Home Actueel Twence opent vernieuwde Composteren & Vergisten-installatie

8 oktober 2021

Twence opent vernieuwde Composteren & Vergisten-installatie

Op donderdag 7 oktober vond de officiële opening plaats van de vernieuwde Composteren & Vergisten- installatie van het afvalverwerkingsbedrijf Twence. Jaarlijks wordt hier zo’n 100.000 ton groente-, fruit en tuinafval en 19.000 ton organisch afval verwerkt tot nieuwe grondstoffen en duurzame energie.

Installatie

In de Composteren- & Vergisten-installatie wordt gft-afval van huishoudens, over datum-materiaal van supermarkten en groenafval van gemeenten, verwerkt tot duurzame energie en compost.

 

De installatie dateert uit 1994 en is in de loop der tijd continu uitgebreid om meer afvalstromen te kunnen verwerken. Ook de processen zijn voortdurend verbeterd, waardoor er nauwelijks restafval overblijft. Helaas heeft in mei 2019 een forse brand een deel van de installatie, ontvangsthal en nacompostering, verwoest.

Herbouw

We zijn direct gestart met de voorbereidingen voor herbouw. In augustus 2020 ging de eerste schop de grond in en is gestart met de bouw van de ontvangsthal. Daarna zijn volgtijdelijk de nieuwe proces- en opslaghal gebouwd. Bij de bouw zijn state-of-the-art technieken gebruikt en is veel nadruk gelegd op proces- en brandveiligheid. Inmiddels is de complete installatie in gebruik en draait op volle kracht.

 

Van afval naar grondstoffen en energie

Twence is niet alleen een afvalverwerker maar staat ook voor regionale verduurzaming. Wij doen er alles aan om zoveel mogelijk grondstoffen en energie uit afval, biomassa en zon te halen.

 

Het gft-, landbouw- en organisch afval, dat binnenkomt bij de Composteren & Vergisten-installatie, wordt omgezet in grondstoffen en energie. Zo produceren we zo’n 38.000 ton compost, in te zetten als bodemverbeteraar in de landbouw. Het ontstane biogas zetten we om in elektriciteit voor 4.200 huishoudens, met daarnaast nog warmte voor 800 huishoudens in Enschede. De overgebleven houtige fractie zetten we in als biobrandstof voor de productie van duurzame energie. “Ons eigen gft-afval zorgt er dus voor dat de bodem verbetert van onze landbouwgronden, de verwarming thuis aangaat en de straat verlicht wordt. Zo sluiten we kringlopen en dragen we bij aan een verduurzaming van de regio”, aldus algemeen directeur Marc Kapteijn.

 

Opening

In bijzijn van het projectteam, samenwerkingspartners, omwonenden en aandeelhouders werd het park geopend door Marc Kapteijn en wethouder Volmerink van de gemeente Tubbergen, tevens voorzitter van de stuurgroep Mineral Valley.

 

Marc Kapteijn: “Samen met onze aandeelhouders en partners zullen we de komende jaren de noodzakelijke stappen zetten om de regio verder te verduurzamen. Zo hebben we vorige week zonnepark ’t Rikkerink geopend en vordert de mestverwaardingsinstallatie in Zenderen gestaag. Maar denk bijvoorbeeld ook aan onze plannen voor het warmtenet in Twente en grootschalige CO2-afvang.”