duidelijkheid en een lagere drempel voor bewoners om aanspraak te maken op subsidie. De drie gemeenten hebben minister De Jonge uitgenodigd voor een bezoek aan Twente om hun plannen voor een pilot inclusieve energietransitie nader toe te lichten.