Home Actueel Energiehub op XL Businesspark Almelo wil in najaar van start

1 juni 2023

Energiehub op XL Businesspark Almelo wil in najaar van start

Op 30 mei hebben Enexis, Regionaal Bedrijventerrein Twente, ondernemers van XL Businesspark in Almelo, Firan, provincie Overijssel en Oost NL een intentieverklaring getekend om samen te verkennen hoe op het bedrijventerrein een Smart Energy Hub gerealiseerd kan worden.

Sinds eind 2021 zijn de partijen intensief bezig de mogelijkheden te onderzoeken. Met het ondertekenen van de intentieverklaring gaan ze een stap verder met het vormgeven van een collectief, om deze pilot in het najaar uit te kunnen voeren.

Bedrijven kunnen niet terugleveren

Door de energietransitie, economische groei, een stevige woningbouwopgave en digitalisering van de samenleving stijgt de vraag naar elektriciteit. Daardoor ontstaan op steeds meer plekken in Nederland knelpunten op het elektriciteitsnet. Hierdoor is het voor bedrijven niet meer vanzelfsprekend om een nieuwe aansluiting te krijgen of een bestaande aansluiting te verzwaren als zij willen verduurzamen of uitbreiden.

Op XL Businesspark is sprake van transportschaarste voor duurzame opwek. Daardoor kunnen bedrijven geen elektriciteit terugleveren, terwijl ze dat wel willen. De ondernemers willen nu een collectief vormen om gezamenlijk te werken aan de knelpunten die transportschaarste met zich meebrengt.

Collectief gebruik netcapaciteit

De provincie Overijssel en Regionaal Bedrijventerrein Twente hebben Firan, infraspecialist in nieuwe energie, gevraagd een schetsontwerp voor een mogelijke oplossing te maken. Hiervoor heeft Firan de energieprofielen van de bedrijven in kaart gebracht en een ontwerp gemaakt voor een energiehub. Een energiehub kan een oplossing vormen om de bestaande ruimte op het net efficiënter te gebruiken, waardoor Enexis mogelijk meer klanten kan aansluiten.

Van de twintig bedrijven op het bedrijventerrein nemen er vier bedrijven deel aan de pilot: GLP Europe, Heylen Warehouses, Eurol en Container Terminal Twente. Deze ondernemers kunnen elkaar gaan helpen door vraag en aanbod van elektriciteit te balanceren. Zij zullen hun energiegebruik en -opwek realtime gaan monitoren, zodat ze het net optimaler kunnen benutten. Andere bedrijven op het XL Businesspark kunnen later ook aansluiten op de energiehub.

Hub van start in najaar

De energiehub op het bedrijventerrein XL Businesspark in Almelo is, naast de hubs op bedrijventerrein Hessenpoort in Zwolle en Kempisch Bedrijventerrein in Hapert, één van de pilots die Enexis is gestart. Enexis wil van deze pilots leren, zodat ze bij succes energiehubs kan opschalen en versnellen.

Het doel van deze samenwerking is om ervaring op te doen met deze manier van het verdelen van netgebruik. Naar verwachting start de energiehub XL Businesspark dit najaar met het afstemmen van vraag en aanbod en kunnen de ondernemingen vanaf dat moment profiteren van de collectieve ruimte op het elektriciteitsnetwerk.